Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Kars İl Jandarma Komutanlığı Doğalgaz Dönüşüm ve 6 Adet Lojman Bakım Onarım İşi Lojman 1 ile Isı Merkezi Lojmanı Doğalgaz Dönüşümü ve 6 Adet Lojman Bakım Onarım İşleri İhalesi

Kars Özel İdaresi Genel Sekreterlik

İHALE TARİHİ: 24 Ağustos 2020 11:00
İHALE MAKAMI: Kars Özel İdaresi Genel Sekreterlik
İŞİN YAPILACAĞI YER : Kars İl Jandarma Komutanlığı
İHALE KAYNAĞI yapi.com.tr

İKN: 2020/416961 

1-İdarenin

a) Adı: Kars Özel İdaresi Genel Sekreterlik
b) Adresi: Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı No: 21 36100 Kars Merkez/Kars
c) Telefon ve faks numarası: 4742127528 - 4742121248
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: Kars İl Jandarma Komutanlığı Doğalgaz Dönüşüm ve 6 Adet Lojman Bakım Onarım İşi Lojman 1 ile Isı Merkezi Lojmanı Doğalgaz Dönüşümü ve 6 Adet Lojman Bakım Onarım İşleri
b) Niteliği, türü ve miktarı: Kars İl Jandarma Komutanlığı Doğalgaz Dönüşüm ve 6 Adet Lojman Bakım Onarım İşi Lojman 1 ile Isı Merkezi Lojmanı Doğalgaz Dönüşümü ve 6 Adet Lojman Bakım Onarımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kars İl Jandarma Komutanlığı.
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 24.08.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı No: 21 36100 - Merkez / Kars  

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Geçen C Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Makine Mühendisliği  

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N):1,00 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.yapi.com.tr/haberler/kars-il-jandarma-komutanligi-dogalgaz-donusum-ve-6-adet-lojman-bakim-onarim-isi-lojman-1-ile-isi-merkezi-lojmani-dogalgaz-donusumu-ve-6-adet-lojman-bakim-onarim-isleri-ihalesi_42983.html

Read Comment Section
4 Yorum Yorum Yaz
  • bır an once hayata gecırılmesını istıyoruz YANITLA
  • MAMAK’TA YAŞAYAN BİNLERCE İNSANI YERİNDEN-YURDUNDAN VE YAŞAM ALANLARINDAN SÖKÜP ATMAYI HEDEFLEYEN YENİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, BELEDİYE YETKİLİLERİNİN MAMAK’TA AYRINTILI BİR ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAPMADAN UYGULANMAYA KONULDUĞU GEREKÇESİYLE, ANKARA İDARE MAHKEMELERİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALMIŞ YENİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN UYGULANMASI İPTAL EDİLMİŞTİR. ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİĞİ HALDE, ANKARA B.ŞEHİR VE MAMAK BELEDİYE MECLİSLERİ, MAMAK HALKINA DANIŞMADAN VE ADETA YANGINDAN MAL KAÇIRIRCASINA, İPTAL EDİLEN YENİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ÜZERİNDE BİRKAÇ KÜÇÜK DEĞİŞİKLİK YAPARAK 14.07.2008 TARİHİNDE YENİ BİR MECLİS KARARI (KARAR NO:1811) ÇIKARMIŞ, AYNI PROJEYİ YENİDEN UYGULAMAYA SOKMUŞTUR. BELLİ Kİ BİRİLERİNİN ÇOK ACELESİ VAR! BELLİ Kİ BİRİLERİ YILLARDIR OTURDUĞUMUZ, DOĞUP BÜYÜDÜĞÜMÜZ MAHALLELERİMİZDEN-EVLERİMİZDEN BİZLERİ ÇIKARMAK VE BU YERLERDE LÜKS BİNALAR, AQUA PARKLAR, İŞ VE EĞLENCE MERKEZLERİ YAPMAK İSTİYORLAR. YANITLA
  • Yeni mamak Kentsel dönüşüm projesi anlaşma yapmayanlar durumu ne olacak ... zorla yıkmayacağınıza göre... anlaşmayanlara; anlaşma yaptığınız arsa sahiplerinden farklı bir anlaşma mi yapılacak bu işler nasıl olacak acıklarsanız... Başka bir konuda aynı bölgeden ya da aynı etapdan mı verilecek hak sahiplerine ... bu belirsizlikleri ortadan kaldırmanız lazım... YANITLA
  • mamak kentsel dönüşüm projesi 2008 haziran ayının başında başlayacak demiştiniz, ama hala bi gelişme yok ne zaman başlanacak yıkımlara? ve kaç sene içinde bitecek daireler? iyi çalışmalar e-posta adresine mail atarsanız sevinirim.. dj_kiss_you@hotmail.com YANITLA
4 yorumdan 4 tanesi gösteriliyor. 
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Kalekim Ultralastic
Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!