Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

Uşak'ın önemli ticaret merkezi ve yoğun arterlerinin kentsel tasarımının geliştirilmesi için düzenlenen "Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması"nın son teslim tarihi 22 Mayıs 2020.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması
SON BAŞVURU TARİHİ 22 Mayıs 2020
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 9 Haziran 2020
DÜZENLEYEN

Uşak Belediyesi

OKUL-ÖĞRENCİ / PROFESYONEL Profesyonel
KAYIT ÜCRETİ 50 TL
WEB ADRESİ

www.usak.bel.tr

E-POSTA

yayalastirilansokaklar@gmail.com

İLETİŞİM: Karaağaç Mah. 1. Ezel Sokak No:8 Uşak Fen İşleri Müdürlüğü. Merkez/Uşak
+ Ajandama Ekle

Yarışmanın Konusu ve Türü

Yarışmanın konusu; Uşak kentinin önemli ticaret merkezi, yaya ve taşıt sirkülasyonunun yoğun olduğu arterlerinin (sınırları halihazır haritada belirtilen), mevcut katlı otoparkının çevresindeki yollara ait kentsel tasarımının verilen ihtiyaç programı doğrultusunda geliştirilmesi ve projelendirilmesidir.

Yarışmanın amacı, bu konuda günün mimarlık, şehircilik, kentsel tasarım, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Yarışmanın Yeri

Yarışma alanı; Uşak ili, Kurtuluş Mahallesi, 1 Eylül Caddesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak ve Acun Sokak’ın sonunda bulunan parkın tamamını kapsamaktadır. (Trafik Komisyonu Raporuna göre Uşak Belediyesi Meclis Kararı ile trafiğe kapatılan alanlar: Kurtuluş Mahallesi 1 Eylül Caddesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak ve Acun Sokak’ın bir kısmını kapsamaktadır. Kurtuluş Mahallesi 2. Doğan Sokak, Adak Sokak ve Abdiloğlu Sokak’ın tamamı, Dede Hasan Sokak’ın Doğan Özkaraman Caddesi ile sokakta bulunan katlı otoparktan sonra Acun Sokak’a kadar olan kısmı ve Acun Sokak’ın Ali Galip Kaya Caddesi ile sokakta bulunan otopark girişine kadar olan kısmı kapsamaktadır.)

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya en az bir mimar olmak koşuluyla bireysel ya da ekipler katılabilir. Ekip başı mimar olmak kaydıyla ekipte şehir plancısı ve peyzaj mimarı yer alabilir. Ekip başı kimlik zarfında belirtilecektir. TMMOB ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekip başlarıyla ekipler katılabilir.

Not: Yarışma bölgesel mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmacıların;

- Şartname belgesi alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),

- Ekip başı mimarının Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Temsilcilikleri’nin üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak,

- 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

- Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların b