Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Mimarlar Odası X. Ulusal Mimarlık Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mimarlar Odası X. Ulusal Mimarlık Ödülleri Sahiplerini Buldu.

yapi.com.tr
Mimarlar Odası X. Ulusal Mimarlık Ödülleri Sahiplerini Buldu

br/>
Mimarlar Odası’nın iki yılda bir düzenlediği 10. Ulusal Mimarlık Sergisi’nin açılışı Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda gerçekleşti. Düzenlenen törende, bu seneki değerlendirme sonucunda Büyük Ödül, Mimarlığa Katkı Dalı ve Anma Programı kapsamında belirlenen isimler dışındaki 4 farklı kategoride verilen ödüller de sahiplerini buldu.

X. Ulusal Mimarlık Sergisi’ne katılan eserler 8-9 Nisan 2006 tarihleri arasında Mehmet Konuralp başkanlığında toplanan ve Günkut Akın, Cengiz Kabaoğlu, Hüseyin Kahvecioğlu ve Yıldırım Yavuz’dan oluşan Seçici Kurul’un incelemesine sunuldu.

Bu yılki Ulusal Sergi’de 202 eser (toplam 242 pano) yer alıyor. Sergiye katılan eserler arasından; Yapı, Çevre, Koruma-Yaşatma ve Fikir Sunumu dallarında 33 ödül adayı daha önce belirlenmişti. Bu dallarda belirlenen 10 ödül ise tören sırasında açıklandı ve sahiplerini verildi.

Ödül töreni öncesinde, önceki yıllarda gerçekleşen sergilerde ödüle layık görülen isimler Mimarlar Odası'nın hazırladığı bir sunuşla yeniden hatırlandı.

Bu yıl ödüle layık görülen isimler şöyle:

Anma Ödülü
- MİMAR KEMALETTİN BEY

Büyük Ödül (Sinan Ödülü)
- HAMDİ ŞENSOY

Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülleri
- AYLA ÖDEKAN
- SELAHATTİN YAZICI

Yapı Dalı Ödülleri:

- MİMARIN BÜROSU, Urla-İzmir / M. Serhat AKBAY
- NP12 EVLERİ, İstanbul / Boğaçhan DÜNDARALP
- MECİDİYEKÖY KONUT BLOĞU, İstanbul / Boran EKİNCİ, Hakan DALOKAY
- ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YÖNETİM, BİM VE KÜTÜPHANE BİNALARI, Güzelyurt-KKTC / Tülin HADİ, Cem İLHAN, Zeynep ATAŞ

Koruma-Yaşatma Dalı Ödülü:


- MACUNAĞASI İZZET EFENDİ KONAĞI RESTORASYONU, Safranbolu-Karabük / İbrahim CANBULAT
- TARİHİ KONJİC KÖPRÜSÜ RESTORASYONU, Bosna-Hersek Federasyonu / Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı, Tarihî Köprüler Şubesi Müdürlüğü

Çevre Dalı Ödülü:

- KÜÇÜKYALI ARKEOLOJİ PARKI, İstanbul / ATÖLYE MİMARLIK – H. Sinan OMACAN, Didem T. OMACAN, Rıdvan Ö. ÖVÜNÇ, Erdinç KOLCU
- GEBZE TARİHİ KENT MERKEZİ KENTSEL DÜZENLEMESİ, Kocaeli / Korhan TORCU, Ali AKARSU,

Fikir Sunumu Dalı Ödülü:

- K2 ANA KAMPI / Ahmet KORFALI
- PUSU 1 / Yamaç KORFALI
- SOLOTAŞKIŞLA, İstanbul / Ahmet ÖNDER, Saitali KÖKNAR, Hayriye SÖZEN


Seçici Kurul’un ödül alan kişi ve eserlere yönelik değerlendirmeleri ise şöyle:

ANMA PROGRAMI

MİMAR KEMALETTİN BEY (1870-1927)

1870-1927 yılları arasında yaşamış olan ve Mimar Sinan’dan sonra, yapıtlarıyla toplum tarafından en çok tanınan ve saygı duyulan mimarlarımızdan biri olan Kemalettin Bey, Osmanlı Hassa Mimarları Ocağı’nın yaklaşık yüz yıllık sükutundan sonra, 20 yüzyıl başlarında, çağdaş anlamda modern mimarlık mesleğine katkıda bulunmaya başlayan ilk Türk mimarlarından olması; 57 yıllık yaşamına sığdırdığı yüzlere varan önemli mimari yapıtın yanısıra, çok sayıda Osmanlı anıt yapısını ilk kez bilimsel bir yaklaşımla restore ederek ülkemizdeki restorasyon çalışmalarına öncülük etmesi; bu yapıtlar arasında Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın onarımında gösterdiği yetkinlik ve başarı nedeniyle uluslararası bir ün yaparak, İngiliz Kraliyet Mimarları Birliği RIBA’nın ödülünü alması; Osmanlı İmparatorluğu’nun son ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına damgasını vuran ulusçuluk akımına koşut olarak, mimarlıkta Türk ulusçuluğu kuramına öncülük etmesi; İstanbul’da, Sanayi-i Nefise, Hendese-i Mülkiye, Kondüktör Mekteb-i Alisi ve Mühendis Mekteb-i Alisi gibi okullarda yüzlerce öğrenci yetiştirmesi; mimarlık, restorasyon ve Türk mimarlık kuramı konularında yazmış olduğu çok sayıda yazı ile mimarlık yazını konusunda da bir ilki oluşturması ve günümüzdeki TMMOB benzeri ilk meslek örgütü olan “Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti”ni kurması, nedenleriyle Seçici Kurul, Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında ilk kez düzenlenen Anma Programı’nda rahmetli Mimar Kemalettin Bey’in, gecikmiş bir vefa borcu olarak, önümüzdeki iki yıl boyunca çeşitli yayın ve etkinliklerle gündeme getirilmesini, oybirliği ile kabul etmiştir.


BÜYÜK ÖDÜL (SİNAN ÖDÜLÜ)

HAMDİ ŞENSOY

Uzun yıllar Akademi’de sürdürdüğü eğitmen kimliğini, titiz bir uygulamacı mimar kimliği ile birleştiren; yaşamı boyunca doğal oluşumları izleyerek mimari tasarımda kanıtlayabileceği sonuçlar üzerindeki arayışından kopmayan; bilimsel ve mantıksal birikimini, özellikle yapısal ve strüktürel detay çözümlerinde nitelikli biçimde kullanan; doğal ve yapay strüktürlere karşı ilişkin sorgulayıcı sezgi ve gözlemleriyle yapılanmaya farklı bir boyut kazandırmaya çalışan; titiz ve sabırlı bir araştırmacı kimliğinin yanısıra zarif kişiliği ile tanınan usta mimar Hamdi Şensoy’a layık görüldü.


MİMARLIĞA KATKI DALI Başarı Ödülleri

AYLA ÖDEKAN

Kariyerini mimarlık eğitimine adayan bir sanat tarihçisi olarak, mimarlık eğitimine ve mimarlık tarihi araştırmalarına yaptığı değerli katkıları; Bizans, Anadolu-Türk, Osmanlı mimarlığından giderek güncel kültür araştırmalarına uzanan yoğun bilgi birikimi; mimari bezeme ve özellikle mukarnas konusundaki uzmanlığı; diğer yayınları yanında Sedat Çetintaş’ın tüm rölövelerini içeren özenli bir kitabı mimarlık dünyasına kazandırması; eğitimde ve meslektaşları ile ilişkilerinde eleştirel olduğu kadar sevecen de olan üslubu nedeniyle...
SELAHATTİN YAZICI

Mimari temsilin çok önemli ortamlarından biri olan maket yapımı konusunda yıllara dayanan uzun soluklu ve istikrarlı çalışmaları; ticari bir amacın ötesinde, mesleği ile kurduğu tutkulu ilişki; bunun sonucunda maket yapımını bir sanat haline getirmiş olması ve özellikle mimarlık topluluğu ile geliştirdiği üretim ilişkileri çerçevesinde oluşturduğu zengin arşivin yakın dönem mimarlık tarihimiz açısından taşıdığı önem nedeniyle...
YAPI DALI Başarı Ödülleri

M. Serhat Akbay’ın MİMARIN BÜROSU yapısına;
Doğal çevreyle bütünleşen yalın ve etkileyici bir duruş sergilemesi; iki ayrı kullanımı, çevresindeki üretim ile ilişkili bir biçimde kurgulaması, bunu yaparken şarap kavını saklayıp çalışma mekânını ön plana çıkarması; yapıyı yönlendirmede ve yapay / doğal ışık dengesini kurmadaki başarısı; ayrıntılarındaki zorlanmamışlık, sunumdaki duyarlılık, teknik ve malzeme kararlarındaki net tavrı; dokunsal malzeme kullanımı ve renk seçimi ile duyulara seslenmesi; etkili biçim ve kütlesiyle akılda kalıcı bir biçim oluşturması nedeniyle...


Boğaçhan Dündaralp’in NP12 EVLERİ yerleşimine;
Düşük yoğunluklu konut yerleşimleri arasında, sergilediği mimari nitelikle örnek olma potansiyeli taşıması; mimarlık dışı beklentilere göre şekillenmek yerine, mekân organizasyonunda tipolojik bir araştırmanın yola çıkış noktası olarak belirlenmesi; kullanıcı katılımı ile esnek bir mekân kurgusu oluşturması; çeşitli mekânsal gereksinimlere yanıt verebilecek -modüler bir sistemin- yapım tekniğiyle paralel biçimde kullanılması; konutların araziye yerleşiminde mevcut doğal dokuya duyarlı bir yaklaşım sergilemesi; birbirilerine yakın olmalarına karşın bloklar arası ilişkilerde mahremiyetin göz önünde bulundurulması, bu bağlamda kullanılan cephe elemanlarının aynı zamanda estetik birer araca dönüştürülmesi; basit ve kolaylaştırıcı bir yapım tekniği kullanımının yanısıra malzeme seçiminde ve ayrıntılandırmada gösterdiği özen nedeniyle...


Boran Ekinci ve Hakan Dalokay’ın MECİDİYEKÖY KONUT BLOĞU projesine;
Kent içi çok katlı konut yapıları arasında nitelikli bir örnek sunması; ticari kaygılarla oluşan “lüks konut” anlayışının ötesine geçerek, mimari niteliğin yükseltilmesiyle çekici olma arayışı; kompakt, katı bir biçim içinde özgür bir mekânsal kurguya sahip olmasının yanısıra biçimin ve kabuğun iç mekânda zorlayıcı olmaması; planda ve üçüncü boyutta hacimsel bir kullanım olanağı sunması; sağır cepheyi basit bir mimari girişimle nitelikli hale getirmesi; cephe düzeninde hem tekdüzelikten kaçınan, hem de işlevselliği ön planda tutan bir yaklaşım sergilemesi nedeniyle...
Tülin Hadi, Cem İlhan, Zeynep Ataş’ın ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YÖNETİM, BİM VE KÜTÜPHANE BİNALARI kompleksine;
Kampus yapıları arasında temsili ölçekte önemli bir rol üstlenmesi, üniversite yaşamını zenginleştiren bir dile sahip olması; anıtsallıkla insan ölçeğini dengeli biçimde bağdaştırması; Kıbrıs gibi iklimin belirleyici olduğu bir coğrafyada yapıların yönlendirilmesindeki başarı; bireyin yürüyüş rotasındaki deneyimlerinde yaratılan zenginlik, özellikle uzun bir yürüyüş aksından sonra, yapı kompleksinin içinden geçilip arkadaki vadiye sürpriz açılımla sağlanan ‘yer’e ilişkin duyarlılık; yapılar arasındaki boşluğun dikkat çekici bir mekânsal değere sahip olması; plastik etkisinin güçlü olması; yüzeylerin doku ve renk kullanımındaki uyum; ve bir yarışma projesi ile başlayan süreçte, ilk aşamada ortaya konan fikirlerin kayıpsız ve nitelikli bir şekilde uygulamada hayata geçirilebilmiş olması nedeniyle...


KORUMA-YAŞATMA DALI Başarı Ödülleri

İbrahim Canbulat’ın MACUNAĞASI İZZET EFENDİ KONAĞI RESTORASYONU’na;
Tarihî bir yapıyı yaşatmayı bir yaşam uğraşı olarak üstlenmiş olması; aile ölçeğinde bir onarım çabası olarak, bugün Türkiye’de istismar edilen konut yenilemesi konusunda doğru bir örnek teşkil etmesi; teknik donanım açısından çağdaş konforu gözetmesine karşın, geleneksel mekân yapısını bozmaması ve özellikle yapının otantik varoluşunu zedelememesi; yapıya ve bezemeye ilişkin özelliklerin korunması konusunda az bulunur bir duyarlık sergilemesi nedeniyle...

Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprüler Dairesi Başkanlığı, Tarihî Köprüler Şubesi Müdürlüğü’nün Bosna-Hersek Federasyonu’nda gerçekleştirdiği TARİHİ KONJİC KÖPRÜSÜ RESTORASYONU’na;
Kamusal düzeyde, Türkiye’nin yurtdışında kalmış bir tarihî kültür varlığına sahip çıkması ve bunun Türkiye’deki tarihî köprü yapılarının korunması konusunda umut verici olması; koruma, onarım ve yeniden yapım kararlarının yoğun bilimsel ve teknik araştırmaya dayanması; koruma teknikleri ile mühendislik bilgilerini doğru birleştirmesindeki başarı nedeniyle...


ÇEVRE DALI Başarı Ödülleri

Atölye Mimarlık’ın (H. Sinan Omacan, Didem T. Omacan, Rıdvan Ö. Övünç, Erdinç Kolcu) KÜÇÜKYALI ARKEOLOJİ PARKI projesine;
Arkeolojik bir kazı alanının zedelenmeksizin çevresindeki sosyal doku ile ilişkilendirilmesi ve güncel yaşamın içine dahil edilmesi, böylece tecrit olmuş bir alan yerine çevre ile bütünleşmiş, yaşayan bir alan yaratılması; korunan çevreyi uzaktan bakılan bir nesne olmaktan çıkarıp, farklı ilişki biçimleri kurma çabası; duyarlı biçimde planlanmış ve ayrıntılandırılmış bir müdahale önerisi olması nedeniyle...

Korhan Torcu ve Ali Akarsu’nun GEBZE TARİHİ KENT MERKEZİ KENTSEL DÜZENLEMESİ’ne;
Tarihî çevrede yeni yapılaşmaya ve oradaki sosyal yaşama olumlu bir örnek teşkil etmesi; kent merkezinde oluşturulması öngörülen yoğun yapı programına karşın, olabildiğince geniş boşlukları kamusal bir alan olarak yayalara açması, alanın peyzaj ve yeni işlevlerle donatılmasındaki özenli tasarım; önerilen yeni yapıların çevrenin tarihî niteliğine saygılı bir yaklaşım sergileyen ve öne çıkmayan bir mimari dile sahip olması; bunların mümkün olduğunca yeraltına alınmasıyla birlikte bu alanların yer üstü kotlarla akıcı bir biçimde ilişkilendirmesi nedeniyle...


FİKİR SUNUMU DALI Başarı Ödülleri

Ahmet Korfalı’nın K2 ANA KAMPI sunuşuna;
Çarpıcı bir grafik ifadeye yaslanarak, gelişmiş teknoloji ile bütünleştirilen zarif bir formun modernist ütopyalar tarihinin yeni ve etkileyici bir halkasını oluşturması nedeniyle...
Yamaç Korfalı’nın PUSU 1 sunuşuna;
Fiziksel mekânın “yer”le şiddet içermeyen bir ilişki kurması; doğa, teknoloji ve bedeni tüm yalınlığıyla çekici bir “arzu” mekânında buluşturmuş olması nedeniyle...


verilmesine karar verildi.

10. Ulusal Mimarlık Sergisi'nde yer alan projeler, 23 Nisan tarihine kadar Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda gezilebilecek. Ayrıca Seçici Kurul, pano sayısı sınırlı tutulabilecek gezici sergiler için ödül ve ödül adaylarını da kapsayan 59 eserlik bir seçki listesi hazırladı.
Haber ve ödül töreni fotoğrafları:
Sena Özfiliz

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/mimarlar-odasi-x-ulusal-mimarlik-odulleri-sahiplerini-buldu_45023.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Kalekim Ultralastic

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!