Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Modelpan Modelpan

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Yapı Fiziği Programı, eğitimde 30. yılını özel bir kongre ile kutluyor. Kongre, sürdürülebilirlik bağlamında Yapı Fiziği konularını tartışacak.

yapi.com.tr

Toplantılar

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi
BAŞLANGIÇ TARİHİ: 4 Mart 2010
BİTİŞ TARİHİ: 5 Mart 2010
YER: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Beşiktaş, İstanbul
DİĞER BİLGİLER: Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik T: (212) 383 26 22 / 23 F: (212) 261 05 49
+ Ajandama Ekle

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Yapı Fiziği Programı, eğitimde 30. yılını özel bir kongre ile kutluyor. Temel amacı Yapı Fiziği alanında Türkiye’de kent ve yapı ölçeğinde araştırma, tasarım, üretim, uygulama yapan kişi ve kuruluşları bir araya getirmek, geçmişten günümüze olan süreçteki çalışmaları, gelişmeleri tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak, bilgiyi yaygınlaştırmak, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak ve bu alandaki birikimi ortaya koymak şeklinde tanımlanan kongre, sürdürülebilirlik bağlamında Yapı Fiziği konularını tartışacak.

Kongre Konuları

Sürdürülebilirlik bağlamında kent, yapı, iç mekan ve malzeme ölçeğinde;

* İklim
* Isı-nem
* Hava devinimleri (Rüzgar denetimi / Doğal havalandırma)
* Güneş enerjisi (Yararlanma / Korunma)
* İç hava niteliği
* Doğal ve yapma aydınlatma
* Renk
* Gürültü denetimi
* Hacim akustiği

Program

4 Mart 2010

9.00-9.30 KAYIT 

9.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Müjgan Şerefhanoğlu Sözen (YTÜ Yapı Fiziği Bilim Dalı ve YFK2010 Başkanı) 
Rengin Ünver (YTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı) 
Zekai Görgülü (YTÜ Mimarlık Fak. Dekanı) 
İsmail Yüksek (YTÜ Rektörü) 
SALON A / 1. OTURUM Oturum Başkanı: Rengin Ünver 

10.00-10.15 Sürdürülebilirlik Bağlamında Yapı Fiziği Konularının Tasarıma Etkilerinin İncelenmesi / Esra Sakınç

10.15-10.30 Mimarlıkta Yapı Fiziği Konuları: Çevre Kontrolu Stüdyosu Örneği / Gül Koçlar Oral, Alpin K. Yener, Nurgün T. Bayazıt, Gültem Manioğlu

10.30-10.45 Mimarlık Eğitiminde Güneş İle Tasarım / Ş. Filiz Akşit, Gül Koçlar Oral

10.45-11.00 Sürdürülebilir Mimarlık - Yapı Fiziği Ve İnce Yapı İlişkisi / Deniz Demirarslan     

11.00-11.15 Sağlık Ocaklarında Konfor Koşullarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi / Tülay Esin, Saniye Karaman 

11.15-11.30 Kahve Arası  

SALON A 2. OTURUM / Oturum Başkanı: Neşe Yüğrük Akdağ 

11.30-11.45  İşitsel Peyzaj ve Kentsel Akustik Konfor Değerlendirmesi / Aslı Özçevik, Zerhan Yüksel Can

11.45-12.00  Endüstriyel Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul - Ümraniye'de Bulunan DES Sanayi Sitesi ve Yakın Çevresi Örneği / Tarık Serhat Bozkurt, Sevtap Yılmaz Demirkale 

12.00 - 12.15 Yapı Konumlarının ve Yol Genişliklerinin Bina Yüzeyine Gelen Gürültü Düzeyine Etkisi - Örnek İncelemeler / Atalay Cebeci, Sevda Erdoğan, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen 

12.15-12.30 Boş Zaman Etkinlikleri Yapılan Kamusal Mekanın Kullanımına Bağlı Gürültü Algısı: Bilkent Roll-House Örneğinde / Semiha Yılmazer, Pelin Meriç Gezginer 

12.30 - 12.45 Yarı Yansışımsız Hacimde Düz ve L Biçimli Engellerin Etkinliklerinin Ölçme Yoluyla Karşılaştırılması / Nuri İlgürel, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen 

12.45-13.45 Yemek Arası 

SALON A 3. OTURUM / Oturum Başkanı: Ayfer Aytuğ 
  
13.45-14.00 Bir İlköğretim Tip Projesi Örneğinde Enerji Etkin Yaklaşım / Gül Koçlar Oral, Yiğit Yılmaz 

14.00 - 14.15 Farklı Cam Türleri İçin Pencere/Duvar Alanı Oranının Enerji Performansına Etkisi: İzmir İçin Bir Uygulama Örneği / Yusuf Yıldız, Türkan G. Özbalta, Zeynep D. Arslan 

14.15 - 14.30 Türkiye'de Farklı Derece-Gün Bölgelerinde Güneş Mimarisi Elemanlarının Uygulanbilirliği ve Enerji Kazancı / Semiha Kartal, Türkan G. Özbalta 

14.30 - 14.45 TS 825 Isı Yalıtım Standardındaki Değişikliklerin İncelenmesi ve Isıl Konfor Açısından Değerlendirilmesi / Filiz Ş.Sezer, Timur Cihan, Yasemin Erbil 

14.45 - 15.00 İstanbul Şartlarında Bitkilendirilmiş Çatı Sistemi Isıl Performansının Alanda Ölçüm Yöntemiyle Belirlenmesi / Nil Türkeri, M. Cem Altun, Caner Göçer 

15.00 - 15.15 Yeşil Çatıların Yapısal Konfor Koşullarına Göre İncelenmesi / Füsun Seçer Kariptaş, Şenay Boduroğlu 

15.15-15.30 Yüksek Binalarda Sürdürülebilir Çatı Sistemleri / Esin Sarıman 

15.30-15.45 Kahve Arası  

SALON A 4. OTURUM / Oturum Başkanı: M. Şener Küçükdoğu   

15.45 - 16.00 İlköğretim Dersliklerinde Görsel Konfor Koşullarının Değerlendirilmesi / Alpin Köknel Yener, Feride Şener 

16.00 - 16.15 Eğitim Yapılarının Doğal Aydınlatma Performansı Açısından İncelenmesi / İlknur Erlalelitepe, Duygu Aral, Tuğçe Kazanasmaz 

16.15 - 16.30 Lamba Işığı İle Aydınlatmada Gölge Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Yaklaşımların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi / Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk 

16.30 - 16.45 Asimetrik Yansıtıcı Tasarımına İlişkin Farklı Yaklaşımlar  / Selin ÖZMEN, Leyla Dokuzer Öztürk 

16.45-17.00 Konutlarda Sürdürülebilir Aydınlatma Tasarımı / Alpin Köknel Yener, Özlem Sümengen, Feride Şener, Faruk Uyan 

17.00-17.15 İç Mekanda Konfor ve Aydınlatma Tasarımı İlişkisi / Erkan Aydıntan 

17.15-17.30 Kent Aydınlatma ve Sürdürülebilirlik / Şensin Aydın Yağmur, Esra Küçükkılıç Özcan, Müjgan Şerefhanoglu Sözen   

SALON B 5. OTURUM (PARALEL) Oturum Başkanı: Seda Tönük 

15.45 - 16.00 Sürdürülebilir Tasarım Kavramında Temel İlkeler & Yapı ve Toplum Ölçeğinde Değerlendirilmesi / Saadet Aytıs, Işıl Polatkan                

16.00 - 16.15 Sürdürülebilir Mimarlığın Görsel Destekçisi Tasarımlar / Emel Başarık 

16.15 - 16.30 Enerji Mimarlığı ya da Güncel Bir Mimari Tasarım Kriteri Olarak Binalarda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanabilme Yeteneği / İbrahim B.Dağgülü 

16.30 - 16.45 Fotovoltaik Sistem Uygulamalarının Tarihsel Gelişim Sürecinde İncelenmesi ve Sürdürülebilir Tasarımdaki Etkin Rolü / Hande Odaman 

16.45-17.00 Akıllı Binalarda Enerji Etkin Kabuk Tasarımı / Şenay Boduroğlu  Füsun S. Kariptaş

17.00-17.15 Özellikli Camların Mimaride Kullanımı / Hande Z.Altınok 

17.15-17.30
 Kahve Arası 

17.30-18.00    SALON A / 30. YIL KUTLAMASI                                                      

Yapı Fiziği Lisansüstü Programı  30. Kuruluş Yılı Konuşması / Müjgan Şerefhanoğlu Sözen 

18.00-20.00      SALON B / KOKTEYL 

5 Mart 2010   

9.00-9.30 KAYIT 

SALON A 1. OTURUM Oturum Başkanı: Hakkı Önel 

9.30-9.45 Yerleşme ve Bina Ölçeğinde İklimle Dengeli Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi / Can Tuncay Akın 

9.45-10.00 Bir Kültür Mirasının Çok Fonksiyonlu Bir Yapıya Dönüştürülmesinin Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi; Fiume Veneto Örneği 
Yasemen Say Özer, Nevzat Oğuz Özer 

10.00-10.15 Kamusal Toplu Konut Üretim Kültürünün Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Mimarlık Bağlamında Değerlendirilmesi / İsmet Şahin 

10.15-10.30
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Metodları Kapsamında Leed Sertifika Sisteminin İncelenmesi ve Çevreci Bina Tasarımının Değerlendirilmesi / Seda Tönük, Pelin Düştegör 

10.30-10.45
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Metodları Kapsamında Breeam Sertifika Sisteminin İncelenmesi ve Çevreci Bina Tasarımının Değerlendirilmesi / Seda Tönük, Elif Ceylan, Pelin Düştegör 

10.45-11.00
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Metodları Kapsamında Casbee Sisteminin İncelenmesi ve Çevreci Bina Tasarımının Değerlendirilmesi / Seda Tönük, Cemil Köksal          

11.00-11.15
 Ülkemizde Mimarların Yapı Malzemesi Tercihlerinin Yaşam Döngüsü Açısından Değerlendirilmesi / Zeynep Yılmaz, Ayşen Ciravoğlu 

11.15-11.30
 Kahve Arası 

SALON A 2. OTURUM / Oturum Başkanı: Zerhan Yüksel Can 

11.30-11.45  Oditoryumlarda Doğal Akustik Tasarım, Uygulama Örnekleri ve Sorunlar / Selma Kurra 

11.45-12.00  Valensiya Santa Anna Şapeli'nin Akustik Koşullarını Belirlemeye Yönelik Çalışmalar / Efser Kara, Ayşe Erdem Aknesil 

12.00 - 12.15 MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu' nun Hacim Akustiği Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi / Zekeriya Kurtulan, Ayşe Erdem Aknesil 

12.15-12.30 Dersliklerin Akustik Performansında, İç Yüzey Gereçlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi / Neşe Yüğrük Akdağ,M. Engin Tuncer, Ayşe Erdem Aknesil 

12.30 - 12.45 Sürdürülebilir Tasarım Bağlamında Bina Performans Simülasyonunun Önemi ve Kullanım Olanakları / Gülsu Ulukavak Harputlugil    

12.45-13.45 Yemek Arası 

SALON A 3. OTURUM / Oturum Başkanı: Gül Koçlar Oral 

13.45-14.00 Sürdürülebilir Tasarım Hedefine Doğru: Örnek Konut Binasının Enerji Performansı Potansiyelinin Değerlendirilmesi / Merve Tuna, Gülsu Ulukavak Harputlugil, Gülser Çelebi 

14.00 - 14.15 Pencere Boyutlarının Isıl Performansa Etkilerinin 'Designbuilder' Programı ile Araştırılması / Neşe Dikmen, Feyza Sezgin 

14.15 - 14.30 Çift Katmanlı Cephelerin Sıcak İklimlerdeki Davranışlarının Araştırılması İçin Bir Deney Düzeneği / Halil Zafer Alibaba, Mesut B. Özdeniz 

14.30 - 14.45 Yapı Dış Kabuğunda Yalıtımsız ve Yalıtımlı Durumda Isı Geçişlerinin TS 825 Isı Yalıtım Standardına Göre Değerlendirilmesi / Özlem Aydın, Esra Lakot Alemdağ, Figen Beyhan 

14.45 - 15.00 Isı Kayıpları Açısından Isı Köprülerinde Uygulanan Yalıtım Sistemlerinin Değerlendirilmesi / Esma Mıhlayanlar, Semiha Kartal, Filiz Umaroğulları 

15.00 - 15.15 Periyodik Rejim Şartlarında Betonarme Elemanlarda Yoğuşma Denetimi - Edirne Örneği / Filiz Umaroğulları, Gülay Zorer Gedik,  Esma Mıhlayanlar 

15.15-15.30 Deprem Güvenliğinde Temellerin Suya Karşı Yalıtımının Önemi / Çiğdem Tekin 

15.30-15.45
 Kahve Arası  

SALON A 4. OTURUM Oturum Başkanı: Alpin Köknel Yener  
 
15.45 - 16.00
 Aydınlatmaya Yönelik Bilgisayar Programları ile Işık-Renk İlişkisinin Örneklenmesi / Zeynep Besler, Rengin Ünver 

16.00 - 16.15 Renk Olgusunun; Turizm Yapılarında İmaj, Kimlik ve Anlam Üretme Gücünün Değerlendirilmesi / Ülkü Çelebi,  Ş. Gülin Beyhan 

16.15 - 16.30 Yapı Yüzü Renk Düzeni Ve Işık Rengi İlişkisi Üzerine Bir İnceleme / Mine Yavuz, Rengin Ünver 

16.30 - 16.45 İç Mekanda Renk Kullanımının Sürdürülebilirlik ve Görsel Konfor Açısından İncelenerek Değerlendirilmesi / Füsun Seçer Kariptaş, Handan Özsırkıntı Kasap 

16.45-17.00 Ofis Ortamında Verimli Aydınlatmanın ve Yüzey Renk Kombinasyonlarının Kullanıcı Farkındalığı ve Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi / Semiha Yılmazer, Sibel Ertez Ural, Elif Öz 

17.00-17.15 “Sürdürülebilir Tasarım” İçerisinde Aydınlatmanın Yerinin Değerlendirilmesi / Banu Manav, Rana Kutlu Güvenkaya, Mehmet Şener Küçükdoğu 

17.15-17.30 Sürdürülebilir Uygulama Örnekleri Üzerinde Aydınlatma Sistemlerinin Değerlendirilmesi / Rana Kutlu Güvenkaya, Banu Manav, Mehmet Şener Küçükdoğu  

SALON B 5. OTURUM (PARALEL) / Oturum Başkanı: Ayşe Balanlı   

15.45 - 16.00 Yapılarda Doğal Havalandırma İlkeleri ve Sürdürülebilirlik / Polat Darçın     

16.00 - 16.15 Yapılarda Çift Kabuklu Cephe Tasarımı ve Sürdürülebilirlik / A. Devrim Işıkkaya 

16.15 - 16.30 Diyarbakır Evinde (Cahit Sıtkı Tarancı Evi) İklimsel Konfor Elemanlarının Belirlenmesi / Can T. Akın, Nurtekin Özen, Cudi Yıldırım 

16.30 - 16.45 Azapkapı Sokollu Camiinin Sürdürülebilirlik Kriterleri Bakımından İncelenmesi / İlker Kahraman, Yeşim Kamile Aktuğlu, Müjde Altun, Özgür Bozdağ, Özgül Yılmaz Karaman,  Mutlu Seçer, Mine Tanaç Zeren            

16.45-17.00 Bursa'da Bulunan Hamamların Yapı Fiziği ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi / Özlem Köprülü Bağbancı, Bilal Bağbancı 

17.00-17.15 Geleneksel Türk Evi'nin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi / Füsun Seçer Kariptaş, Şenay Boduroğlu 

17.15-17.30 Tekstil Mimarisi ve Ekolojisi / Hale Gezer 

19.00  KONGRE YEMEĞİ / ÇATI RESTORAN 
  
 

TÜMÜNÜ GÖSTERSONRAKİ SAYFA HABERİN DEVAMI:   1  |   2
http://www.yapi.com.tr/etkinlikler/yapi-fizigi-ve-surdurulebilir-tasarim-kongresi_75460.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!