Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2015

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları ile ilgili sektörler için yenilikçi tasarımların desteklenmesi amaçlanıyor. Yarışmanın son başvuru tarihi, 8 Mayıs 2015.

yapi.com.tr

Yarışma Duyuruları

İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2015 İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları 2015
SON BAŞVURU TARİHİ 8 Mayıs 2015
DÜZENLEYEN

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ekonomi Bakanlığının desteğiyle

WEB ADRESİ

www.immib.org.tr

E-POSTA

tasarim@immib.org.tr

İLETİŞİM: A: Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Metaller Sektörü Şubesi 2. Kat, Yenibosna, Bahçelievler 34197 İstanbul // T: (212) 454 08 86 // F: (212) 454 00 98
+ Ajandama Ekle

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından ilki 2005 yılında düzenlenen İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları; 

•  Metal, Plastik ve Elektrikli ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,
•  Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
•  Öğrenci ve Profesyonel tasarımcılar ile sektörü buluşturmak,
•  Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,
•  2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek amacıyla senede bir kez  gerçekleştiriliyor.

KİMLER KATILABİLİR?
- Yarışmanın profesyonel kategorisi; üniversitelerin endüstriyel tasarım, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi bölümleri lisans mezunlarına, bu bölümlerin yüksek lisans/doktora öğrencilerine veya mezunlarına veya ETMK üyelerine açıktır. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

- Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümleri, güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. (Görsel iletişim tasarımı bölümü dahildir)

- Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.

- Katılımcılar için  yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

- Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olmuş tasarımcılar yarışmaya mezuniyetlerinden önceki bir tarihte belgelerini yükleyerek başvuruda bulunuyorlarsa öğrenci; mezuniyet tarihinden sonraki bir tarihte  başvuruda bulunuyorlarsa profesyonel kategoride katılım gösterebilirler.

KATEGORİLER
- Metalden Mamul Mutfak El Aletleri
- Plastikten Mamul Saklama Kapları
- Aydınlatma Ürünleri
- Konsept 2015 : "Turkey: Discover The Potential"  Temalı Hediyelik Eşya/Promosyon Tasarımı

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir. Her bir alt kategori için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
- Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması
- İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.
- İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması, uluslararası pazarda satılabilir olması
- Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel bütünlük,  çekicilik,  duygulara hitap.
- İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi ve  kullanıcısının ihtiyaçlarını karşılaması(ergonomi, kullanım kolaylığı, ürün  dili).
- Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın işlevine uygun malzeme seçimi. (gerçekçi maliyet ve üretim yöntemi bilgileri beklenmektedir)
- Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.
- Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve kullanım esnasında). 
- Teknik Yeterlilik : Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması.

TAKVİM
Duyuru Tarihi: Ocak  2015
Son Başvuru Tarihi: 8 Mayıs 2015 - 17:30
Seçici Kurul Toplantısı 16 Mayıs 2015
Ödül Töreni: 29 Haziran 2015

ÖDÜLLER
Her kategoride profesyonel ve öğrenci alt kategorilerinde ilk 3 dereceye giren proje sahibi tasarımcılar ödüllendirilecektir. Ayrıca Seçici Kurul uygun bulduğu projeleri Mansiyon ile ödüllendirebilir. Aynı şekilde, Seçici Kurul ödüle layık proje bulmadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.

Profesyonel Kategorisi 
1.’lik ödülü: 15.000 TL 
2.’lik ödülü: 10.000 TL
3.’lük ödülü: 7.000 TL 
Mansiyon: 4.000 TL 

Profesyonel Kategoride birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

Öğrenci Kategorisi 
1.’lik ödülü: 7.000 TL 
2.’lik ödülü: 5.000 TL
3.’lük ödülü: 3.000 TL 
Mansiyon: 2.000 TL 

Öğrenci Kategorisinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup temsilcisi olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları İMMİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir. 

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü
2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)  kaynaklarından karşılanacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik  nihai kararı verecek merci T. C. Ekonomi Bakanlığıdır. 

*Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.

**Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir. 

***Burstan faydalanacak öğrencilerden, İMMİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum veya rapor talep edilebilecektir.

Üniversite Özel Ödülü
Yarışmayı kazanan öğrencilerin aldıkları dereceler ve üniversitelerin yarışmaya katılan öğrenci sayıları baz alınarak yapılan puanlama neticesinde  , toplamda en çok puanı alan üniversiteye "10.000 TL Değerinde Donanım Malzemesi" verilecektir.


SEÇİCİ KURULLAR
Seçici kurullar, dört ayrı kategori için ayrı ayrı oluşturulur ve ilgili kategori için değerlendirme yapar. Her bir ürün grubunda, profesyonel ve öğrenci kategorileri aynı seçici kurul tarafından değerlendirilir.

Metalden Mamul Mutfak El Aletleri Kategorisi Seçici Kurulu

Sanayici Üyeler:
İsmail Erdoğan – Hisar A.Ş. - İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Semih Şeftali - Esse Yönetim Kurulu Başkanı
Lütfü Küçük  - İnter Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih Dinçer – Hascevher Yönetici
Tolga Dündar  – Hürsultan Yönetici
Fatih Özger – OMS Metal Yönetici

Tasarımcı Üyeler:
Adlıhan Tartan – Tartan Design
Alpay Er – Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tas. Bölüm. Bşk.
Dani Benreytan – Endüstriyel Tasarımcı
Emre Ergene  – Endüstriyel Tasarımcı
Seyman Çay – MG Design
Özüm Özkan – Endüstriyel Tasarımcı
Sertaç Ersayın – ETMK Genel Başkanı

Yedek Üye:      
Emre Akçal – Premium Design

Plastikten Mamul Saklama Kapları Kategorisi Seçici Kurulu

Sanayici Üyeler
Murat Akyüz  – İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı
Haşim Çetin  - İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Önder – İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi
Beyhan Baycar – Evelin Yönetici
Hasan Karatemiz – Üçsan Plastik Üretim Müdürü
Mustafa Kır – Dünya Plastik Yönetici
Volkan Dede – Rositel

Tasarımcı Üyeler
Aysun Altındağ – Omlet İstanbul – ETMK İstanbul Şube Başkan Yrd.
Başak Ergin –Tasarımcı
Murat Armağan– Arman Tasarım 
Judicael Cornu- Tasarımcı
Mete Mordağ - Mordag Design, Endüstriyel Tasarımcı
Orhan Irmak – Orhan Irmak Tasarım, Endüstriyel Tasarımcı
Tayfun Yardım – Messe Frankfurt
Vicki Matranga – International Houseware Show

Yedek Üye:
Enes Kar – Endüstriyel Tasarımcı

Aydınlatma Ürünleri Kategorisi Seçici Kurulu

Sanayici Üyeler:
Mehmet Kavaklıoğlu – Pamukkale Kablo - TET Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Atilla Eren – Deka Kablo - TET Yönetim Kurulu Üyesi
Besim Oktayer – Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Ünlü – Hakan Ünlü Mühendislik
Fahir Gök – AGİD Başkanı
Emrah Heper - Moonlight Aydınlatma 

Tasarımcı Üyeler:
Avşar Gürpınar – İstanbul Bilgi Üni.– ETMK İstanbul Şube Yazmanı
Bilgi Karan – Tasarımcı / HOWL
Casper Asmussen – Tasarımcı / HOWL
Ece Yalım  - Tasarımcı / ARTFUL
Meltem Maralcan– Omlet İstanbul
Rengin Ünver – Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı
Şule Koç – Tasarımcı / Şule Koç Design
Tamer Nakışçı – Tasarımcı

Yedek Üye:
Sevin Coşkun – Tasarımcı / ALTERA

Konsept 2015 : "Turkey: Discover The Potential" Temalı Hediyelik Eşya/Promosyon Tasarımı Kategorisi Seçici Kurulu

Sanayici Üyeler:
Tahsin Öztiryaki – Öztiryakiler A.Ş. – İDDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ayşe Sibel Sırdaş –  Asma Kültür Sanat
Mehmet Doyran – Hakart Yönetim Kurulu Başkanı
Ergun Ganer – Midas/Akide Hediyelik Eşya
Ebru Karaçam – Armaggan Genel Müdürü
Hakan Gani Dönmez – 3D Dekoratif Eşya

Tasarımcı Üyeler:
Ebru Çerezci – Tasarımcı / Hiref
Eray Makal  - GQ Magazin – Yaratıcı Tasarım Yönetmeni
Hasip Özbudun – Bun Design Yönetici
Murat Babadağ – Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Gör.
Özlem Tuna – Özlem Tuna Design
Pınar Azizoğlu- ETMK İstanbul Şube Başkan Yardımcıs
Zeynep Yılmaz- BKG Tasarımcı

Yedek Üyeler:
Hülya Çelik Pabuçcuoğlu- Sassanna
Coşkun Kırlıoğlu - İMMİB Genel Sekreter V.


Ayrıntılı bilgi ve başvuru için
tıklayınız.

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/immib-endustriyel-tasarim-yarismalari-2015_128847.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!