Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kapatılmasın"

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kapatılmaması için bir basın açıklaması yayınlayarak, daha etkili doğa koruma için daha güçlü kurumsal yapı istediklerini belirtti.

yapi.com.tr
"Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kapatılmasın"

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kapatılması teklifine yönelik yapılan basın açıklaması şu şekilde;

"Cumhurbaşkanlığı Makamı'na onaylanmak üzere sunulan Kararname Taslağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğü altında daire başkanlıkları olarak yeniden düzenlenmek istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Yeryüzündeki en önemli 7 gen merkezinden biri olarak bilinen Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli ülkesidir. Stratejik konumu ile Türkiye çok sayıda türün varlığını sürdürebilmesi bakımından anahtar ülke konumundadır. Bu nedenle Türkiye’nin doğa koruma alanındaki sorumluluğu herhangi bir ülkeninkinden daha fazladır. Bu zenginliğin korunması için toplam alanı 3,2 milyon hektarı aşan ve aralarında milli parkların da bulunduğu 598 koruma alanı ilan edilmiştir.

İlk kurulduğu yıllarda Orman Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren doğa koruma ve milli park çalışmaları, dünyada ve ülkemizdeki korunan alanlara yönelik yükselen algı ve korunan alanların sayısındaki artışa paralel olarak 1976 yılında Orman Bakanlığı bünyesinde“Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü” olarak yapılandırılmıştır.

1982 yılında bugün olduğu üzere Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı'nın birleştirilmesini takiben bu Genel Müdürlük kapatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü altında “Milli Parklar Daire Başkanlığı” olarak düzenlenmiştir. Kurum'un Genel Müdürlük düzeyinden Daire başkanlığı düzeyine indirildiği bu dönem Türkiye doğa koruma tarihinin en etkisiz olduğu dönemlerden biri olarak hala anılmaktadır. Nitekim 1991 yılında bu birim tekrar Genel Müdürlük düzeyine yükseltilmiştir.
 

Yıllardır, doğa korumayla ilgili daha güçlü bir yapının oluşturulması beklenirken daha önce denenen ve doğa koruma adına çok başarısız olan bu yapıya yeniden dönülmesi ülkemiz doğasına yapılabilecek en büyük kötülük olacaktır. Çünkü doğa koruma orman alanlarının dışında sulak alanları, bozkırları, denizleri ve bu yaşam ortamlarında varlıklarını sürdürmeye çalışan tüm canlıları kapsamaktadır. Bu değişiklik ülkemiz doğasının korunmasını zaafa düşürecek, uluslararası platformda ülkemizin itibar kaybetmesine, AB katılım sürecindeki görüşmelerde ülkemizin elinin zayıflamasına sebep olacaktır.

Bu kapsamda önerimiz; Doğa korumanın daire başkanlıkları düzeyinde farklı birimler tarafından ele alınmasından ziyade tek ve güçlü bir kurumsal yapı altında toplanması, bu amaçla;

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile halen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün birleştirilmesi,

- Birleşmenin ardından günümüz ihtiyaçlarına cevap veren bir çerçeve doğa koruma yasasının çıkarılmasıdır.

Diğer taraftan; aynı kararname kapsamında Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesi öngörülen kurumlar arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü de yer almaktadır.

Yakın zamanda kurulmuş olmalarına rağmen bu iki Genel Müdürlük Türkiye’de başta arazi kullanımı planlaması, arazi tahribatının önlenmesi ve dengelenmesi gibi geleceğimiz için büyük öneme sahip konularda kritik ilerlemeler kaydetmiştir. Nüfusun da artışıyla birlikte giderek azalan doğal kaynaklarımızın planlanması ve yönetilmesi konusunda öncü rol oynayan ve küresel ölçekte kabul gören politikaları ülkemize kazandıran bu kilit kurumların da Daire Başkanlığı düzeyine indirgenmesinin bu önemli kazanımların kaybedilmesine neden olacağından endişe etmekteyiz.

Bu bağlamda diğer önerimiz yapılacak kurumsal değişikliklerin uzun vadeli çözüm oluşturacak ve küresel gelişmelere uyumlu olarak yapılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma doğrultusunda şekillendirilmesidir. Biz aşağıda imzası bulunan Sivil Toplum Kuruluşları bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Yazıyı imzalayan sivil toplum kuruluşları (124 STK); Adana Gençlik Birliği Derneği, Akyaka Kent Konseyi, Alakır Kardeşliği Platformu, Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği Türkiye Bölümü, Bartın Çevre Meclisi, Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği, Bisikletliler Derneği, Bodrum Mavi Yol Girişimi, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği, Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği, Çevre Hukuku Derneği, Çevre ve Kültürel Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Çiğ Süt Üreticileri ve Süt ve Süt Ürünleri Tüketicileri Grubu, Datça Çevre ve Turizm Derneği, Demokratik Eğitimciler Sendikası, Deveciuşağı Çevre Koruma ve Kalkınma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Derneği, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Koruma Vakfı, Doğaseverler Derneği, Doğa ve Çevre Vakfı, Doğa ve Çevre Derneği, Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği, Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği, Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi, Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği, Doğal Yaşam Derneği, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı, Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği, Ege Derneği, Ege Orman Vakfı, Ekolojik Denge Derneği, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, Ekolojik Üreticiler Derneği, Ekolojik Yaşam Derneği, Ekolojik Yaşam Girişimcileri ve Gönüllüleri Derneği (EKOLOG), Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, Emanetçiler Derneği, Ergene Platformu, Eskişehir Çevre Derneği, Eurosolar Türkiye, Fırtına Ekoloji Grubu, Good4Trust.org, Gökova Akyakayı Sevenler Derneği, Greenpeace Akdeniz, GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi, Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi, Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, Hatay Tabiatı Koruma Derneği, Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği, Herkes için Mimarlık, İğneada Doğal Ekosistemi Koruma Derneği (İğneada Doğa Elçileri), İklim Ağı, İklim İçin Gençlik Girişimi, İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu, İzmir Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği, Karaburun Kent Konseyi, Karaburun Yerel Fok Komitesi, Karaburun Sivil İnisiyatif, Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu, Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği, Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği, Karaot Tohum Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği, Kolaylaştırıcı Dernek, Kozak Yaylası Doğal Çevreyi Koruma Kültür ve Turizm Derneği, KuzeyDoğa Derneği, Küre Dağları Ekoturizm Derneği, Küre Dağları Ekoturizm Geliştirme Kooperatifi (KEKOOP), Küresel Denge Derneği, Mezopotamya Doğa Platformu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Muğla Barosu Çevre Komisyonu, NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği, Naturelife Dergisi, Nilüfer Kent Konseyi, ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (ODTÜ Biyogen), ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu, ODTÜ Mezunları Derneği, Osmaniye Çevre Platformu, Proje Evi Kooperatifi, Rize Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Sarıyer Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu, Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi, Slow Food Ankara Birliği, Slowfood Türkiye Fırtına Vadisi Grubu, Slow Food Yağmur Böreği Birliği, Sualtı Araştırmaları Derneği, Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği, Tarımsal Kalkınma Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği, Toprak Ana Platformu, Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (Tüvik-Der), Türetim Ekonomisi Derneği, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu, Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP), Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD), Ulusal Genç Siyasetçiler Platformu, 350 Ankara, Validebağ Gönüllüleri Derneği, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM), Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği, Yenişehir Çevre Hareketi, Yeryüzüne Özgürlük Derneği, Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği, Yeşil Artvin Derneği, Yeşil Asiler, Yeşil Düşünce Derneği, Yeşilist, Yuva Derneği"

http://www.yapi.com.tr/haberler/doga-koruma-ve-milli-parklar-genel-mudurlugu-kapatilmasin_174749.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!