Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Modelpan Modelpan

10. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu

Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, bu sene güncel olayların ışığında "Karşılaşmalar: Krizler ve İmkanlar" temasıyla düzenleniyor.

yapı.com.tr

GÜNCELLENDİ!

10. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 24 Haziran 2016
BİTİŞ TARİHİ: 28 Haziran 2016
YER: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Santralİstanbul Kampüsü
ŞEHİR: İstanbul
DÜZENLEYEN:

Düzenleme Kurulu: Aslı Aydın, Canan Erten, Fulya Özsel Akipek, Hülya Oral, Kutay Karabağ, Şebnem Yalınay Çinici, Tuğrul Yazar

DİĞER BİLGİLER:

A: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Kazım Karabekir Cad. No: 2/13, 34060 Eyüp İstanbul
E: 2016.mstas@gmail.com

+ Ajandama Ekle

"Gündelik hayatımız bir yandan savaşlar, mülteci göçleri, terör eylemleri, enerji kıtlığı gibi aktüel haberlerle çevreli bir biçimde ekolojik, ekonomik, sosyal krizler içinde geçerken, çöken mevcut yaşam düzenleri bir yandan da bugüne ait yeni alternatiflerinin doğmasını tetikliyor. Yeni üretim modelleri, maker kültürü, takas ekonomisi, yeni iletişim biçimleri, yeni enerji stratejileri gibi birbirinden bağımsız gibi görünen hareketler aslında yeni teknolojilerin dönüştürdüğü bir dünyada krizlere karşı yeni imkanların yaratılabildiği bir geleceğin işaretleri.
Bu krizler ve imkânlar ortamında, mimarlık, tasarım, teknoloji, çevrebilim, sosyoloji gibi disiplinlerin bilgi alanlarını hiç olmadığı kadar ortak bir zeminde "karşılaşmalara" açması gerekli gibi görünüyor. Doğadan, besininden, atığından, kullandığı enerjiden, bilgiden ve tükettiği her şeyin asıl kaynağından uzaklaşan insan için kendisini yeniden yaşamın odağına taşıyacak alternatif düzenlerin kurulmasında sayısal teknolojiler nerede duruyor? Krizler ve imkânların karşılaştığı şu günlerde sayısal tasarım, üretim ve iletişim daha iyi bir dünya için bize hangi alanlarda açılımlar yapabilir? Veri ağları üzerinde modellenen ve veri akışı içinde biçimlenen bu yenidünyada hangi umulmadık veriler karşılaşıyor? Tüm bu dönüşümler ve araştırmalar tasarım eğitimine nasıl ve hangi stratejilerle yansıyor?

Bu yıl onuncusu düzenlenecek olan Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu’nda sayısal tasarım ve üretim alanındaki farklı yaklaşımların ve deneyimlerin krizlere dayalı bir gündem içinde ne tür yeni  imkânlar ve alternatifler üretebildiğini tartışabilmek için katılımlarınızı bekliyoruz."

Sempozyuma gönderilen genişletilmiş bildiri özetleri ve tam metin bildiriler bilim kurulu tarafından değerlendirilecek. Genişletilmiş bildiri için format daha sonra ilan edilecek.

Seçilen bildiriler daha sonra Yapı Dergisi'nde yayınlanacak.

Sempozyum Takvimi:
Bildiri ve Çalıştay Önerileri Çağrısı: 25 Ocak 2016
Genişletilmiş Bildiri Özeti, Çalıştay Önerileri ve Poster Özeti Teslimi: 25 Mart 2016
1. Değerlendirme Sonuçları (Sempozyuma katılım / çalıştay için): 18 Nisan 2016
Tam Metin Bildiri ve Poster Teslimi: 2 Mayıs 2016
2. Değerlendirme Sonuçları (Bildiri kitabı ve makale / seçki için): 6 Haziran 2016
Çalıştaylar: 24-25-26 Haziran 2016
Sempozyum: 27-28 Haziran 2016
Seçilen Bildirilerin Makale Olarak Teslimi (Yapı Dergisi): 15 Temmuz 2016

Bilim Kurulu:
Arzu Gönenç Sorguç, Arzu Erdem, Başak Uçar, Birgül Çolakoğlu, Burcu Şenyapılı Özcan, Can Gündüz, Elif Kendir, Elif Erdine, Emine Mine Thompson, Ethem Gürer, Fulya Özsel Akipek, Gülen Çağdaş, İpek Gürsel Dino, Kutay Karabağ , Leman Figen Gül, M. Emre İlal, Mehmet Ali Altın, Meltem Aksoy, Meral Erdoğan, Mine Özkar, Neşe Çakıcı, Orkan Telhan, Ozan Önder Özener, Özgür Ediz, Salih Ofluoğlu, Sema Alaçam, Serkan Palabıyık, Sevil Yazıcı, Suzan Girginkaya Akdağ, Şebnem Yalınay Çinici, Şule Taşlı Pektaş, Tuba Kocatürk, Tuğrul Yazar, Yüksel Demir

Sempozyum konu başlıkları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sempozyum Programı

1.GÜN: 27 Haziran 2016

09:00 - 09:30 Kayıt / Sabah kahvesi

09:30 - 10:00 Açılış konuşmaları / 10. yıl teşekkür belgelerinin verilmesi

10:00 - 11:30 OTURUM 1

Biçim Arayışlarında Sayısal İmalat/Üretim Teknolojilerinin Dönüştürücü Gücü

Arzu Gönenç Sorguç, Çağlar Fırat Özgenel, Fatih Küçüksubaşı, Müge Kruşa Yemişcioğlu, Serkan Ülgen

Mimari Zarf - Kentsel Topografya İlişkisi: Günümüz Kentinde Mimari Zarf Formasyonuna Dair Bir Yöntem Önerisi

Ali Derya Dostoğlu, Orkun Beydağı, Duygu Yarımbaş

Sibernetiğe Dayalı Uyarlamalı bir Mimarlık Yaklaşımına Doğru

Kutay Karabağ

Bilgisayar Destekli Teknik Çizimde Yeni Yaklaşımlar: Temsil Araçları Arası Dönüşüm

Güzden Varinlioğlu, Sema Alaçam, Lale Başarır, Özgür Genca, Işılay Üçok

Hareketten Forma, Kristal Bedenler: Engellilik Bağlamında Disiplinlerarası bir Atölye

Şafak Uysal

Soru - cevap

11:30 - 12:00 Kahve molası

12:00 - 13:30 OTURUM 2

DataBlossom: Gerçek Zamanlı Veriye Duyarlı Örüntü Türetimi

Deniz Tümerdem

Tasarım ve Yapmanın İlişkisi: Selçuklu Geometrik Desenleri Örneğine Güncel bir Bakış

Begüm Hamzaoğlu, Mine Özkar

Katlama Yoluyla Örüntü Üretimi

Ayşegül Damla Yücebaş, Çetin Tüker

Hücresel Özdevinim İle Şehir Örüntüleri: Geometrik Bir Çalışma

Cemal Koray Bingöl

Benzerliğe Dayalı Değerlendirme Üzerinden Yapay Evrimsel Tasarım

Nizam Onur Sönmez

Soru - cevap

13:30 - 14:30 Öğle yemeği

14:30 - 16:00 OTURUM 3

Bir Öğrenci Proje Yarışması Üzerinden Disiplinlerarası Birlikte Çalışma ve BIM Kullanımı

Salih Ofluoğlu, Ghina Alkawi

Poligon Tabanlı Sayısal Modellerin Lineer Elemanlarla İnşasına Yönelik Bir Sayısal Araç Önerisi

Çetin Tüker

 Bir Eklemeli Üretim Yöntemi Olarak Kristalleşme

Gamze Gündüz

Semantik ve Dört Katmanlı Modelleme Yaklaşımlarına Dayanan Sayısal Yönetmelik Temsili Modeli

Sibel Macit, M. Emre İlal, Georg Suter, H. Murat Günaydın

Yapı Enformasyonuna Dayalı Barınak Üretimi İçin Model Önerisi

Ersin Özdamar

Soru - cevap

16:00 - 16:30 Kahve molası

16:30 - 18:00 Davetli konuşma:

Hesaplarken İnsan Kalmak: Görsel Anlamı Hesaplamak Onur Yüce Gün

18:00 - 19:00 Açılış etkinliği

2.GÜN: 28 Haziran 2016

09:00 - 09:30 Kayıt / Sabah kahvesi

09:30 - 10:00 10.yıl teşekkür belgelerinin verilmesi

10:00 - 11:15 OTURUM 4

Tarlabaşı için Sayısal Yaklaşımlarla Üretilmiş Alternatif Kentsel Müdahele Önerileri

Ahu Sökmenoğlu Sohtorik, Gülen Çağdaş, Sevil Sarıyıdız

Kentsel Mekan Tasarımına İlişkin Ölçüm Metodları ve Bir Tasarım Destek Aracı Çerçevesi

Elif Ensari Sucuoğlu

Bir Simülasyon Modeli: Ortaköy Meydanı Kullanıcı Hareketleri Analizi

Begüm Aktaş, Berfin Yıldız  

Bilgisayar Oyunları için Safranbolu Evlerinden Hareketle Bir Modül Seti Tasarlanması ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Mehmet Can Üney, Çetin Tüker  

Soru - cevap

11:15 - 11:45 Kahve molası

11:45 - 13:00 OTURUM 5

Hesapmekan Kavramı Üzerinden Alternatif Bir Tasarım Hesaplaması Düşüncesi ve Eğitimi Girişimi

Nizam Onur Sönmez, Zeynep Ataş

FlexiMold: Tasarım Eğitimi İçin Geliştirilmiş Bir İnsan Destekli Nümerik Kontrol Aygıtı

Serdar Aşut, Winfried Meijer, Sevil Sarıyıldız

Performansa Dayalı Tasarım-Araştırmaları için Prototipler: Kent Bahçesi Strüktürleri

Fulya Özsel Akipek, Tuğrul Yazar, Aslı Aydın

Tepkimeli Mimari Sistem Tasarımlarında Malzemenin Kullanımı ve Enerji Tüketimine Etkisi

Gülce Kırdar, Birgül Çolakoğlu

Soru - cevap

13:00 - 14:00 Öğle yemeği

14:00 - 15:15 OTURUM 6

Arttırılmış Gerçeklik Ortamının Tasarım Sürecinde Kullanımı Tasarımla Etkileşimi Nasıl Etkiler?

Leman Figen Gül, Müge Halıcı, Mustafa Esengün, Can Uzun, Çağdaş Durmazoğlu

Hafızanın Etkisinin Mimariye Yansımasının Araştırılması İçin Farklı Bir Yol: FMRI İle Beyinsel Görüntüleme

İlker Erkan

Beyin - Bilgisayar Arayüzüyle Sanal Gerçeklikte Dinamik Etkileşim

Oğuz Orkun Doma, Rabia Karahan

Geleneksel ve Parametrik Modelleme Ortamlarının Bilişsel Açılardan Karşılaştırılması

Çetin Tünger, Şule Taşlı Pektaş  

Soru - cevap

15:15 - 16:00 Kahve molası / En iyi bildirilerin seçimi

16:00 - 16:30 Bentley sunumu ve en iyi bildiri ödülleri

16:30 - 17:45 PROJE SUNUMLARI 9 proje X 400sn.

Kaynak: Enabling the future, Unlimbited, Gyrobot Osman Koç, İskele47, Robotel

Heidar Aliev Kultur Merkezi Projesi Deniz Manisalı Leba

Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Binası Serbülent Vural, Çağlar Aydın, Selin Oktan

moodWall Büşra Güler, Nazlı Kök

Paralaks Mekanın İnşası Bahar Avanoğlu

Bomontiada Geçici Pavyonu Ali Dostoğlu, Orkun Beydağı

Evrimsel Algoritmalarla Çatı Açıklık Tasarımı Elif Ensari, Can Sucuoğlu, Bilge Kobaş

İstanbul Müzesi Alper Derinboğaz

Imitata Cemal Koray Bingöl, Deniz Tümerdem, Gamze Gündüz

17:45 - 19:00 PANEL / Kapanış

http://www.yapi.com.tr/etkinlikler/10-mimarlikta-sayisal-tasarim-sempozyumu_142839.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!