Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Türk Serbest Mimarlar Derneği'nden 'İBB Şehir Tiyatroları' Yarışma Şartnamesine İtiraz

Türk Serbest Mimarlar Derneği, yaptığı yazılı bir açıklama ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması'nın şartnamesine, "değiştirilmesi zorunlu yönetmelik dışı maddeler içerdiği"ni belirterek itiraz etti.

yapi.com.tr
Türk Serbest Mimarlar Derneği'nden 'İBB Şehir Tiyatroları' Yarışma Şartnamesine İtiraz

ürk Serbest Mimarlar Derneği, yaptığı yazılı bir açıklama ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması'nın şartnamesine, "değiştirilmesi zorunlu yönetmelik dışı maddeler içerdiği"ni belirterek itiraz etti.

Derneğin gönderdiği yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca çıkarılan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması” şartnamesi, aşağıda belirttiğimiz ve değiştirilmesi zorunlu yönetmelik dışı maddeler içermektedir.

1.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mad.2/a bendinde:” Belediyeler ile bunlara bağlı, döner sermayeli kuruluşlar; mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini bu kanuna göre yürütülür” denilmektedir.

1.2 4734 sayılı (K.İ.K) Kanunun 23. maddesinde: “idareler, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre.. yarışma yaptırabilirler “ denilmektedir.

1.3. “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri” Yarışmalar Yönetmeliği 1.maddesinde (amaç ve kapsam): bu Yönetmeliğin amacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak yaptıracakları yarışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir

2. Şartnamenin 1.1. maddesinde (yarışmanın adı ve türü) yarışmanın K.İ.K. “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği’ne göre düzenlendiği belirtilmek durumundadır.

3. Şartnamenin 15.maddesinde (yarışmanın amacı): K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği’nin 4. maddesindeki (a) ve (b) bendlerinin belirtilmesi gerekmektedir.

4. Şartnamenin 1.7 (a) maddesinin (yarışmaya katılma esasları), K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği’nin madde 15 (a) bendine göre değiştirilmesi gerekmektedir.

5.1. Yarışmada: danışman jüri üyelerinin (şartname mad. 1.8.1) sayısı: K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği mad.22 gereğince, asli üyelerin sayısını geçemez.

5.2. K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği’nin 19.mad. gereğince: asli ve yedek jüri üyelerinde aranacak mesleki deneyim ve nitelikler belirlenmiş bulunmaktadır.

6. Şartnamenin 1.9. maddesinde (yarışmacılardan istenen belgeler) sıralanan istekler arasında, K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği mad.13.de belirtilen

13-c-2 bendinde: maliyet raporu,
13-c-6 bendinde: peyzaj mimarlığı raporu,
yer almamaktadır.

7. Şartnamenin 1.10. maddesinde (yarışmacılara sağlanan dokümanlar) yarışmacılara verilecek belgelerin eksik olduğu görülmektedir. K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliğinin mad.11 (a)ya göre yeni değerlendirmenin yapılması gerekir.

8. Şartnamenin 1.11. mad.de CD kopyaların kimlik zarfında teslimi istenmektedir. K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği mad.13(a/4) bendinde kimlik zarfı içinde bulunması gerekli belgeler içinde CD yer almamaktadır.

9. Şartnamenin 1.12.maddesinde istenen yer görme belgesi karşılığı ödenecek ücret belirtilmemiştir. K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliğinin mad.9(i) bendi gereğince yer görme karşılığı ödenecek ücretin ve ödeme şartlarının belirtilmesi gerekir.

10.1. Şartnamenin madde 1.13.(2) bendinde “yarışma şartlarını ve proje uygulama
aşamasında yetkili mercilerce yapılacak tadilat önerilerini dikkate alacaklarını kabul
ettiklerini belirten belge istenmesi” K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliğine aykırıdır. Yönetmeliğin madde 13.a/4 bendinde bu ibare “yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten” diye tarif edilmektedir.

10.2. Şartnamenin mad.1.13.2.de kimlik zarfında yer alacak belgeler içinde:
şartname alındı belgesi istenmektedir, şartnamenin alınmasında bu belgenin sunulması esas olduğuna göre ikinci bir alındı belgesine gerek yoktur.

10.3. Şartnamenin mad.1.13.2.de: kimlik zarfı içinde onaylı yer görme belgesi istenmektedir.
K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği mad.13(a/3) bendine göre: yer görme belgesinin ayrı bir zarf içerisinde teslimi gerekmektedir. Zira yer görme belgesi raportörlerce kontrol edilerek jüriye rapor edilmek durumundadır.

11.K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği mad.17 ve mad.28 gereğince, soruların yanıtlanması için son tarih; şartnamede belirtildiği gibi 21.04.2008 değil, 16.04.2008 olmak durumundadır.

12. Şartname 1.24 maddesinde (ödüller tutarı ve ödeme şekli): ödüllerden %17 vergi kesileceği belirtilmektedir. Oysa ki K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği’nin 40.maddesi (a.1)de belirtilen hesap tablosunda ödül ve mansiyon tutarlarının net olacağı belirtilmektedir. Ayrıca: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29.maddesine göre de ödül ve mansiyonlar yarışmacılara net olarak ödenmek durumundadır.

13. Şartnamenin 1.24 maddesinde “jüri yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde, ödül kademelerinden herhangi biri veya birkaçını boş bırakabilir ve mansiyon ödülü sayısında sınırlama yapabilir. Boş kalan ödül kademesi için ödeme söz konusu olamaz” denilmektedir.
Bu karar K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliğinin madde 31(e) bendine aykırıdır. Madde 31(e) “sıralama: elemeler sonucunda ödül ve mansiyon sayısı kadar proje ayrıldıktan sonra sıralama yapılır. Jüri şartnamede öngörülen ödül ve mansiyonları vermek zorundadır” ifadesi yer almaktadır.

"Yukarıda açıkladığımız üzere adı geçen yarışma şartnamesi; K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliği’ne aykırıdır. Bu nedenle yarışma sürecinin durdurulup, yarışma şartnamesinin K.İ.K. Yarışmalar Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi zorunludur.

"4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 29. maddesi gereğince dokümana ilgili yönetmeliğe uymaması nedeniyle itiraz ediyoruz. Aynı Kanunun 55.maddesi gereği ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na: 55(a) maddesine göre de şartnamenin K.İ.K. Yarışma Yönetmeliğine uymaması nedeniyle şikayette bulunmaktayız.

"Diğer yönden, aynı Kanunun 56 (b) maddesine göre de Kamu İhale Kurumu’na aynı nedenle şikayette bulunmaktayız."
Saygılarımızla,
İlhan Kural,
Yön.Kur.Bşk.

http://www.yapi.com.tr/haberler/turk-serbest-mimarlar-derneginden-ibb-sehir-tiyatrolari-yarisma-sartnamesine-itiraz_60508.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!