Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Modelpan Modelpan

Ev : Bir Yerleşme Müzakeresi Mimarlık Sergisi

Ev : Bir Yerleşme Müzakeresi

yapi.com.tr

Sergiler

Ev : Bir Yerleşme Müzakeresi Mimarlık Sergisi
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 1 Ekim 2006
BİTİŞ TARİHİ: 31 Ekim 2006
YER: Bilsar Binası, Tünel, Beyoğlu, İstanbul
DÜZENLEYEN: Mert Eyiler, Hakan T. Şengün, Pelin Tan
DİĞER BİLGİLER: Editörler: Bogaçhan Dündaralp, Şevin Yıldız W: www.evmimarliksergisi2006.blogspot.com E: evsergisi2006@gmail.com
+ Ajandama Ekle

br/> Kavramsal Çerçeve

- Barınmak/yerleşmek düşüncesi ile bağlantılı “ev” kavramı aynı zamanda bireyin “özel” (evin birey-nesne ekseni üzerinde ele alan proje katılımlarını kapsar) ve “kamusal” alandaki müzakeresine de işaret eder.
- Kent, ilişkisellik, mahalle kavramları, coğrafya ve “yer”leşme edimi ev olarak tanımladığımız “yapı”yı nasıl şekillendirir ?
- Ev tüm belirleyici kavram ve öznelerden kopuk yerleşme edimi ile baş başa kalabilir mi? Nesne olarak ev bireyin edimleri, yaşam biçimleri ile birey denen özneye ortak olabilir mi ?Amaç

- Evin sosyal ve yapısal ( yer le kurduğu ilişki, yapma alışkanlıkları, teknoloji, program gerekleri temsiliyetini ) tartışmak.
- Ev kavramını “yerleşme/inşa etme” deneyimi üzerinden ele alarak mimarlık disiplini içinde kent, modern, geleneksel, yerel bağlamlar açısından analizini yapmak.
- Proje ve yapım arasındaki uçurumun azaltıldığı, sürecin doğru kurulduğu, yapıma ait standartların yükseltildiği yapıları tartışmak.
- Mimarların proje veya tasarımsal önerilerini klasik bir ulusal mimarlık sergisi formatına değil farklı konum, argüman ve temsil şekilleri ile bir araya getirerek mimarlık ortamında yeni ve farklı sorgulamalara dikkat çekmek.
- Eş zamanlı, dizgisel değil farklı noktalarda birbirilerine dokunup farklılıklarını koruyabilen, ilişkisel, birbirleri ile ilişkilenip farklı anlamlar ortaya doğuran fakat aynı zamanda tekillikleri ile argümanlarını temsil edebilen, belli bir akıma ait olan -olmayan, küresel olan- olmayan, yerel olan-olmayan örnekleri tartışmak.

Takvim

1. aşama :
2006, temmuz 03 : kavramsal çerçeve + sergi çağrısı için anons
2006, ağustos 07 : katılım bildirim tarihi (pdf proje önerisi ile)
2006, ağustos 15 : katılımcıların sergiye kabul edildiklerine dair ve katılımları ile ilgili bilgi

2. aşama :
2006, eylül 15 : son teslim tarihi
2006, ekim 1 : sergi açılışı (açılış programı yok)
2006, ekim 14 : mimarlar ve proje sahipleri sergi mekanında açık tartışmaya davet
2006, ekim 28 : yuvarlak masa – tartışma
2006, ekim 31: kapanış.

Katılım Kriterleri:

Mimarlık diploması sahibi her katılımcı bu sergiye katılabilir
Her türlü sunum, özellikle 3 boyutlu - maket sunum önerileri, farklı görsel araçlar.

Sergi Yapımcıları

Mert Eyiler

1991-1993 Anadolu Üni. Mimarlık Bölümü
1993-1995 İTÜ Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü
1995-1997 MSÜ Fen Bilimleri Fak. - Yapı Bilgisi Yüksek Lisans
2000-2001 YTÜ Fen Bilimleri Fak. - Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Prg. (tamamlanmadı)
2004 Ulusal Mimarlık Sergisi’nde Mimari Proje-Yaşam Çevresi ve Mimari Proje-Fikir sunumu dallarında ödüle aday gösterildi. Okul sonrası mimarlık eğitimi için Nevzat Sayın ile çalıştı.
“merteyiler,mimar” atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

me@merteyilermimar.com
merteyiler@gmail.com

Hakan Tüzün Şengün

1994 yılında İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 1998 yılında gerçekleşen, Ankara-ANYtime konferansında “Sıfır’da Başlamak – Begining ; Zero” sunuşunda yer aldı. (Han Tümertekin, Ahmet Önder, Hayriye Sözen ile) 1999 yılında Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalında “Çağdaş Türkiye Mimarlığında Aidiyet Sorunu” isimli yüksek lisans tezini tamamladı. ATK Lojmanları, Çatalhöyük Müze ve Ziyaretçi Merkezi ve B2 Evi gibi ödüllü projelerin tasarım ekiplerinde yer aldı. 2004 yılında Nevzat Sayın ile birlikte Betonart’ın düzenlediği Arayüz temalı uygulamalı işlikte çalıştı. Katıldığı mimari proje yarışmalarında üçü birinci ödül olmak üzere 10 derece aldı. Arkitera Mimarlık Festivali Açık Charrette birincilik ödülü kapsamında (2004) Washington DC, Princeton ve New York’da gerçekleşen Global Architect and Media Event organizasyonuna katıldı. Kassel-Kunsthalle Fridericianum “Collective Creativity” sergisi kapsamında (2005) Oda Projesi davetlisi olarak Yer’den Mekan’a adlı sergi projesine katıldı. (Bahar Lakerta, Aslı Güran, Mert Eyiler ile). Domus dergisi Pyongyang’daki Ryugyong Oteli’nin fonksiyonel olarak yeniden tanımlanması için gerçekleştirdiği fikir konsültasyonunda önerisi seçildi ve Milan Mimarlik Trienali'nde sergilendi-2006.

Halen, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım bölümünde araştırma görevlisi olarak doktora çalışmasını sürdürmektedir.

hakantuzun@gmail.com
hakantuzunsengun.blogspot.com

Pelin Tan

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde (Taşkışla) araştırma görevlisidir.
Ankara Üniversitesinde “Postmodernizm nedir?: Lyotard, Jameson, Baudrillard, Touraine, Giddens” adlı bitirme tezi ile Sosyoloji lisansını (1996) tamamladı. 1997-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe master programında bulundu; 2003 yılında İTÜ Sanat Tarihinde master programını “Küreselleşme ve 1990 sonrası Güncel Sanat” adlı tezi ile tamamladı.
Yazar olarak güncel sanat ve mimarlık ile ilgili birçok uluslararası ve ulusal yayınlara katkıda bulunmakta; bağımsız ve otonom sanat projeleri üretmektedir. ITU-Mimarlık Fakültesi, Kent Atölyeleri (2002) etkinliği altında kurulan „heterotopia“ atölyesinin yürütücüsüdür. “Urban Flashes” ve “An Architektur” (Berlin) gibi gruplarla bağımsız çalışmalar sürdürmektedir. TENT & Witte de With sanat kurumlarında davetli kuratör (2003/2004-Rotterdam) ve Trier Üniversitesi-Sanat Tarihi bölümünde davetli öğretim görevlisi olarak çalıştı (2004), 9.Uluslararası Istanbul sanat bienalinde “lost in translation” adlı öğrenci atölyesinin kavramsal çerçevesini ve organizasyonunu V.Kortun, M.Henrikkson ve M.Hannula ile geliştirdi (2005). Birçok uluslararası projenin kuratöryel kurulunda danışman olarak yer almakta, Artpapers (Atlanta) güncel sanat dergisinin Istanbul muhabiri, “muhtelif” adlı uluslararası güncel sanat yayının A.Öğüt ve A.Yıldız ile birlikte editörüdür. Tan, Freie Universitesi (Berlin), Felix Meritis (Amsterdam), Central European University (Budapeşte) gibi kurumlarında burslu olarak bulundu; Humboldt Universitesi-Sanat Tarihi Bölümü (Berlin) DAAD burslu doktora öğrencisi, Berlin Teknik - Sanat Tarihi Bölümü davetli öğretim görevlisidr (2006-2007). Katkıda bulunduğu kitaplar: “self-service city”: Istanbul, edt.S.Lanz&O.Esen, b-books-Berlin. “Kulturelle Topografien” by Borso/Görling,Stuttgart/Weimar: Metzler. “The [un]common place” by B. Pietromarchi, Olivetti Foundation–Roma. “TRACER 1-2”, WdW-Rotterdam. “Felons” by A.Phelan, Irlanda. “Sanat/Sosyoloji” MSU, Istanbul. “Karl-Heinz Klopf FROM / TO”.

peltn@yahoo.com,
http://www.tanpelin.blogspot.com/

Editörler

Boğaçhan Dündaralp

1974’te Aydın’da doğdu. 1980’de İzmir’de ilköğretimle başlayan zorunlu resmi eğitimlerini 1997 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. 1994-95 yıllarının yaz dönemlerinde Metropolis (Torbalı) kazısında görev aldı.1996 yılında Nevzat Sayın ile, 1997-98 yılları arasında Tamer Başbuğ ile çalıştı. 1999-2005 arasında Yapı Merkezi Şirketler Topluluğu’nda ‘yapı sistemleri’ tasarımı ve uygulamaları ile uğraştı. 2005’den bu yana Hifas Ltd. Sti’nin ortağı olarak serbest mimarlık ve tasarım çalışmalarını sürdürmektedir.

Yapı sistemleri üzerine yaptığı çalışmalar arasında deprem bölgelerine yönelik modül okul ve konut sistemleri, fab-tek® yapı sistemi know-how çalışmaları, prefabrik yapı sistemleri, sökülüp takılabilir yapı sistemleri gibi çalışmalar yer almaktadır. Mimarlığı; yapım teknikleri ve sistemleri üzerinden kavrayan, hem endüstriyel olan hem de mimarlık nesnesinin biricikliği arakesitinde duran yapı örnekleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Yaptığı bu proje ve uygulamalar; durak ‘tan fuar standına, bienal’deki bir sanat ürününden, mobil wc’ye, ofis yapısından konut’a kadar farklı ölçekler ve özelliklerdeki örnekleri kapsamaktadır.

Öğrencilik yıllarından bu yana -Tmöb başta olmak üzere- pek çok etkinlikte aktif olarak yer aldı. Öğrenci yarışmalarında aldığı ödüller dışında 1997 Archiprix Türkiye Yarışması’nda mansiyon, 2002’de Yapı Merkezi için yaptığı stand ile özel ödül almış, 9. Ulusal Mimarlık Sergisi Proje Dalı’nda ‘NP12 Evleri’ projesi ile ödül adayı olmuştur. 2004 yılında AMV genç mimar ödülünü ödülünü kazanmış, önemli çalışmaları ‘Genç Çizgiler’ adlı kitapta toplanmıştır. 2006 yılında ulusal mimarlik sergisinde iki dalda odul adayı olmus, Np12 evleri ile ‘yapı dalı’nda ödül almıştır. Sempozyum bildirileri, sunuları, konferansları, yayınlanmış projeleri, yazıları ve yapıları bulunmaktadır. Yakın dönemde Tasarım, Yapı, Betonart, Portfolyo, Arredamento Mimarlık dergilerinde projeleri, Yeni Mimar gazetesinde yazıları ve söyleşileri yayınlanmıştır. Yenimimar.com’da mimarlik eleştirisi bölüm editörlüğü de yapmakta, akademik ortamdaki faliyetlerini İTÜ ve YTÜ olmak üzere proje yürütücülüğü, jüri üyelikleri ve workshop yürütücülükleri gibi etkinliklerle sürdürmektedir. Tasarım ile ilişkili her tür alana ilgisi sürmekte; logo, endüstriyel ürün tasarımları gibi çalışmalar da yapmaktadır.

http://www.ddrlp.com/

Sevin Yıldız

2001 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesinde lisans eğitimini bitirdi. 2002-2003 yılları arasında Belçika Leuven Katolik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Öğrenim hayatı boyunca Kapadokya, Finlandiya, Amsterdam ve Berlin'de mimarlık ve şehircilik workshoplarına katıldı. Bitirme tezi Brüksel Schaerbeek'de kentsel mekanların Türk göçmen topluluğu tarafından adaptasyonu ile ilgiliydi.Yüksek Lisans bitirme projesi: "Vietnam Hue'de bir kentsel mekan" önerisiydi. Yüksek lisans eğitiminden sonra, bir süre mimar Ahmet Alataş ile beraber çalıştı. 2004-2006 yılları arasında Arkitera Mimarlık Merkezi'nde uluslararası etkinlikler sorumlusu (Arkimeet-Designmeet ve Mimarlık Bienali) ve Betonart dergisi editörü olarak çalıştı. 22. UIA Kongresinde Khalied Jacobs, Margarita Velasquez ve Alexandra Riveros ile birlikte "Informalityé üzerine bir sunum yaptı. 2005 Ekim ayında ArchitekturZentrum Wien ile beraber Kasımpaşa Lisesi'nde Gençlere Yönelik bir Mimarlık atölyesi düzenledi. Şu an Venedik Mimarlık Bienali İstanbul Koordinatörü ve Westfourth Architecture Mimarlık ofisinde tasarımcı olarak çalışmaktadır. Betonart dergi editörlüğünün yanısıra mimarlık ve şehir ile ilgili çeşitli konularda yazmaktadır.

seviny@gmail.com

http://www.yapi.com.tr/etkinlikler/ev--bir-yerlesme-muzakeresi-mimarlik-sergisi_47347.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!