Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen “İstanbul için Alternatif Öneriler” konulu iki aşamalı S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Öğrenci Yarışması’na birinci aşama için projelerin son teslim tarihi 6 Kasım 2019.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019 S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019
1.TESLİM TARİHİ 6 Kasım 2019
2.TESLİM TARİHİ 17 Aralık 2019
DÜZENLEYEN

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği

OKUL-ÖĞRENCİ / PROFESYONEL Okul-Öğrenci
WEB ADRESİ

www.ismd.org.tr

İLETİŞİM: İSMD, Miralay Şefikbey Sk. Hayrun Ap. 13/2 34437 Gümüşsuyu, Taksim - (0212) 251 09 58
+ Ajandama Ekle

İstanbul SMD (Serbest Mimarlar Derneği), 2005 yılından bu yana S.O.S. İstanbul Fikir Projesi aracılığı ile kentin “sorunlu alanları” için öğrencileri “alternatif projeler” üretmeye teşvik ediyor. Aradan geçen on dört yılda, İstanbul’da kentleşme ve mimarlık üretimi ve özellikle kamusal alanda farklı kırılmalar yaşandı. Bu durum kentlinin yaşadıkları yere dair deneyim ve farkındalıklarını kökten değiştirdi. Şehir bir anlamda tüm imgesinin, ölçeğinin, doğasının ve değerlerinin iç içe geçtiği bir girdap alanına dönüştü. Bu kaotik durumu yeni fikirler, yeni üretimler ve yeni başlangıçlar için potansiyelleri ile düşünmek de değerli.

Bu yıl S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması, öğrencilerden kentle ilgili akıl yürütmelerini; ister büyük ve karmaşık sorunları, ister kıyıda köşede kalmış ama günlük hayatı derinden etkileyen durumları, ölçekten bağımsız olarak değerlendirmelerini ve katılımcı öneriler üretmelerini bekliyor. Megapol-metropol-kent kavrayışlarının gerilimlerini, kent kimliği-kentli kimliği açılımlarını, kadim kent-metropol dinamiklerini, sınır-zaman-yer-mekan tartışmalarını, mülkiyet-aidiyet tanımlarını gündeme getirecek bu tasarım araştırmasının kendi sorunsalı çerçevesinde belirlenecek bir yeni durum önerisi ile sonlanması beklenmekte.

Yarışmanın Amacı ve Konusu
Kentlerin sadece yerel yönetimlerin aldığı kararlarla değil, kentlilerin katılımcı girişimleri ile biçimlendiği yeni bir dönem hayalinden yola çıkarak, dev programlarla kentin bloke edildiği değil, köşe bucak seçeneklerle insanı içine alan olağan çözümlemeleri de içeren “alternatif projelere” ve fikirlere ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Vurgulanmak istenen, küçük bir müdahalenin çoğaltılması ile elde edilecek etkinin, büyük müdahaleden daha değersiz olmadığı farkındalığıdır.

Büyük projeler kamuoyunda her zaman daha çok tartışılıyor, ancak kentin ve günlük hayatın yeni hayallere, ortak zeminlere, yaratıcı senaryolara da ihtiyacı var. İstanbul’u bitmek tükenmek bitmeyen bir sorunlar yumağı olarak görmek yerine keşfedilmemiş güçlü yanlarını açığa çıkartmak ve bunları kente kazandıracak önermeler, çözümlemeler üretmek S.O.S. İstanbul 2019 yarışmasının hedeflerindendir.

Bu nedenle bu yıl iki aşamalı yapılacak olan S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019’da bir yer, konu, sorun tarifi yok. Ezber ve sloganların dışında hayata değmek, paslanmış, örselenmiş çarkları çalıştırmak ya da yenilerini üretmek adına söz hakkı kullanmak, sözünün arkasında durmak bir gereklilik. Öncelikli olan beklenti, kentin gündelik hayatını tasarım araştırmacısı bakışı ile değerlendirme ve daha iyi işler hale getirecek nesnel tasarım çözümlerini üretebilme becerisidir.