Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen
İLİŞKİLİ HABERLER

İşte Oryantal Pist

Formula 1 Basın Açıklaması

Bilindiği üzere 2005 yılında Türkiye’de Formula-1 yarışlarının yapılabilmesi için Ömerli Baraj Havzası içerisinde bir yer seçilmiştir. 10 Eylül’de

TMMOB Mimarlar Odasıb>Bilindiği üzere 2005 yılında Türkiye’de Formula-1 yarışlarının yapılabilmesi için Ömerli Baraj Havzası içerisinde bir yer seçilmiştir. 10 Eylül’de yapılacak temel atma töreninin hazırlıkları çerçevesinde bu alan üzerinde bir de izinsiz olarak şantiye binası inşa edilmiştir.

Hedeflenen alan ve havza, ekoloji, şehircilik, tarım, yaban hayatı, mevzuat...vb. bakımlarından incelenmiş, kuruluş yerinin ve etkinlik tarzının yönetmeliklere, yasalara, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere, dolayısıyla kamu yararına kesinlikle aykırı olduğu saptanmıştır.

Şöyle ki:

- İski İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nin 10(b) maddesine göre bu bölgede turizm alanı kurulamaz.
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bölgenin turizm alanına alınması şartıyla mera vasıflı bu alanın 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14(c) maddesine göre tahsis amacının değiştirilmesi talebini uygun görmüştür. Ancak bu durum İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği’nin 10(b) maddesi ile çelişmektedir.
- Formula 1 yatırımı 4342 Mera Kanununun 14(c) maddesinde belirtilen kamu yatırımı niteliğini taşımamaktadır.
- Çevre ve Orman Bakanlığı kayıtlarında söz konusu yer mera değil 6831 sayılı Orman Kanunu’na tabi vakıf ormanıdır. Bu yönüyle de bu parseller 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre değerlendirilmelidir. 1994 yılında hem 2/B şerhi ve hem de “Amme müesseselerine ait ormanlar parçalanarak satışına ve müesseseleri toprağı ile birlikte devir ve temlik edilemez” şerhi konulmuş ve bu durum Valilikçe ilan edilmiştir.
- Formula 1 projesi 3194 sayılı İmar Kanununa da aykırıdır. Alan için İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulunca 15.08.2003 tarih ve 74191 sayılı yazıyla 1/50 000 ölçekli İstanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Nazım İmar Planı değişikliği talep edilmiş, fakat ilgili kurumların tam ve olumlu görüşleri alınamadığından plan değişikliği yapılamamıştır. Dolayısıyla üst ölçekli plan değişikliği olmadan ilgili kurumlarca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması, bir projenin tasdik edilmesi ve ruhsat verilmesi mümkün değildir.O nedenle de alan üzerinde şantiye binası kaçak yapı kapsamındadır. Bu bina mühürlü olduğu halde yinede kullanılmaktadır.

- Alan 1/25 000 ölçekli Ömerli İçme Suyu Havzası Çevre Düzeni koruma Planı’na göre orman ve ağaçlandırılacak alan kapsamında kalmaktadır ve parsellerin bü- yük bir bölümü öncelikli olarak kamulaştırılacak yerlerdendir.
- Ayrıca Formula 1 etkinliğine ilişkin ÇED raporu da bulunmamaktadır.
- Bu yerde 5 km’lik yarış pisti, otopark, garaj, oteller, konaklama evleri, bakım atöl-yeleri ve yedek parça üniteleri yapılmak üzere başvuru sözkonusudur.
Bu yatırımın yanında, golf alanı, 200 yataklı otel ve bir üniversitenin inşa edilmesi düşünülmektedir.
- Ayrıca, tapu kayıtları incelendiğinde, bölgede yoğun ve hızlı bir el değiştirme ve tapuların birkaç elde toplanması olgusu görülmektedir. Bundan da bölge içinde, sonraki dönemlerde benzer projeler gerçekleştirebilmek üzere spekülatif yatırım- ların yapıldığı anlaşılmaktadır.
- Bilindiği gibi ülkemizde sigara reklam yasağının Formula 1bağlamında serbest bırakılması konusunda 2001 yılında bir teşebbüste bulunulmuştur. Formula yarışlarının sponsorları dev tütün-sigara şirketleridir. Bu şirketlerle sigara reklam yasağının kaldırılması arasında yaşamsal bir bağ vardır. Bu yasağı devam ettiren ülkelerden Avusturya, Kanada, Belçika’da yarışlar yapılmamaktadır. Söz konusu
yasağın kaldırılması konusunda bu ülkeler üzerinde baskılar uygulanmaktadır.
2001 yılında yaşanan örnek gibi bundan sonra da ülkemizde sigara reklam ya-
sağını kaldırma teşebbüslerinin gündeme geleceği açıktır.
- Sigara reklam yasağının kalkması durumunda sigara tüketiminin yaklaşık % 50
oranında artacağı ve yılda 2 milyar dolar olan sağlık harcamasına 1 milyar dolar
daha ekleneceği tahmin edilmektedir.
- Formula 1 etkinliğinin bu alnda ve bu tarzda gerçekleştirilmesi Anayasa’nın 45, 56, 58,63,169. maddelerine aykırıdır.
- Uluslararası arenada ülkemizin tanıtımında da olumsuz etki yaratacak olan su havzası ve orman alanı içinde kalan bir yer seçimi yerine, uygun başka bir alanın seçilmesinde yarar vardır. Dolayısıyla, hedeflenen alan aslında olası kamu yara- rını küçülten bir seçim durumundadır.

Çevre İçin Hekimler Derneği
Çekül
Doğa İle Barış Derneği
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
SOS Çevre kültür İşletme Kooperatifi
Şehir Plancıları Odası
Tarım Orkam Sen İst.Şubesi
TEMA Vakfı
Türk Tabipler Birliği
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Derneği
Ziraat Mühendisleri Odası

http://www.yapi.com.tr/haberler/formula-1-basin-aciklamasi_5790.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!