Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Acaristanbul'da Soruşturmaya İzin

Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığının Acaristanbul Projesiyle ilgili eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi kararını kaldırdı.

Hürriyet Gazetesi
Acaristanbul'da Soruşturmaya İzin

br/> Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanlığının Acaristanbul Projesiyle ilgili eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi kararını kaldırdı.

Acaristanbul’la ilgili olarak Danıştay’da iki dava daha bekliyor.

Acaristanbuldaki yapı ruhsatlarının iptali ve Acarkent'teki 1452 villa dışında kalan 188 bin m2 dolayındaki sosyal ve ticari tesislerle (ikiz kuleler) ilgili yapı ruhsatlarının da iptali davaları Mimarlar Odası tarafından Danıştay'a gönderilmişti.

Karar
Serdaroğlu Özel Ormanı olarak bilinen Acarlar A.Ş. adına kayıtlı Dereseki Köyü 4-5 pafta 2150 ve 216 sayılı taşınmazlarda yapılaşma için Çevre ve Orman Bakanlığının izni olmadığı bilindiği halde inşaat için yapı ruhsatları düzenledikleri iddiasıyla eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Belediye Yapı Kontrol Müdür Vekilleri İlhan Özkaya, Ali Esat Yaşar ile İmar Müdür Vekili Hüseyin Tuncer hakkında soruşturma yapılması istendi.

İçişleri Bakanlığı, 27 Nisan 2006'da Acaristanbul Projesiyle ilgili mülkiye başmüfettişi tarafından düzenlenen rapor üzerine, eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma izni vermedi. Karara yapılan itiraz üzerine dosya Danıştay 1. Dairesine gönderildi.

Danıştay 1. Dairesi, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 27 Nisan 2006 tarihli kararının, Alaattin Köseler ve Hüseyin Tuncer için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına ve dosyanın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Gerekçeden
Danıştay 1. Dairesinin gerekçesinde, 6831 sayılı orman kanunu ve ilgili yönetmeliklerde, özel orman alanlarında izin almak ve yatay alanın yüzde 6'sını geçmemek üzere imar planlamasına uygun inşaat yapılabileceği, inşaat için ön izin alınacağı gibi konuların hükme bağlandığı anımsatıldı.

Gerekçede, bir firmaya ait Serdaroğlu Özel Ormanı olarak tapuya kayıtlı Beykoz ilçesi Dereseki Köyü 4-5 pafta, 215-216 parsel sayılı toplam 2 milyon 345 bin 650 metrekare yüzölçümlü taşınmazlarda Orman Bakanlığının 13 Temmuz 2001 günlü oluru ile yüzde 6 oranında yapılaşma için “ön izin” verildiği belirtildi.

Firmanın, taşınmazlardaki yapılama için “kesin izin” verilmesi talebiyle Orman Genel Müdürlüğüne yaptığı başvurunun, 7 Kasım 2002 günlü yazıyla reddedildiği kaydedilen gerekçede, Orman Bakanlığının 14 Kasım 2002 günlü oluru ile de “ön izin” onayının iptal edildiği vurgulandı.

“Yapılaşma yüzde 60'I geçmiş”
Gerekçede, başvurunun reddi ve ön iznin iptaline ilişkin yazılarda, ”taşınmazlardaki yapılaşma oranının yüzde 6'yı aşarak yüzde 60'ı geçen oranlara ulaştığı, yapılaşmanın tüm alana yayıldığı, yapılaşma dışı alanlarda ormancılık faaliyeti yürütülmesinin mümkün olamayacağı, Çevre Bakanlığından ÇED raporu alınmadığı, proje maliyet bedellerinin hazırlanmadığı” tespitlerinin yer aldığı kaydedildi.

Bu durumda taşınmazlarda yapılaşma için firmaya kesin izin verilmediği gibi ön izin olurunun da iptal edildiği, bu kararın firmaya tebliğ edildiği belirtilen gerekçede, “Dolayısıyla söz konusu taşınmazlarda inşaat yapılması imkanı kalmadığı, ön iznin iptali karşısında taşınmazlarda yapılaşmaya ilişkin Koruma Kurulunca onaylanan planlar ile projelerin 7 Kasım 2002 tarih itibariyle dayanaktan yoksun hale geldiği açıktır” denildi.

Ön izin oluru iptal
Firmanın ön izin olurunun iptali ve kesin izin verilmemesine ilişkin kararların iptali için idari yargıda dava açması gerekirken Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtığı anımsatılan gerekçede, mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda düzenlenen raporda, “Beykoz Belediyesince söz konusu ormanda yapılaşma için yapı ruhsatı verilmesinde yasal sakınca olmadığının belirtildiği, ortada yapılaşmaya engel bir husus bulunmadığı yorumunun yapıldığı” kaydedildi.

Mahkemece konu ile ilgili bir karar verilip verilmediğinin tespit edilemediği ifade edilen gerekçede,firma tarafında bu şekilde elde edilen raporun, 27 Ocak 2003'te belediyeye sunulduğu, 24 Mart 2003'te de belediyeden ruhsat talebinde bulunulduğu belirtildi. Gerekçede, “Bu belgeler ve içerdiği bilgiler karşısında Belediyenin ön iznin iptalinden ve kesin izin verilmesine engel teşkil eden gerekçelerden haberdar olduğu kuşkusuzdur” denildi.

Yasal boşluk olduğu iddiası
Gerekçede, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun, orman alanlarında yapılaşma için Orman Bakanlığından izin alınması gerektiğine ilişkin maddesinin bazı hükümlerinin, Anayasa Mahkemesince 17 Aralık 2002'de iptal edildiği, bu hüküm yerine yapılan yeni düzenlemenin 3 Temmuz 2004'te yürürlüğe girdiği anımsatıldı. İptal kararının verildiği ve yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihler arasında, “orman alanlarında yapılaşma için Orman Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği konusunda yasal boşluk olduğu, inşaat ruhsatlarının bu boşluk döneminde düzenlendiği” iddiasına dayanıldığı vurgulanan gerekçede, buna karşın 6831 sayılı Kanunun, “özel orman alanlarında yatay alanın yüzde 6'sını geçmemek koşuluyla inşaat yapılabileceği, inşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmasına özen gösterileceği” yolundaki maddelerin yürürlükte olduğuna işaret edildi.

Gerekçede, aynı zamanda Özel Ormanlarda ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerinin de yürürlükteki yasa hükümlerine paralel uygulanmasının devam ettiği vurgulandı.

“Belediye iptal sebeplerini gördü”
Dairenin gerekçesinde, firma tarafında Belediye'ye sunulan 25 Aralık 2002 günlü bilirkişi raporu sonucunda, Orman Bakanlığının taşınmazlardaki yapılaşma için verdiği ön izni iptal ettiğinden haberdar olan Belediyenin, bu raporda, ”taşınmazlardaki yapılaşma oranının yüzde 6'yı aşarak yüzde 60'ı geçen oranlara ulaştığı, yapılaşmanın tüm alana yayıldığı, Çevre Bakanlığından ÇED Raporu alınmadığı, proje maliyet bedellerinin hazırlanmadığı” şeklindeki iptal sebeplerini açıkça gördüğüne işaret edildi.

“Hukuki olanak yokken rusat düzenlenmiş”
Gerekçede, Bakanlığın, “yüzde 6 yapılaşma şartının ihlal edildiği”ne dair tespitleri ve ön izin olurunun iptali karşısında, söz konusu ormanda inşaat yapılması imkanı kalmadığı vurgulandı.

İlgili yönetmelikte, “kesin izin verildikten sonra imar planlaması ve uygulaması ile ilgili görev ve sorumluluğun imar mevzuatı çerçevesinde ilgili merciilere ait olduğu” hükmü karşısında, kesin izin olmaksızın bu alanda inşaat ruhsatı düzenlenmesine hukuken olanak bulunmadığı ortada iken Belediyece inşaat ruhsatlarının düzenlendiği kaydedildi.
Gerekçede, bu ruhsatların hukuka aykırı olduğunun daha sonra yapılan yargısal denetim sonucunda İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 9 Mart 2006 tarihli kararı ile de hükme bağlandığı anımsatıldı.

Daire, bu nedenlerle eski belediye başkanı ve belediye görevlilerine isnat edilen eylemi, haklarında hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelikte buldu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 27 Nisan 2006 tarihli kararının, eski Belediye Başkanı Köseler ve eski İmar Müdür Vekili Tuncer için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmını kaldırdı.

Daire, dosyayı Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Başsavcılık, bu kişiler hakkında dava açabileceği gibi, takipsizlik kararı da verebilecek.

http://www.yapi.com.tr/haberler/acaristanbulda-sorusturmaya-izin_49975.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!