Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Armstrong Ceiling Solutions'dan Asma Tavanlar

Armstrong Ceiling Solutions, asma tavanların tasarımının nasıl merkezi bir rol üstlendiğine ilişkin derinlemesine bir bakış sunuyor.

yapi.com.tr
Armstrong Ceiling Solutions'dan Asma Tavanlar

"Deneyim Ekonomisi" çağında her ortam aynı zamanda yeni bir deneyim sunuyor. Mekanlar sosyal medya, Google gibi kanallar ile dünyaya açılarak bu platformlardaki yorum, paylaşım ve değerlendirmelerle aynı zamanda sanal bir yansıma ve karşılık da elde ediyor. Bu değişim en standart ortak çevrenin bile paylaşım ve sürekli geri bildirim konusu haline geldiği, hafızalarda daha fazla yer ettiği bir dönemi de beraberinde getiriyor.

Olumlu etkiler getiren bu gelişme, mekanların sorumlularını son kullanıcılar için giderek daha özel deneyimler oluşturmaya teşvik ederek, yapıcı rekabeti desteklemektedir. Bu etki tüm sektörlerde geçerlidir: örneğin eğitim sektöründe, olumlu eleştiriler almak, öğrencileri ve yatırımcıları çekmeye katkı sağlar, yine bunun gibi sağlık sektöründe, hastanelerin değerlendirilmesi hem konfor hem de hizmet kalitesine dayanır. Müşterilerin ziyaret süresini artırmayı hedefleyen perakende sektörüne ayrılmış mekanlar, her geçen gün eğlence ve zevkli anlar yaşanacak yerlere dönüşüyor. Bu bağlamda, tasarımcılardan ve mimarlardan beklenen, beklentileri daima yükselterek, deneyime değer katmalarıdır. - Akustik asma tavan çözümlerinin üretimi ve pazarlamasında uzmanlaşmış şirket - Armstrong Ceiling Solutions, asma tavanların tasarımının bu amaca ulaşmada nasıl merkezi bir rol üstlendiğine ilişkin derinlemesine bir bakış sunuyor.

"Çok yukarılara... taa tavana çıkmayı hedefleyen bir deneyim"
Asma tavanlar; titiz bir tasarım ve dikkatli malzeme seçimi yapıldığı taktirde, ışığı yayma, ortamdaki akustiği düzenleme, hava kalitesini iyileştirme ve fazlasını yapabilme performanslari göstererek, basit ve işlevsel bir alanı, ilgi uyandırabilecek duyusal bir uyarıcıya dönüştürebilir. Bu açıdan asma tavan mekan içerisindeki en önemli mimari elemanlardan birisidir.

Duyuların etki alanında, ışık çok önemlidir. Asma tavanda ışık yansıması açısından üstün teknolojik performans garanti eden mineral fiber panellerle gerçekleştirilmiş modüler asma tavan tasarımları mekan içerisinde kilit bir rol oynamaktadır: Panel yüzeyindeki saf beyaz renklendirme, genel bir huzur ve refah duygusu uyandırarak, içeridekilerin verimliliğini ve konsantrasyonunu artırır, odaların içine doğru kalibre edilmiş doğal ışık yayar.

Asma tavanlar, benzer şekilde, ortamı keyifli hale getirmek için mekanların görsel algısını güzelleştirmeye katkıda bulunur. Ada tavan sistemleri hem tavanı gizlemeye hem de dinamik ortamları biçimlendirmeye imkan tanıyarak, aynı zamanda sesi doğru şekilde sönümleme veya yönlendirmeyi sağlar. Sınıflarda ve oditoryumlarda oldukça elzem olan, sesin yönlendirilmesi ve emilimi arasındaki akustik denge; öğretmenlerin sesinin duyulmasını ve öğrencilerin gürültüsünün sönümlenmesini sağlayarak daha etkili eğitim ortamını garanti eder. Ada tavanlar, mekanı daha konforlu hale getiren bir mimari eleman olarak da kullanabilir; örneğin, hastaneleri daha samimi ve konuksever kılarken aynı zamanda mükemmel bir konsantrasyon seviyesi de sağlayarak kalabalık mekanalarda dahi gürültüyü azaltıp, hastane çalışanları için çalışmayı, hastalar için daha sakin bir ortam yaratmayı mümkün hale getirir.

Uyum içinde bir arada bulunan farklı unsurlar arasındaki mükemmel denge, paylaşımın mekanlara değer kattığı ve Deneyim Ekonomisi için yeni ufuklar açtığı ortamda mekanın fiziksel özelliklerinden ötesine çıkarmayı mümkün kılar.

Axiom Profile, Perla Microlook, ©Nike Bourgeois

Daha fazla kredi
Tasarımda giderek daha sofistike konfigürasyonlar arayışına ek olarak, yapılar BREEAM ve Yeşil Bina sertifikalarına göre belirlenen inşaat standartlarına sahip olmayı da amaçlamaktadır. Bu standartlar, sürdürülebilirlik protokollerini tanımlar ve binaların tasarımı, inşa edilmesi ve işlevini giderek daha fazla etkilemektedir.

Projenin her aşaması , bu standartlara göre belirlenen kredilerle puanlanır, örneğin binanin enerji performansından inovasyon seviyesine, yaşayanların refahından atık yönetimine tüm süreç puanlanarak "seçkin" bir proje sadece "iyi" olan bir projeden ayrılarak ödüllendirilir.

Bu süreçte de, asma tavanlar önemli bir katkı sağlar. Görsel, akustik ve termal konfor, VOC'nin (uçucu organik bileşikler) azaltılması geri dönüşüm ve hijyen: tüm bu unsurlar kredi elde etmeye ve mekanı sürdürülebilir ve yaşanılabilir hale getirmeye katkıda bulunur.

Deneyim Ekonomisi çağının da gerektirdiği gibi, bu eğilim sadece görünüşle sınırlı kalmayan, ortamda hissedilen tecrübenin boyutunu da etkileyen nesnel ve ölçülebilir faktörleri vurgulayan bir yaklaşım sağlar.

Deneyimin ötesinde
Koşmadan önce yürümeyi öğrenmek önemlidir. Benzer şekilde, mimarların tasarımlarına temel gereksinimlerden başlamaları, yani maksimum güvenlik ve hijyeni garanti etmeleri esastır.

İlk olarak, yangın riski değerlendirilmesi gereken birincil faktördür ve asma tavan sistemleri, yangına direnç ve tepki açısından yürürlükteki düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Ayrıca, sismik risk bölgelerinde, Armstrong'un ESR-1308'e uygun Seismic RX süspansiyon sistemleri gibi anti-sismik çözümlerine başvurulması, asma tavanların stabilitesinin artırılmasına katkı sağlar. Bu önlemler, yüksek koruma ve güvenlik sağlamanın ana unsurlarıdır.