Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat Yapısı ve Görevleri Netleşiyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve tesislerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması ve yaptırılması uygulaması, isteğe bağlı hale getirildi. Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak

yapi.com.tr / AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat Yapısı ve Görevleri Netleşiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) değişiklik yapılmasına ilişkin bakanlar kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname değişikliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri arasından 'havza koruma planları yapmak' çıkartılırken, 'her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları yapmak' eklendi.
    
Buna göre, bakanlık, her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirleyecek ve bunların uygulanmasını sağlayacak. Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapacak ve yaptıracak, onaylayacak. Başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni verecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bina ve tesislerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması ve yaptırılması uygulaması, isteğe bağlı hale getirildi. Buna göre, bakanlık, Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç, ''talepleri halinde'' kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlayacak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapacak veya yaptıracak, onaylayacak veya onaylanmasını sağlayacak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapacak ve denetleyecek veya denetlenmesini sağlayacak.
    
Bakanlık, resen ruhsat ve yapı kullanma izni de verebilecek     

Bakanlık, ''devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da kişilere ait olan taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin olarak ilgilileri tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan ancak yetkili idarelerce 3 ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini, ilgili idarelerin başvurusu üzerine yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek'' ile de görevlendirildi. Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak görevi de bakanlığa verildi.
    
Bakanlık teşkilatına yönelik değişiklikler

Kararname ile müsteşar yardımcılıklarının sayısı 5'e çıkarılırken, 'İmar ve Kentsel Altyapı Genel Müdürlüğü'nün adı, 'Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü' olarak değiştirildi ve 'Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü' kuruldu.
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün görevleri de yeniden belirlenirken, bu genel müdürlük, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da kişilere ait olan taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin konularla ilgili olarak Toplu Konut Kanununun ek 7'nci maddesi çerçevesinde uygulama yapacak veya yaptırabilecek. Bu uygulamalara yönelik olarak kentsel dönüşüm, yenileme ve transfer alanları geliştirecek, bu alanların her ölçekteki imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapacak, yaptıracak ve onaylayacak, bu çerçevede paylı mülkiyetleri ayıracak, birleştirecek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapacak, imar hakkı transfer edecek, kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun olarak acele kamulaştırma yoluna gidecek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerini verecek ve kat mülkiyeti tesis ve tescilini sağlayacak.
Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları yanında ''mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı''lar konusunda da genel müdürlük yetkili olacak.
    
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün görevleri
    
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri de yeniden belirlenirken, ''çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak'' görevi de eklendi. Genel müdürlük, ''atık bertaraf tesisleri ile kimya sınai tesisleri ve deniz kirliliğine yönelik acil müdahale planları yapmak ve yaptırmak'' yerine, ''atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve kriterlerini belirleyecek, onay işlemlerini yürütecek'', ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını hazırlayacak, yürütecek ve koordinasyonunu sağlayacak. Genel müdürlük, mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip edip yönlendirecek, ayrıca yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol açan uygulamaları önleyici tedbirler alacak.
    
Bakanlık bünyesindeki diğer genel müdürlüklerin görevleri yeniden belirlendi.
    
Tabiat varlıklarının korunması
    
Orman ve orman rejimine tabi olmayan yerlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile bakanlıkça tespit edilen doğal SİT alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının tescil ve ilanı bakanın onayı ile yapılacak. Ancak bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat varlıkları ve doğal SİT alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları bakanlar kurulu kararı ile tescil ve ilan edilecek. Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı getirilen özel mülkiyete konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya kamulaştırma işlemleri, bu alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya bakanlıkça gerçekleştirilecek.
    
Bakanlık, ''bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak'' ile ilgili görevlerden bir kısmını veya tamamını, talepleri üzerine, yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilen kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilecek.
    
Bakanlık, Bakanlar Kurulunca belirlenen projelerde, proje ve uygulama süresini aşmamak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırılabilecek. 

TÜMÜNÜ GÖSTERSONRAKİ SAYFA HABERİN DEVAMI:   1  |   2  |   3  |   4  |   5
ETİKETLER: kurum çevre kent
http://www.yapi.com.tr/haberler/cevre-ve-sehircilik-bakanliginin-teskilat-yapisi-ve-gorevleri-netlesiyor_88771.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!