Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Danıştay Kanunu Sil Baştan!

TBMM Genel Kurulu’nda, silbaştan düzenlenen Danıştay Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın Çarşamba ve Perşembe günü görüşülmesi bekleniyor.

yapi.com.tr
Danıştay Kanunu Sil Baştan!

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, tasarının getirdiği düzenlemeler şöyle: Danıştay; 15’i dava, biri idari daire olmak üzere 16 daireden oluşacak. İdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden ikişer üyenin katılımıyla oluşacak. Üyeler, Danıştay’da en az iki yıl kıdemi bulunanlar arasından yalnız bu Kurul’da görev yapmak üzere dört yıllığına Başkanlık Kurulunca görevlendirilecek. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilecek.

Toplantı ve görüşme yeter sayısı İdari Dava Daireleri Kurulu için on yedi, Vergi Dava Daireleri Kurulu için on üç olacak. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınacak. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamayacak.

Grup dava ve ivedi yargılama usulü

İdari yargılama usulüne “grup dava” ve “ivedi yargılama usulü” adıyla yeni kurumlar ilave ediliyor.

Aynı maddi ve hukuki sebebe bağlı ve birbirine emsal teşkil edebilecek nitelikte olan davalar mahkemece grup dava olarak kabul edilebilecek. Mahkemece, grup davalardan biri öncelikle karara bağlanacak. Mahkemenin davanın grup dava olduğuna ilişkin kararı ile uyuşmazlığın esası hakkında verdiği karar, temyiz veya itiraz talebi üzerine dosya ile birlikte Danıştay ilgili dava daireleri kuruluna gönderilecek. Aynı kapsamdaki diğer davaların karara bağlanması için Danıştay’ın vereceği karar beklenecek.

İvedi yargılama usulü; ihaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararları işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanacak.

Dava açma süresi 30 gün

İvedi yargılama usulünde, dava açma süresi otuz gün olacak. Yedi gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılacak. Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 15 gün uzatılabilecek. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılacak.

Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemeyecek. Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanacak. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılacak.

Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek.

Danıştay yaptığı inceleme sonunda, temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verecek. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verecek. Ancak, temyizi haklı bulduğu hallerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderecek. Temyiz üzerine verilen kararlar kesin olacak. Temyiz istemi en geç 2 ay içinde karara bağlanacak.

Karar düzeltme yoluna gidilemeyecek

Temyiz incelemesi sonunda karardaki maddi hataların veya yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ya da yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verilecek. Danıştay ve bölge idare mahkemesinde; bozmaya uyma kararları, kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler hariç olmak üzere kamu görevlileri mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin kararlar, Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesinin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin kararlara ilişkin olarak temyiz veya itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında kararın düzeltilmesi yoluna gidilemeyecek.

http://www.yapi.com.tr/haberler/danistay-kanunu-sil-bastan_115569.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!