Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

İhale Haberi: Mozaik Kaplama ve Çeşitli Tamirat İşleri Yaptırılacaktır

MOZAİK KAPLAMA VE ÇEŞİTLİ TAMİRAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TCDD 4. Merkez İşletme Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından:

Resmi Gazeteb>MOZAİK KAPLAMA VE ÇEŞİTLİ TAMİRAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TCDD 4. Merkez İşletme Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığından:

Kuruluşumuzca yapımı planlanan aşağıda Adı, Keşif Bedeli ve Geçici Teminat
miktarları yazılı olan iş, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2002 yılı birim
fiyat esaslarına göre 88/13181 sayılı yıllık Fiyat Farkı Kararnamesi üzerinden
birim fiyat esasını göre kapalı teklif alma yöntemiyle ihale edilecektir.
İhaleye iştirak için yeterlilik belgesi almak isteyen istekliler aşağıdaki
hususlara uyacaklardır.
A- İstekliler gerçek veya tüzel kişi olacaklardır. Özel veya tescil
edilmemiş ortaklıklar kabul edilmeyecektir.
B- Başvuru dilekçesine kanuni ikametgah adresi belgesinin aslı yada noter
tasdikli sureti ile aşağıdaki belgeler eklenecektir.
I- İştirakçi gerçek kişi ise noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi ise
noter tasdikli şirket sirküleri ile teklif mektubu ve belgelerindeki imzalara
ait yine noter tasdikli imza sirkülerini (istekliler adına vekaleten iştirak
ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile
vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini),
II- İştirakçi şirket ise şirket ortaklarını, hisse durumlarını ve
görevlerini belirten kanıtlayıcı belgenin (Ticaret Sicil Gazetesi vb.), aslı
yada noter tasdikli sureti (Ticaret Sicil İl Müdürlüğü tasdiki kabul edilir.)
III- Duyuru tarihinden sonra alınmış halen faaliyette olduğuna dair
Ticaret ve Sanayii Odası kayıt belgesinin aslını veya aynı odadan alınmış 2002
yılı vizesini içeren kimlik kartını,
IV- Yapı araçları bildirisi, belgeleri ve taahhütnamesi; işin yapımı
sırasında kullanılmasında zaruret görülen yeterli kapasitede makinelerin
bulundurulması,
V- Teknik Personel Bildirisi, Belgeleri ve Taahhütnamesi; Aşağıda
istenilen unvanlardaki kişiler için işin adına noter tasdikli taahhütnameleri
ve noter tasdikli diplomaları Teknik Personel Bildirisine eklenecektir.
İş için; 1 adet İnşaat Mühendisi,
VI- Sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan Mali Durum Bildirisi ile işin
adına ve ilan tarihinden sonra alınmış, keşif bedelinin en az kullanılmamış
%10'u oranında nakit ve %10'u oranında teminat kredisi tutarında Banka
Referans Mektubu'nun aslını ve Genel Müdürlük teyidini (Banka Referans
Mektupları tarih, sayı ve imza sahiplerinin kaşelerini içerecektir.),
VII- Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri;
VIII- İstekliler, yüklenici olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt
ettikleri benzer karakter ve önemdeki en az keşif bedeline eşit miktarda iş
veya işleri bitirdiklerine dair Geçici Kabul veya İş Bitirme Belgelerinin
aslını veya noter tasdikli suretini,
IX- Vergi Durum Bildirisi ve belgelerinin aslını veya noter tasdikli
suretini,
X- SSK'dan ilan tarihinden sonra alınmış İlişiksizlik belgesinin aslını
veya noter tasdikli suretini;
XI- Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış ve geçerlilik süresi
dolmamış (B) grubu Yüklenici Karnesinin noter tasdikli suretini vereceklerdir.
C- İhale ile ilgili diğer hususlar Şartnamelerde belirtilmiş olup TCDD
Sivas 4. Merkez İşletme Müdürlüğü Yol Servis Müdürlüğü İnşaat İhale Komisyon
Bürosu'nda görülebilir.
Sayfa: 83 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-
D- Bu duyuruda istenilen belge ve bilgiler; tüm işler için en az
11/10/2002 günü; saat 16.30'a kadar TCDD Sivas 4. Merkez İşletme Müdürlüğü Yol
Servis Müdürlüğü Belge Komisyon Başkanlığı'na yazı ekinde verilecektir.
E- Yeterlilik için müracaat eden iştirakçi firmalar 15/10/2002 tarihleri
arasında İnşaat İhale Komisyonu Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir.
Yeterli görülen firmalara aşağıdaki belgeler verilecektir.
a) Yeterlilik belgesi
b) Teklif Mektubu örneği
c) İdari Şartname, Sözleşme ve eklerinin görülüp incelendiğine dair dosya
tetkik belgesi
d) İşyeri görme belgesi
F- İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını ayrı bir zarf
içinde olmak kaydıyla aşağıdaki belgeleri de teklif mektubu ile birlikte en
geç ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na vermiş olacaklardır.
a) Yeterlilik belgesi,
b) Noter tasdikli vekaletname (Vekaleten iştirak halinde),
c) Noter tasdikli imza sirküleri,
d) Geçici Teminat (Nakit olarak yatırmak isteyenler en geç ihale saatine
kadar Sivas Merkez Veznesine yatırarak alınacak makbuzun aslını, banka mektubu
olarak vermek isteyenlerin ise teminat mektubunu teklif mektubuna
ekleyeceklerdir. Banka mektupları süresiz olacaktır.)
e) İhale dosyası tetkik belgesi,
f) İşyeri görme belgesi,
G- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte TCDD Sivas 4. Merkez İşletme
Müdürlüğümüzde yapılacaktır.
H- Süresi içinde yapılmayan eksik belge ve telgrafla yapılan müracaatlar
ile postada olabilecek gecikmeler nedeniyle geç yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel ve Tüzel kişilerden
alınan belgelerde silinti - kazıntı, tarih, sayı, imza, mühür ve kaşelerden
eksikliği bulunan belgeler geçersiz sayılacaktır.
I- İş için %6 oranındaki kesin teminata ilave olarak, yapılacak ihale
tenzilatının 1/3'ü oranında ek kesin teminat alınacak olup iş bu meblağ geçici
kabulden sonra iade edilecektir.
İ- Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi olmayıp Yeterlilik Belgesi verip
vermemekte veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olup nedenlerini açıklamak
zorunluluğunda da değildir.
İlgililere duyurulur.
Sıra No: 1, İşin Adı: Erzurum Gar Peronlarının Mozaik Kaplama yapılması ve
çeşitli tamirat işleri, I. Keşif Bedeli: 98,234,116,750.- TL., Geçici Teminat:
2,950,000,000.- TL., İhalenin Günü: 18/10/2002, İhalenin Saati: 14.30

http://www.yapi.com.tr/haberler/ihale-haberi-mozaik-kaplama-ve-cesitli-tamirat-isleri-yaptirilacaktir_1997.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!