Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Kayseri İç Kalesi için Ulusal Mimarlık Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İç Kalesi’nin korunarak kültür ve sanat ortamına dönüştürülmesi için iki kademeli ulusal bir mimarlık yarışması düzenliyor.

yapi.com.tr
1

Yarışma Duyuruları

Kayseri İç Kalesi için Ulusal Mimarlık Yarışması Kayseri İç Kalesi için Ulusal Mimarlık Yarışması
TESLİM TARİHİ 18 Nisan 2008
+ Ajandama Ekle

b>Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İç Kalesi’nin korunarak kültür ve sanat ortamına dönüştürülmesi için iki kademeli ulusal bir mimarlık yarışması düzenliyor. Yarışmadan, kent yaşamına yeni dinamikler katabilecek görüş ve öneriler alınması hedefleniyor. Yarışmacılardan, Kayseri’de, İç Kale ve yakın çevresini ‘yapılı çevre’, ‘ulaşım’ ve ‘kentsel odaklar’ açısından irdelemeleri ve geleceğe yönelik yeni yorumlar, yeni açılımlar getirmeleri isteniyor. Bunların, kent merkezindeki iç kalenin çevresindeki anıt değeri olan ve yüzyıllardır kentin sosyo kültürel yaşamına katkı sağlayan yapıları gözardı etmeden, çağdaş kent yaşamını zenginleştirecek yeni ve yaratıcı öneriler olmaları amaçlanıyor.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacak ekip temsilcisinin mimar olması ve ekipte yer alan tüm yarışmacıların;

- İlgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve disiplin cezası almamış olmaları,

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamaları,

- Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamaları,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamaları,

- Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları,

- Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamaları gerekmektedir.

- Yarışmanın birinci kademesinde önerilen tasarımın uygulanması süreçlerine ilişkin olarak ekibin danışmanlık hizmetlerini almış olması beklenmektedir. Bu danışmanlık hizmetlerinde mimari restorasyon uzmanı veya uzmanlık ekibinin kimlik belgesi ve/veya yeterlik belgeleri ile grupta yer alması zorunluluktur. İkinci kademe için jürinin öngöreceği diğer uzmanlık konularında gereken danışmanlardan hizmet alınması zorunludur.

- İç Kale birinci grup korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillidir. Bu nedenle, yarışmanın her iki kademesinde de, yarışma alanına, Uluslararası Koruma İlkeleri ve Ulusal koruma mevzuatı (2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, ilgili tüzük ve yönetmelikler, Yüksek Kurul İlke Kararları) doğrultusunda yaklaşılmalıdır.

- Yarışmada yer görme belgesi alınması ve belgelenmesi gereklidir. Yer görme belgesinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yarışma Raportörlüğünden onanmış olarak teslim sırasında sunulacak kapalı zarfın içinde yer alması gerekmektedir.

- Yarışmacıların şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri gerekmektedir.

Yarışmacılardan İstenenler

Birinci Kademede İstenenler

- Önerilen tasarımın tematik açılımını ve kavramsal çerçevesini krokilerle destekleyen açıklama raporu,

- Kentsel odaklarla ilişkileri gösteren 1/1000 ölçekli, vaziyet planı ve siluetler,

- 1/500 ölçekli vaziyet planı ve özellikli bölgeleri içeren yatay ve düşey kesitler, siluet ve görünüşler (yarışma alanındaki konsepti ve tasarlanması beklenen açık/yarı açık/kapalı mekânları gösterir) ,

- 1/200 ölçekte karakteristik plan, kesit ve görünüşler,

- Alanın bütününü ve farklı bölgelerini gösteren 3 boyutlu anlatımlar,

- 1/500 ölçekli maket,

- Teslim edilen projelerin yarışma sonrasında yayımlanabilmesi için sayısal ortamda sunumu (CD/DVD olarak)

İkinci Kademede İstenenler

- Birinci kademe sonunda, ilk kademede seçilen proje sahiplerine jüri raporunda yalnız kendi projelerine ait olan eleştiriler ve programda meydana gelebilecek değişikliklere yönelik jüri raporunda belirtilen görüşler doğrultusunda gerekli çalışmalar,

- Mimari açıklama raporu ve ek olarak (şartnamenin 5. maddesinde belirtilen) danışmanlık hizmet raporları,

- Birinci kademede istenenlere ek olarak 1/50 ölçekte karakteristik plan, kesit, görünüşler verilecektir.

- Bunların dışında, yarışmacı projesini anlatmak üzere ek çizimler verebilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı ve Kayıtların Başlaması: 17 Ocak 2008

Yer Görme Belgesi Almak İçin Son Gün: Yer görme belgesi 17 Nisan 2008 tarihine kadar yarışma raportörlüğünden alınmalıdır.

Soru ve Yanıtlar için Son Gün

Birinci Kademe İçin: 15 Şubat 2008 (sorular için)-17 Mart 2008 (yanıtlar için)

İkinci Kademe İçin: İkinci kademeye devam hakkı kazanan yarışmacılara jüri tarafından duyurulacaktır.

Proje Teslimi İçin Son Gün

Yarışmanın birinci kademesi için proje teslimi, 18 Nisan 2008 günü saat 17.00’de sona erecek ve bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır.


Danışman Jüri Üyeleri

Mehmet ÖZHASEKİ / Avukat (İÜ), Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Mehmet ÇAYIRDAĞ / Tarihçi (İÜ), Kayseri Büyükşehir Bld. Başkan Danışmanı

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bahri ERGEN / Mimar (İDMMA), Kayseri KKTV Koruma Kurulu Başkanı, Bozok Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Vacit İmamoğlu / Mimar (ODTÜ), ODTÜ Mimarlık Fak. Öğretim Üyesi

Hakan Mahiroğlu / Mimar (İTÜ), Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı

Kemalettin C. TEKİNSOY / Mimar (ADMMA), Kayseri Büyükşehir Bld. Genel Sekreter Yrd.


Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE (Jüri Bşk.) / Mimar (ADMMA), Erciyes Üniversitesi Mim. Fak. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY / Mimar (İTÜ), İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Yegan KAHYA / Mimar (İTÜ), İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Haluk Pamir / Mimar (ODTÜ), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Seyit Mehmet POLAT / Mimar (YTÜ), Mimar / Serbest

Prof. Dr. Ali İhsan ÜNAY / İnş. Müh. (ODTÜ), Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yıldırım YAVUZ / Mimar (ODTÜ), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi


Ödüller

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen altı (6) proje ikinci kademe için değerlendirmeye alınacak. Bu kademede ödül olarak 6 x 30.000 YTL= 180.000 YTL, yarışmacılara eşit olarak verilecek.

İkinci kademede verilecek ödüller:

1. ÖDÜL : 50.000 YTL

2. ÖDÜL : 40.000 YTL

3. ÖDÜL : 30.000 YTL

MANSİYON : 20.000 YTL

MANSİYON : 20.000 YTL

MANSİYON : 20.000 YTL


Sözleşmenin Yapılması ve İşin Nasıl Verileceği

Proje Bedeli, projenin son durumuna göre taraflar arasında ilgili yönetmelikler çerçevesinde belirlenecek. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin “Tarafların Hak ve Sorumlulukları” başlıklı 42. Maddesi’nde belirlenen ilkeler doğrultusunda, yarışma sonucunda uygulanması kararlaştırılan proje sahibinin Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayını alması gerekiyor.


Şartname ve Eklerinin Temin Edilmesi

Şartname almak için yarışmacılar ad ve açık adreslerini belirterek;

Kayseri Büyükşehir Belediyesi
“Kayseri İç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi İçin İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması Raportörlüğü”
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 38010 Kocasinan-KAYSERİ adresine şahsen başvurabilirler.
T: (0352) 222 89 60

Şartname bedeli 100 YTL. Yarışmacılar, bu tutarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veznesine ve Ziraat Bankası Kayseri Kiçikapı Şubesi (Şube Kodu:1098) 32431413-5003 Numaralı hesabına (Açıklama Notu: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mimarlık Yarışması”) yatırdıklarına ilişkin belgeyi yarışma raportörlüğüne elden ya da faks (0 352 222 89 55) ile sunduklarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kayseri İç Kalesi’nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi İçin İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması Raportörlüğü
Mustafa Kemalpaşa Bulvarı No:15 38010 Kocasinan-KAYSERİ
T: (0352) 207 16 56 / 207 16 41
F: (0352) 222 89 55
W: www.kayseri-bld.gov.tr
E: kayserikaleyarismasi@hotmail.com

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/kayseri-ic-kalesi-icin-ulusal-mimarlik-yarismasi_58843.html

Read Comment Section
1 Yorum Yorum Yaz
  • Kayserinin modern bir kale ici kultur merkezine ihtiyacinin en uygun sekilde giderilmesini diliyorum YANITLA
1 yorumdan 1 tanesi gösteriliyor. 
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!