Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
SONRAKİ HABER: Tasarım Bilkent '18
BÖLÜM SPONSORU Modelpan Modelpan

Kocaeli'nin Dünü Bugünü Yarını

Kocaeli'nin Dünü Bugünü Yarını

yapi.com.tr

Buluşmalar
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 6 Aralık 2007 10:00
BİTİŞ TARİHİ: 8 Aralık 2007 18:00
YER: Kocaeli Grand Yükseliş Otel
DÜZENLEYEN: TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu
+ Ajandama Ekle

MMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenecek olan 'Kocaeli' nin Dünü Bugünü Yarını' konulu kent sempozyomu 6 Aralık'ta başlayacak. Üç gün sürecek ve Kocaeli'nde Kentleşme ve Kocaeli Sanayi ve Enerji başlıklarıyla gerçekleşecek sempozyuma, Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası, Elektrik ve Sanayi Odaları ile Kocaeli Üniversitesi'nden pek çok konuşmacı katılacak.

Sempozyum programı ise şöyle:

6 Aralık 2007, Perşembe

09:00-10:00 Kayıt
10:00-10:45 Açılış Konuşmaları
Konuşmacılar:
TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Yalçın ERGEN
TMMOB Genel Başkanı Mehmet SOĞANCI
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sezer Şener KOMSUOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Valisi Gökhan SÖZER

10:45-11:15 Kente Bakış - Prof.Dr.Kamuran ÖZTEKİN
11:15-11:45 Kente Bakış - Prof.Dr.Savaş AYBERK
11:45-12:15 İstanbul Etkileşiminde Kente Bakış - Tores DİNÇÖZ-İstanbul İKK Sekreteri
12:15-12:45 Kent Kimliği - Uzman Psikolog-Pelin KARAKUŞ

12:45-13:45 Yemek Arası

13:45-16:15 Birinci Oturum : Kocaeli'nde Kentleşme

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Gamze Mert
Konuşmacılar:
İzmit Planlama Tarihinden Bir Dönem ve Günümüzde Metropolitan Ölçekte Sürdürülebilir Planlama
Dr.Polat SÖKMEN
Kent Planları
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
İstanbul ve Kocaeli Metropoliten Bölge Planlarının Uyum Sorunları
Doç.Dr.Güzin KAYA
Kentleşme,Kentlileşme ve Kentsel Dönüşüm
Nilgün AKCAN-Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı
Mülkiyet Hakkının Kullanılmasında Hangi Yarar: Kamu Yararı Mı,
Toplum Yararı Mı?
Prof.Dr.Erol KÖKTÜRK
Kocaeli İlinde Kentleşme Sürecinde Gayrimenkul Politikaları
Murat Bolat

16:15-16:30 Çay Arası

16:30-18:25 İkinci Oturum : Kocaeli'nde Sanayi ve Enerji

Oturum Başkanı: Ahmet SÖZEN-Elektrik Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı
Konuşmacılar:
Enerji Politikalarının Sanayi Kenti Kocaeli'ye Yansımaları
Yrd.Doç.Dr.Hasbi İSMAİLOĞLU-Elektrik Mühendisleri Odası
Kocaeli ve Sanayi
Onur Ergüney- Kocaeli Sanayi Odası
Kocaeli'deki OSB'lerin Yarattığı ve Yaşadığı Sorunlar
Murat KÜREKÇİ-Kocaeli Sanayi İl Müdürlüğü
Kocaeli'de Sürdürülebilir Enerji Politikaları
Elif GÜVEN-Makine Mühendisleri Odası

18:25-18:35 Çay Arası

18:35-19:35 Geçmişten Bugüne Kocaeli Söyleşisi
Yönetici: Mustafa KÜPÇÜ
Konuşmacılar:
Ruşen HAKKI
Müzeyyen ÜNAL
Savaş POYRAZ
Şakir BALKI
Cemal TURGAY
Bahri GÖK

19:35-20:35 Kokteyl


7 Aralık 2007, Cuma

09:00-10:50 Üçüncü Oturum : Kocaeli'nde Tarım ve Orman

Oturum Başkanı: ZMO Gn. Baş. Gökhan GÜNAYDIN
Konuşmacılar:
Kocaeli'de Tarımın Yapısal Sorunları ve Çözüm Önerileri
Kemal MANDIRALI
Tarımın Kocaeli İli Ekonomisine Katkısı ve Yayım Faaliyetlerinin Etkileri
Ehlinaz TORUN
Kocaeli'de Yaşanan Su Sorunu: Nedenler ve Sonuçlar
Alaeddin BOBAT
İzmit'te Şehir İçi Ağaçlandırmalarında Görülen Gelişim Yetersizliği ve Kuruma Nedenlerinin Bulunması
Fazıl SELEK
Kocaeli İlinin Toprak Kaynakları ve Amaç Dışı Kullanımı
Aykut Sami ÜNAL-Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilcisi
Kocaeli ve Ormancılık
Filiz KÜÇÜKOSMANOĞLU

10:50-11:05 Çay Arası

11:05-13:45 Dördüncü Oturum : Kentsel Kimlik ve Kıyı Kenti Kocaeli

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kamuran ÖZTEKİN
Konuşmacılar:
Kent Kıyı İletişimsizliği Üzerinden Bir Kentin Geleceği İçin Öngörüler
Yrd.Doç. Dr.Murat ULUĞ
Kentsel Kimlik ve Kıyı Kenti Kocaeli
Dr.Özlem AYDIN
Kent, Kıyı, Peyzaj
Öğretim Görevlisi- M.Burak ALTINIŞIK - Araştırma Gör -Işıl ALTINIŞIK
Kentin Kültürel Mirasının Sürekliliğine Dair Gözlemler
Yrd.Doç. Dr. T.Gül KÖKSAL
Kıyı Kenti
Cem GÜLER- Şehir Plancıları Odası Kocaeli Temsilcisi

13:45-14:15 Yemek Arası

14:15-16:10 Beşinci Oturum : Afet,Deprem ve Yer Bilimleri

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Konuşmacılar:
İzmit ve Yakın Dolayının Jeolojisi ve Mühendislik Jeolojisi
Yrd.Doç. Dr. Özkan CORUK - Kocaeli Üniversitesi
Marmara Denizinin Doğu Kesiminin Depremselliği ve Zemin Deprem İlişkisi
Erdal HERECE - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Kocaeli ve Çevresinin Deprem Etkinliğine Bir Bakış
Prof. Dr. Şerif BARIŞ
İzmit Havzası Genç Çökellerinin Sıvılaşma Potansiyeli
Ahmet KARAKAŞ
Deprem Sürecinde Yaşana Hukuki Açmazlar
Prof.Dr.Z.Gönül BALKIR
Afet Sonrası Süreç ve Sorunlar
Mücella YAPICI Mimarlar Odası Genel Merkezi Afet Komite Üyesi

16:10-16:25 Çay Arası

16:25-17:55 Altıncı Oturum : Kocaeli'nin Yaşamsal Risk Haritası

Oturum Başkanı: Turgay BİNYILDIRIM- Makine Mühendisleri Odası
Kocaeli'de Petrokimya Sektörünün Çevreyle Olan Etkileşimi
Konuşmacılar:
Yaşamsal Alanlarımızdaki Tehditler
Dilşen LOSTAR-Sevda ERGÜVEN
Kocaeli'de Risk Algılaması
Yusuf MEYDAN
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK-MAM İşbirliği ile Kocaeli İli Sismik Tehlike Haritalarının Hazırlanması Çalışmaları
Mustafa CEVHER
Sağlığını Kaybeden Şehir
Doç.Dr.Nilay ETİLER-Kocaeli Tabip Odası

17:55-18:10 Çay Arası

18.10:19.40 Yedinci Oturum : Kocaeli ve Ekonomi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ
Konuşmacılar:
Kocaeli'nin Tarihi ve Ekonomisi
İzmit Ticaret Odası
Kocaeli İlinin Türkiye Ekonomisine Katkısı
Süleyman DAL -Kocaeli Defterdar Vekili
Kocaeli'de Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Önerileri
Hafız ÇOŞKUN-SMMMO
Kocaeli'de Yerel İstihdam Politikalarının Etkinleştirilmesinde Sosyal Diyalog
Prof.Dr.Z.Gönül BALKIR


8 Aralık 2007, Cumartesi

09:00-10:45 Sekizinci Oturum : Kocaeli'nde Eğitim ve Kültür

Oturum Başkanı: Halim KARABEKİR - Kimya Müh. Odası Kocaeli Şube Başkanı
Konuşmacılar:
Kocaeli'de Eğitimin Tarihi
F. Yavuz ULUGÜN/KYÖD
Türkiye'Eğitimin Sorunları
Osman BAHÇECİ/Eğitim-Sen
Arkeojeofizik Yöntemler
Prof.Dr.M.Fırat ÖZER
Kocaeli'de Turizmi Yönlendirme
Yrd. Doç.Dr.Ö. Erdoğan SİVAS
Kocaeli'de Üniversite Öğrencisi Olmak
İlyas ERDOĞAN

10:45-10:55 Çay Arası

10:55-12:10 Dokuzuncu Oturum : Kocaeli'nde Ulaşım

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Taner YILDIRIM
Konuşmacılar:
Kocaeli Kenti Ulaşım Stratejisi
Mehmet AKDEMİR
Kent İçi Ulaşım
İsmail Hakkı ACAR
Kocaeli Ulaşımının Taşımacılık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi
Ersan TÜFEKÇİ

12:10-13:10 Yemek Arası

13:10-14:55 Onuncu Oturum : Kocaeli ve Çevre

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Savaş AYBERK
Konuşmacılar:
Kocaeli İlinde Katı Atıkların Depolama Yöntemi İle Bertarafı
Tuba ÖZTÜRK
Yazılı Yerel Basının Çevre Kirliliğine Tepkisi
Bilge ALYÜZ
Dilovası Gerçeği
Şennur YILDIZ
Kocaeli İli Ve Çevre Sorunları
Cansın AĞAÇ
D-100 Karayolu Gürültüsünün Kent Yaşamına Etkisi: İzmit Kent Merkezi Örneği
Zehra BOZKURT

14:55-15:10 Çay Arası

15:10-17:45 Panel/Forum : Kocaeli'nin Kimliği
YÖNETİCİ : Mustafa KÜPÇÜ
KBB Başkan Vekili : İlyas ŞEKER
TMMOB Yönetim Kurulu Adına : Cemalettin KÜÇÜK
Kocaeli Üniversitesi : Savaş AYBERK
TMMOB Kocaeli İKK Sempozyum Yürütme Kurulu : Yalçın ERGEN
Konuk Katılımcı : Prof. Dr. Şener ÜŞÜMEZSOY

ETİKETLER: yeşil
http://www.yapi.com.tr/etkinlikler/kocaelinin-dunu-bugunu-yarini_57809.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!