Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi Programı Açıklandı

Araştırmacıların sunumları, sektördeki uzmanların davetli olarak yapacakları konuşmalar ve Ar-Ge çalışmalarında önde giden üretici firmaların teknik sunumları olmak üzere üç farklı kategorideki etkinliği bir araya getiren 4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi programı açıklandı.

yapi.com.tr
4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi Programı Açıklandı

Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” temalı 4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara ve Antalya Şubeleri tarafından üniversitelerle işbirliği içerisinde 6-7-8 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

Kongre Sekreterliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü 4. Ulusal Yapı Kongresi’ne Türkiye’nin birçok şehrinden 30’u aşkın farklı üniversiteden, kamu kurum ve kuruluşundan bildiri ile katılım sağlandı, akademisyenlerden oluşan değerli bilim kurulu üyelerinin kör hakemliğinde kongrede sunulmaya değer görülen bildiriler seçildi.

Yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin, yeni yaklaşımlar, malzeme, teknik ve teknolojilerin kullanımı, bilimsel ve sektörel gelişmeler ışığında tartışılacağı, sorun ve çözüm önerilerinin paylaşılacağı bir ortam sağlayacak olan kongre platformu, farklı disiplinlerden görüşleri ve çalışmaları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

4. Ulusal Yapı Kongresi Programı
1. Gün | 6 Aralık 2018 Perşembe
09:30-10:00 Kayıt
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
- Tuğba ARSLAN KONAK, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi
- Prof.Dr. Gülser ÇELEBİ, Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı
- Özge KÖKSAL, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
- Tezcan KARAKUŞ CANDAN, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

10:30-11:00 Prof. Dr. Cevat ERDER, UNESCO İzlimi Komitesi ve ICOMOS Türkiye Ulusal Komitesi Üyesi
“Koruma Bilimi”
11:00-11:30 Prof.Dr. Ayşen SAVAŞ, “’Lütfen Dokunmayın’: Müze Mekânı ve Yeni Görme Biçimleri”
11:30-11:45 Kahve Arası
 
1. Oturum | KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
11:45-12:00 “Tarihi Yapıların Yeni İşlevle Değerlendirilmesi Yaklaşımının İrdelenmesi; Bursa Yeşil Külliyesi Medresesi Örneği” - Ayşe Esin KULELİ
12:00-12:15 “Kentsel Koruma Alanında Mekansal Dönüşüm Sürecine İlişkin Bir Yaklaşım Önerisi: Antalya Kaleiçi Yat Limanı” - Cansu UYAR
12:15-12:30 Bildiri 3
12:30-12:45 Soru-Cevap
12:45-14:00 Öğle Yemeği
 
14:15-14:45 Dr. Öğr. Üyesi Naz A.G.Z. BÖREKÇİ, “Tasarım Odaklı Düşüncede Kapsayıcı Tasarımın Yeri”
 
2.OTURUM | TASARIM EĞİTİMİ
14:45-15:00 “Mimari Tasarım Eğitiminde Yapı Teknolojisi Derslerine Alternatif Bir Yaklaşım:
TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü  1.Sınıf Yapı Teknolojisi Dersleri” - Murat SÖNMEZ
15:00-15:15 “Mimarlık Eğitiminde Afet İçin Geçici Barınma Ünitesi Tasarımı” - Gül YÜCEL
15:15-15:30 “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yüksek Öğretime Yansıması: Mimarlık Eğitimi Örneği” - Ayça Nilüfer ÇALIKUŞU, İpek GÜRSEL DİNO, Ayşem Berrin ÇAKMAKLI
15:30-15:45 Soru-Cevap
15:45-16:00 Kahve Arası
 
16:15-16:45 Doç. Dr. Gürkan Emre GÜRCANLI, “Tasarım Yoluyla İş Güvenliği: Mimarlar, İnşaat Mühendisleri ve İş Güvenliği Uzmanları İçin İşbirliği  Zorunluluğu”
 
3. OTURUM | EVRENSEL TASARIM - İŞ GÜVENLİĞİ
16:45-17:00 “Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Yaya Yolları ve Kaldırımlarının Evrensel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi” - Ersan ERKOVAN, Ayşe Nilay EVCİL
17:00-17:15 “Yaya Yollarının Evrensel Tasarım Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Burdur Örneği” - Duygu KURTOĞLU
17:15-17:30 “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kayseri Kentindeki Durumu” -  Z.Özlem PARLAK BİÇER, Zafer Tarık TANER, Nagehan OYMAKAPU
17:30-17:45 “Türk Yapı Mevzuatı Üzerine Genel Bir Değerlendirme” - Sedat ALTINDAŞ
17:45-18:00 Soru-Cevap
 


2. GÜN | 7 Aralık 2018 Cuma
08:30-09:00 Kayıt
 
4. OTURUM | KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
09:00-09:15 “Rönesans’tan Günümüze Kaburgalı Kubbelerde Konstrüksiyonu Oluşturan Malzemenin Gelişimi” - Tayfur Emre YAVRU, Nihan ENGİN
09:15-09:30 “Kemer Köyündeki (Salihli,Manisa) Geleneksel Evlerin Tamirinde Kullanılacak Malzemelerin Tarifine Yönelik Analizler: Kerpiç Harcı ve Sıvalar” - Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Emine N. CANER SALTIK, Fatıma EROL
09:30-09:45 “Geleneksel Mardin Mimarisinde Kullanılan Taş Malzeme ve Yapım Teknolojisinin Günümüz Restorasyon Uygulamalarında Sürdürülebilirliğinin İncelenmesi” - Neslihan DALKILIÇ, Erdal DİNÇ, Adnan NABİKOĞLU
09:45-10:00 “Malatya Atatürk Evi Müzesinin Malzeme Analizleri: Yapı Taşı ile İlgili Bakım ve Onarım Önerileri” - Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Emine N. CANER SALTIK, Fatıma Erol
10:00-10:15 Soru-Cevap
10:15-10:30 Kahve Arası
 
11:15-11:45 Ali Erkan ŞAHMALI | Günarda Proje Yönetimi, Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü, “Mimar, Proje Yönetiminin Neresinde!”
 
5.OTURUM | TASARIM YÖNETİMİ
11:45-12:00 “Hastane Mimarisinde Kullanıcıların Esneklik Taleplerini Yapısal Açıdan Karşılamak Üzere Yöntem Araştırmaları” - Gamze KARAKAŞ, Celal ŞAKAR
12:00-12:15 “Taşınmaz Geliştirmede Sürdürülebilirlik Olgusunun ‘Değer’e Etkisi” - Ayşen SANBUR, Arzuhan Burcu GÜLTEKİN
12:15- 12:30 “Paylaşımlı Çalışma Mekanları (Co-Working Spaces)” - Seren ERTAN, İpek GÜRSEL DİNO, Ayşem Berrin ÇAKMAKLI
12:30-12:45 Soru-Cevap
12:45-14:00 Öğle Yemeği
 
14:15-14:45 Enis ÖNCÜOĞLU | Öncüoğlu Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı
 
14:45-15:15 Dr. Müge BAHÇECİ | KORDER Yönetim Kurulu Başkanı, “Kültürel Mirasın Belgelenmesi, Korunması ve Sunumunda Yenilikçi Yaklaşımlar”
15:15-15:30 Kahve Arası
 
6. OTURUM | KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
15:30-15:45 “Üç Semavi Dini Yapının Doğal Aydınlatma Analizleri İçin BDT Yazılımları ile Modelleme ve İzlenen Yol” - Kemal Mükremin BARUT
15:45-16:00 “Bodrum’un Kültürel Mirası Bağlamında Turgut Cansever Mimarlığı” - Yaren ŞEKERCİ, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
16:00- 16:15 Bildiri 3
16:15-16:30 Soru-Cevap
16:30-16:45 Kahve Arası

7.OTURUM | YAPI MALZEMELERİ
16:45-17:00 “Aluminyum Oksinitrürün Cam ile Karşılaştırılarak Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi” - Nil KOKULU, Setenay UÇAR
17:00-17:15 “Ahşap Beton Kompozit Sistemin Mimaride Kullanım Olanakları” - Semih YILMAZ, Nilhan VURAL
17:15-17:30 “Günümüz Harman Tuğlalarının Performans Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Malzeme Analizleri”- Merve Ceylin ATİKOĞLU, Ayşe TAVUKÇUOĞLU
17:30-17:45 Bildiri 4
17:45-18:00 Soru-Cevap

3.GÜN | 8 Aralık 2018 Cumartesi
08:30-09:00 Kayıt
 
8.OTURUM | ÇEVRESEL KONTROL
09:00-09:15 “Antalya Bölgesinde Yeni Tasarlanacak Binalarda Güneş Panellerinin Kullanım Potansiyelinin İncelenmesi” - Setenay UÇAR, Nil KOKULU
09:15- 09:30 “Yapı Ürünlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin Tuğla ile Örneklenmesi” - Neslihan AKIN, Gökçe TUNA TAYGUN
09:30-09:45 “Yapı Cepheleri İçin Bütünleştirilmiş Havalandırma ve Enerji Üretim Sistemi Önerisi” - Mehmet Koray PEKERİÇLİ, Ali Murat TANYER
09:45-10:00 “İç Mimarlık Eğitiminde Aydınlatma Bilgisinin Verilmesi ve Yeni Bir Yöntem Denemesi” - Serpil Fatma ERTÜRK, Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
10:00-10:15 “BREEAM ve LEED Sertifika Sistemlerinde İç Mekan ve Konfora İlişkin Değerlendirme Ölçütlerinin Sağlık Yapıları Özelinde Karşılaştırılması” - Sevil JAHED, Ayşen SANBUR
10:15-10:30 Soru-Cevap
10:30-10:45 Kahve Arası
 
11:00-11:30 Arif KÜNAR | Ven Esco Bina Enerji Yönetim Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü, “Sürdürülebilir-Enerji Etkin Binalar ve Yerleşimler”
11:30-12:00 Yeşim HATIRLI | Hatırlı Mimarlık Kurucu Ortağı
 
9.OTURUM | KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI
12:00-12:15 “Koruma Amaçlı İmar Planı Olmayan Bölgelerde Projelendirme: Simena’da Bir Yapı” - Ayşegül NEBİOĞLU, Şeyda GÜVENÇ DURAN
12:15-12:30 “Artvin - Ardanuç Kırsal Mimari Dokusu” - Gizem UYGUN ALTUNKAYA, Nihan ENGİN
12:30-12:45 “Köy Odalarının Mekansal, Sosyal ve Kültürel İşlevi: Konya/Bozkır Dereköy Köy Odası” - Nisa YILMAZ ERKOVAN
12:45-13:00 Soru-Cevap
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:15-14:45 Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER
 
10.OTURUM | ÇEVRESEL KONTROL: AKUSTİK
14:45-15:00 “Şehir Dışı Üniversite Yerleşkelerinde Gürültü Denetiminin Değerlendirilmesi: Antalya Bilim Üniversitesi Örneği” - Begüm SÖYEK ABAY, Serpil Fatma ERTÜRK
15:00-15:15 “Eğitim Mekanlarındaki Akustik Koşulların Normal İşiten ve İşitme Engelli Bireyler Üzerindeki Etkisinin Öznel Değerlendirmesi Üzerine Bir Alan Çalışması” - Zakariyya UZEYIRLI, Aslı ÖZÇEVİK BİLEN
15:15-15:30 “Geleneksel Ahşap Çatkı Duvarların Ses İletim Özellikleri ve Mevcut Durumu İyileştirmeye Yönelik Öneriler” -  Meltem ERDİL, Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Mehmet ÇALIŞKAN
15:30-15:45 “Okullarda Akustik Performans” - Nihan GÜREL ULUSAN
15:45-16:00 Soru-Cevap
16:00-16:15 Kahve Arası

16:15-17:15 Kapanış Paneli
17:15-17:30 Kapanış Konuşmaları
- Doç.Dr.Ayşe TAVUKÇUOĞLU, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
- Tuğba ARSLAN KONAK, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 45.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

http://www.yapi.com.tr/haberler/4-ulusal-yapi-kongresi-ve-sergisi-programi-aciklandi_168811.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü BTMSEAL Alfa Hibrit

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!