Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Başbakanlıktan "Ankara-Niğde Otoyolu" Genelgesi

Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanmasına imkan tanıyacak 330 kilometrelik yolun yapımıyla ilgili Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yer aldı. Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile projeye yönelik işlerin belirlenen zamanda tamamlanabilmesi için tedbirler alındı.

yapi.com.tr
Başbakanlıktan "Ankara-Niğde Otoyolu" Genelgesi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ihalesi  yapılan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin belirlenen sürede tamamlanabilmesi için  alınan tedbirlere yönelik Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile proje  kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest  bırakma işlemleri, işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak ve  ödeneklerin tamamının ilk üç ayda serbest bırakılması sağlanacak.

Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri,  ilgili idarelerce 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve  Görevleri Hakkında Kanun'un 19'uncu maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu  beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilecek.

İmar planı çalışmaları ve bunlara altlık teşkil edecek halihazır  haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar palanına eses jeolojik  ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü  iş ve işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda  sonuçlandırılacak.

Proje güzergahında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru  hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergah dışına  taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM'nin ilgili birimleri tarafından talep  edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından  geciktirilmeksizin yerine getirilecek.

İşin yapımı için gerekli olacak taş, kum-çakıl ve ariyet ocakları,  enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile  altyapı ve üstyapı imalatları için gereken üretim tesislerinin kamulaştırma,  üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilmesi için gereken  işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak  neticelendirilecek.

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hazinenin özel  mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık  alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM'nin talebi  doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla  yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için  gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de  yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecek.

Proje güzergahında, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi  Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 5401 sayılı Toprak Koruma ve Arazi  Kullanımı Kanunu gereğince Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel  Müdürlüğü veya il özel idarelerince yapılacak veya yaptırılacak toplulaştırma  çalışmalarına öncelik verilecek.

Yapılacak kamulaştırmalar için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun  10'uncu maddesi uyarınca açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede  neticelenebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirler alınacak,  kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM'nin ve  mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşmarı  tarafından gerekli özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecek.

Kamulaştırma çalışmalarının sağlıklı ve acele olarak  neticelendirilebilmesi için proje bünyesinde yapılacak çalışmalar sırasında talep  edilmesi halinde, kamulaştırma planlarının hazırlanmasına ilişkin bilgi ve  belgelerin gönderilmesine, planların arazi ve büro kontrollerinin yapılmasına ve  2942 sayılı kanun uyarınca kamulaştırma işlemleri tamamlanan taşınmazların tapuda  tescil-terkin edilmesine dair işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili  birimlerince acele olarak gerçekleştirilecek.

Proje için 5 Eylül 2016 tarihli ve 4280 sayılı ÇED olumlu kararı  alınmış olup, çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere ilişkin  verilecek görüşler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve ilgili diğer kamu kurum ve  kuruluşlarınca acele olarak sonuçlandırılacak.

Proje güzergahı kapsamında bulunan veya yol yapım çalışmaları  sırasında ortaya çıkacak taşınır veya taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu  olan buluntulara rastlanması durumunda, durum ilgili Kültür Varlıkları Koruma  Bölge Kurulu Müdürlüğüne ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile  diğer ilgili özel kurullara bildirilecek ve komisyon ve/veya kurullar konuyu  gündemine ivedilikle alacak. Bu konudaki komisyon ve kurul çalışmalarına sadece  üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere KGM teknik elemanları da çağrılacak,  çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan  verilmeden yapılması sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime  girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecek.

Güzergahın geçtiği yerlerdeki mülki ve idari yöneticiler ile ilgili  idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz malların  maliklerinin ve adreslerinin tespitine gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde  yardımcı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden ve ilgili tapu  müdürlüklerinden proje güzergahında kamulaştırılacak taşınmaz mallar için 2942  sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca açılabilecek davalarda,  aynı kanunun 11'inci maddesi gereğince KGM'ye verilecek emsal verileri ile  mahkemelere sunulacak veriler arasında yeknesaklığın sağlanabilmesi için gerekli  özen gösterilecek.

İhtiyaç olması halinde projenin hazırlanması için fotogrametrik ve  yerel yöntemle alım için gereken uçuş izinleri ile diğer tüm izinlerin ivedilikle  verilmesi sağlanacak.

Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma alanları) yapmak için  gerekli izin süreçleri en seri şekilde tamamlanacak, çalışmaların  tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri  ihtive etmesine özen gösterilecek.

Proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları  sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için  KGM merkez birimlerine, Karayolları 4. (Ankara) Bölge Müdürlüğü ile KGM'nin görev  ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt  yüklenicilere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valilikler tarafından mevzuatı  gereğince gerekli yardım ve destek sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi

Türkiye'nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde  Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu'nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden  başlayacak, Niğde-Gölcük Kavşağı'nda sona erecek. Ankara-Niğde Otoyolu  tamamlandığında bağlantı otoyoluyla Kırşehir'e de ulaşılabilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu, Kızılırmak Nehri'ni geçerek, Kırşehir'in merkez  ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahalleleri civarından Kırşehir-Kayseri  D260 karayoluna bağlanacak.

Nisan ayında yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen  Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde 330 kilometrelik yolun yapımıyla Edirne'den  Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

http://www.yapi.com.tr/haberler/basbakanliktan-ankara-nigde-otoyolu-genelgesi_161688.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Kalekim Ultralastic

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!