Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Yapı Denetimi Kuruluşlarının Denetlenmesinin Usul ve Esasları Belirlendi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesi iptali işlemlerinin ve yapı denetimi kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesinin usul ve esaslarını belirledi.

yapi.com.tr / AA
Yapı Denetimi Kuruluşlarının Denetlenmesinin Usul ve Esasları Belirlendi

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesi iptali işlemlerinin ve yapı denetimi kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesinin usul ve esaslarını belirledi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın, Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yapı denetimi kuruluşlarının faaliyetleri, ihbar veya şikayet üzerine veyahut re'sen incelenecek. İnceleme sonucunda, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği veya herhangi bir şekilde Kanun'a aykırı davrandığı anlaşılan yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında, Valilikçe (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nce) tanzim olunacak inceleme raporları, her yapı denetimi kuruluşu için ve denetlenen her bir iş için Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) esas alınarak ayrı ayrı düzenlenecek.

İnceleme raporlarının bu tebliğe ekli ''Teknik İnceleme Raporu''na uygun olarak hazırlanması, yapıdaki aykırılıkların ve yapı denetimi kuruluşları ile mimar ve mühendislerin kanuna aykırı fiillerinin ve hallerinin objektif delillere dayandırılması, delillerin mutlaka rapor ekine sıra numarası verilerek konulması ve aykırılıklara sebebiyetten dolayı sorumluluğu bulunan mimar ve mühendislerin açıkça tespit edilmesi şart olacak.

Denetim görevinin 4708 sayılı kanunda ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde öngörülen esaslara uygun olarak yerine getirilmemesi ile alakalı olarak, yapı denetimi kuruluşunu temsile yetkili olanların ve yapıdaki aykırılıklarda sorumluluğu bulunan mimar ve mühendislerin yazılı olarak savunması alınacak ve savunma belgeleri de inceleme raporunun ekine konulacak.

İnceleme raporları, bakanlığa geliş tarihine göre sıraya konulacak ve bu sıraya göre Yapı Denetim Komisyonu'nca değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, inceleme raporu, eksiklikler giderilmek üzere iade edilecek. İade üzerine, eksiklikler 15 gün içerisinde giderilerek, hazırlanan rapor derhal bakanlığa tekrar gönderilecek.

Faaliyetin geçici olarak durdurulmasına ve izin belgesinin iptaline dair olurlar

4708 sayılı kanunda ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nde öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkındaki denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması işlemi, Yapı Denetim Komisyonu kararı alınarak, her bir iş (YİBF) için ayrı ayrı olmak üzere, bakanlık makamından alınacak olur ile tesis edilecek.

Herhangi bir yapı denetimi kuruluşu hakkındaki denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına dair birden fazla bakanlık makamı oluru aynı resmi gazetede ilan edilebilecek. Aynı resmi gazetede ilan edilmiş olsa bile, her bir işlem 4708 sayılı kanunun 8'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre denetim faaliyetine son verilmesi ve izin belgesinin iptali işlemi bakımından tekerrüre esas alınacak.

Resmi gazetede yapılacak ilanda, denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına esas alınan iş ve 4708 sayılı Kanun ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin hangi maddesinin ihlal edildiği ayrı ayrı ve açıkça belirtilecek.

Daha önce en az iki defa faaliyetin geçici olarak durdurulması işlemi yapılmış olup da bunlardan sonra geçici olarak faaliyetin durdurulmasını gerektiren fiil ve hallerin tespiti ile bu yönde Komisyon kararı alınan haller üzerine alınacak olan Bakanlık Makamı olurunda İşlenen fiilin denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması cezasının verilmesini gerektirdiği belirtilecek.

Bu ceza ile birlikte faaliyetin üçüncü defa durdurulmuş olacağı, bu yüzden, bu cezanın kanunun 8'inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, yapı denetimi kuruluşunun denetim faaliyetine son verilmesi ve izin belgesinin iptal edilmesi şeklinde uygulanacağı belirtilecek ve söz konusu olur hazırlanmadan önce daha önce yapılan geçici olarak faaliyetin durdurulması işlemlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle yargı yoluna müracaat edilip edilmediği ve edilmiş ise yürütmenin durdurulması talebi hakkında bir karar verilip verilmediği ve davanın nihai karara bağlanıp bağlanmadığı araştırılacak.

Önceki faaliyet durdurma işlemlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali yönünde mahkeme kararı olmaması durumunda (b) bendinde belirtilen hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecek.

Tebliğde yer alan geçici madde ile bu tebliğin 5'inci maddesi, bu tebliğ yürürlüğe girmeden önce hazırlanan inceleme raporları hakkında da uygulanacak.

Bu tebliğ yürürlüğe girmeden önce bakanlıkça görevlendirilen müfettişlerce başlatılmış olup henüz bitirilmemiş olan incelemeler de bu tebliğ hükümleri gözetilerek tamamlanacak.

http://www.yapi.com.tr/haberler/yapi-denetimi-kuruluslarinin-denetlenmesinin-usul-ve-esaslari-belirlendi_85999.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!