Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU
İLİŞKİLİ HABERLER

Mimarlık Paylaşılamıyor

İçmimar Muhittin İnce'nin 'Mimarlık Paylaşılamıyor' Yazısına Cevabı

Oktay Ekinci'nin, TMMOB İçmimarlar Odasının içmimarlık meslek alanını ihlal eden iki mimar hakkında açmış olduğu suç duyurusu üzerine geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Gazetesinde kaleme aldığı 'Mimarlık Paylaşılamıyor' başlıklı yazısına, İçmimar Muhittin İnce'den gelen cevap niteliğindeki yazıyı yayımlıyoruz.

yapi.com.tr
12 İçmimar Muhittin İnce'nin 'Mimarlık Paylaşılamıyor' Yazısına Cevabı

STRONG>Oktay Ekinci'nin, TMMOB İçmimarlar Odasının içmimarlık meslek alanını ihlal eden iki mimar hakkında açmış olduğu suç duyurusu üzerine geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Gazetesinde kaleme aldığı 'Mimarlık Paylaşılamıyor' başlıklı yazısına, İçmimar Muhittin İnce'den gelen cevap niteliğindeki yazıyı yayımlıyoruz.

"TMMOB İçmimarlar Odasının İçmimarlık meslek alanını ihlal eden iki mimar hakkında açmış olduğu suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Gazetesindeki köşenizde yapmış olduğunuz açıklama üzerine Trabzon’da içmimarlık yapan sade bir vatandaş olarak cevabımdır.

Henüz yargı sürecinde olan bir suç duyurusu hakkında kamuoyu baskısı oluşturma gayretinizi, içmimarlık mesleğinin, eğitimini almamış kişilerce uygulanması için verdiğiniz mücadeleyi, mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanun ve ilgili yönetmelikleri ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanan iki mimarı, “tarihsel ve evrensel mesleki sorumlulukla mesleklerini yapmaya çalışırken dava edilmişler” gibi duygusal ifadelerle savunmanız, yıllardan beri haksızlığa uğramış durumda bulunan içmimarlık meslek mensuplarını mimari duyarlılıktan yoksun, rantçı politikacılarla işbirliği yapmakla suçlamanızı entelektüel, toplum önderi kimliğinizle bağdaştıramamaktayım.

Ülkemiz mimarisini yap-sat mantığıyla irdeleyen, iç mimari projeyi konut fiyatlarında metrekare bazında meydana gelecek artış olarak gören ve içmimarların lehine sonuçlanmış yargı kararlarına rağmen, yönetmelikleri revize etmeyen ve şu anda Bayındırlık Bakanlığı yapmakta olan şahısla işbirliğini iki dönem genel başkanlığını üstlenmiş olduğunuz Oda yapmıştır ve bu görüşmeyi de internet sayfasında açıklamıştır.

İçmimarlık; mimari yapı bütünlüğünde açık-kapalı her çevrenin, hacmin fizik değerleri ile birlikte işlevselliği doğrultusunda incelenerek insan faktörünün, fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerlerin, sosyal-ekonomik kriterlerin geniş açıda planlanması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur.(bkz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İçmimarlık Bölümü internet sayfası).

Meslek alanımız almış olduğumuz eğitimle, insanın yaşamını sürdüreceği iç mekanları tasarlamaktır. Son derece önemli ve direkt olarak insan yaşamını ilgilendiren bu konu birtakım lobilerin baskısıyla “kanunlarda yeri olduğu halde” içmimarlar yerine bunun eğitimini almamış kişilerce uygulanmaktadır. Ülkemiz bunun bedelini depremlerde ödemiştir. Ölümlerin çoğu iç mekanlara denetimsiz biçimde yerleştirilen donanımların insanların üzerine yıkılmasıyla olmuştur.

İçmimarlık meslek eğitimine 1925 yılında başlanmış ve ülkemizde ihtisaslasmanın hangi dallarda olacağına Türk mimarlığı bu tarihte karar vermiştir. 1976 yılında kurulan TMMOB İçmimarlar Odası ile de içmimarlık mesleğinin sadece Odaya kayıtlı içmimarlar tarafından icra edilmesi mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanunla güvence altına alınmıştır. Aradan 85 yıl geçmiş ve ülkemizde 30.000 içmimar yetişmiştir. Bu vakitten sonra hiç kimse mimaride
ihtisaslaşma yanlış yapılmış, mimarlar da içmimarlık yapabilir, deme keyfiyetinde ve haddinde olamaz. Meslektaşlarımız işsizlik sorunu yaşarken üniversitelerde içmimarlık eğitimi almamış kimselerin mesleğimizi yapmasına seyirci kalamayız.

Mimari tasarım eğitimi sırasında yüzeysel olarak verilen bilgiyi içmimarlık mesleğini yapma yetkinliği sayan anlayışınız, içmimarlık eğitimi sırasında verilen mimari eğitimi de yeterli sayıp içmimarların mimari tasarım yapma özgürlüğü olarak görebilir miydi, bunu çağdaş ve hukuki bulur muydu?

İçmimarlık eğitimini oluşturan müfredat yakın disiplinlerden de eğitim almayı gerektirmektedir. İçmimarlık bölümlerinin, çoğu mimar kökenli akademisyen ve bölüm başkanlarının hegemonyasında olmasından dolayı öğretim üyesi kadrolarında mimar kökenli akademisyenler tercih edilmektedir. İç mimari proje derslerinin içmimarlık eğitimi almamış mimar kökenli akademisyenlerce verilmesini içmimarlık mesleğini yapma yetkinliği olarak görmeniz bilimsellikten uzak bir yaklaşımdır.

İçmimarlık meslek alanı işgal altındadır. TMMOB çatısı altındaki bir Odanın meslek alanının gasp edilmesi son derece vahimdir. Mesleğimizi işgal edenlerin bir bölümü de mimarlardan oluşmaktadır. Meslek alanımızın nerdeyse % 99'u içmimarların dışındaki meslek mensuplarınca icra edilirken, biz içmimarların meslek alanımızın sadece içmimarlar tarafından yapılmasını sağlamaya, bütün meslek odası olan meslekler gibi bizim odamızın da çalısması, mimarlığı etkisizlestirmek için değil, içerisinde mimarlık mesleğinin de bulunduğu TMMOB çatısı altındaki tüm meslek odalarına güç katmak yönündedir.

İçmimarlık mesleğinin sadece odaya kayıtlı içmimarlar tarafından yapılması kanunların da emrettiği gibi, olması gerekendir.

2005 yılında TMMOB'ye bağlı odaların SMM yönetmeliklerini revizyonu sırasında, Mimarlar Odası SMM yönetmeliği içerisinden içmimarlık hizmetleri çıkartılmış, Danıştay 8. Dairesi kararıyla ve yürürlüğe giren İçmimarlar Odası SMM yönetmeliği ile de ayrışma netleşmiştir.

Ülkemizde bir yapının vücuda gelebilmesi için hangi disiplinlerin kullanacağını belirten Bayındırlık Bakanlığınca 1985 yılında yürürlüğe sokulan Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 10. maddesinde tanımladığı üzere 4-5 grup yapıları içmimarlık hizmetlerinin aranacağı yapı sınıfları olarak belirlenmiş, bu hizmetlerin neleri kapsadığı da belirtilmiştir. 2007 yılında Danıstay 8. Dairesinin verdiği hükümle içmimarlık hizmetlerinin sadece içmimarlarca
verileceği kararına rağmen Bayındırlık Bakanlığınca düzenlenen yönetmelikler ve ilgili şartname revize edilmemektedir.

Mimarlar Odasının, çizim standartlarının içerisinden iç mimariye ait argümanları çıkartmamasından kaynaklı olarak, uygulama ve tefriş projesi adı altında içmimarlık meslek alanı ihlal edilmekte, binaların iç mekanları bu şekilde oluşturulmakta, içmimarların hazırlaması gereken iç mimari projeler imar yönetmeliklerdeki açıklardan dolayı talep edilmemektedir. Ayrıca iç mekanlarının korunması gereken tarihi binaların iç mekanları, içmimarlık eğitimi almayan kişilerce restore edilmekte ve bu tarihi kültürel değerlerimiz yok edilmektedir.

Ülkemizde üretilen binaların kalitesi ortadadır. İçmimar kullanılmadan yapılan binalar estetik ve fonksiyonel değildir. Yapım sürecini yeni tamamlamış binalar dahi içinde tadilat yapılmadan kullanılamamaktadır. Ülkemiz kaynakları inşaat artığı olarak heba edilmekte, depremlerde ehil olmayan kimselerin yaptığı uygulamalar sonucu insanlarımız can vermektedir.

Kanun ve yönetmeliklerdeki açıklar öyle bir hal almıştır ki yeni düzenlenen imar kanununda her meslek grubu mesleği hazırladığı proje ile ilgili fenni mesuliyeti yaparken iç mimari projesi yapılan binalarda fenni mesuliyeti kimin yapacağına dair açıklık getirilmemiştir.

Meslek alanımız böyle büyük bir baskı altında iken meslek alanımıza sahip çıkmak adına meslek odamızın hukuka başvurmasını yadırgamanıza anlam verememekteyiz.

İç mekan tasarımının, eğitimini almış yetkinliği olan içmimarlar tarafından yapılmasını sağlamaya çalışmamız, iç mimariyi korumaya çalışma çabamız, evrensel mimarlığa, çağdaş tasarım dünyasına, tarihi ve kültürel değerlerimize saygının bir ifadesidir.

İç mimarinin kanunlarımızdaki boşluklar nedeniyle korunamamasına ve uygulamaların kontrol dışı kalmasından dolayı ülkemizin zarar görmesine tepki göstermeye davet ediyorum."

Muhittin İNCE, İçmimar
muhittinince61@hotmail.com

 

http://www.yapi.com.tr/haberler/icmimar-muhittin-incenin-mimarlik-paylasilamiyor-yazisina-cevabi_80778.html

Read Comment Section
12 Yorum Yorum Yaz
  • Sadece çok çok basit birşey söylemek istiyorum. Ben bir mimarım. Örneğin bir konutta pencerenin yerini belirlerken (çok basit yaklaşarak soruyorum) onun yanına koyacağım koltuğun desenlerini bile gözümün önüne getiriyorum elimde olmadan. Yapının tasarım konsepti, düşündüklerim, tüm girdiler ve tüm diğer tasarladığım şeyler için belki de son bir nokta koyuyorum o koltuğu oraya yerleştirerek... Zaten yapıyı ben tasarlamışım, bu son noktam için iç mimarlardan özür mü dilemeliyim ya da izin mi almalıyım?? Yoksa hemen dış kabuk ve içeriyi birbirinden ayırma gayretine girip, kafamdan o koltuğu çıkarmak için iki fincan kahve mi içmeliyim?? Nasıl bir ayrım bu??!! Dehşete düşüyorum okuduğum şeylerden... YANITLA
  • merhaba ben Fransa'da iç mimarlik diplomasini aldim, eger Turkiye'nin egitim sistemine kiyaslarsak ön lisans seviyesinde olurum. Sunu açikça iddia ediyorum ki kalite, fonksiyonellik, malzeme seçimi yani her açiden bugune kadar çikardigim isler birçok "MIMAR"dan daha üstün seviyede. demek istedigim kimseyi elestirmek degil, bence birakin bu isi kim iyi ve bilerek yapiyorsa o yapsin, unvan niye bu kadar önemli ? 4 aydir Türkiyedeyim ve bu kadar statü kavgasini burada gördüm. YANITLA
  • Alman Diplomasisinin de faydasi yok (galiba)... türkiyede neden alman diplomali olsan da proje bulmakta zorlaniliyor ??? isimi iyi yapiyorum, mükemmel tasarimli islak mekanlari (banyolar) uyguluyorum ama is bulmakta zorlaniyorum. bana yardimci olabilir misiniz ?? saygilarimla Erkan BALKIS 0541 915 15 98 http://www.erkanbalkis.com YANITLA
  • İç mimarlık mesleğinin öncelikle akademik problemlerini çözmesi gerekiyor. Güzel Sanatlar fakültesinde mi, Mimarlık fakültesinde mi yeralması gerektiğine kararı verilmeli. 2 tip iç mimar yetişiyor piyasaya, güzel sanatlardan yetişenler ve mimarlık fakültesinden yetişenler. Programları,vizyonları, eğitimleri çok farklı. Bir mimar olarak iç mimarlar ile birlikte çalışmanın yararlı olduğunu görüyorum. Bir mobilya detayına ve malzemesine hakim olmanın , ölçek farkıyla çalışan birileriyle çalışmanın ciddi faydası vardır. İç mimarlık mesleğinin imza yetkisi olmalı belki ama şu ortamda onların asıl rakibi piyasada 'diplomasız' iç mimarlık yapanlardır. Mimarlar değildir. Ustaya yaptırdığınız dolabı 'iç mimarlar odası' onayına ordan belediye onayına mı sunacaklar? Onca eşya için onay ve denetim mi olacak. Peki ya Endüstri Ürünleri Tasarımcıları ne oluyor? Gibi sorular çoğalır. YANITLA
  • toplumda ve meslek de "elit" oluşturmak hakim olmak ve hakim kalmak anlayışına çok doğru ve sağlam bir yaklaşımla verilmiş cevap. işin garibi bir çok disiplinden uygulama yapan profesyoneller uyum içerisinde çalışıp kaliteli çağdaş eserler meydana getirirken meslekten uzak kişiler "mimarlığı sahiplenmeye çalışıyor." mesleğimiz henüz genç eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine paralel ihtiyaçların zorlamasıyla eninde sonunda hakettiği yere gelecek, bu tür polemiklere seviyeli ve yasal zeminde cevaplar vererek bilinçle yaklaşmalıyız. YANITLA
12 yorumdan 5 tanesi gösteriliyor.  1  |  2  |  3  |  DEVAMI
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!