Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

İşte KOBİ'lere Destek Olacak 6 Yeni Program

Nihat Ergün, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kaynaklarından karşılanmak üzere 6 yeni destek programı açıkladı. Bakan Ergün'ün açıkladığı destekler kapsamında KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Girişimcilik Destek

CNN Türk
İşte KOBİ'lere Destek Olacak 6 Yeni Program

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kaynaklarından karşılanmak üzere 6 yeni destek programı açıkladı. Bakan Ergün'ün açıkladığı destekler kapsamında KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı ve Genel Destek Programı yer alıyor.

Ergün, bu desteklerle katma değeri ve rekabet gücü yüksek, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik vereceklerini, nitelikli KOBİ'lerin nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlayacaklarını bildirdi.

"KOBİ Proje Destek Programı" ile işletmelere özgü sorunların yine işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir program oluşturduklarını belirten Ergün, bu programla KOBİ'lerin kendi projelerini kendilerinin hazırlamalarını, kendi beceri ve noksanlarını daha iyi tanımalarını sağlayacaklarını anlattı. Böylece KOBİ'lerde proje kültürü ve bilinci oluşturacak, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerini güçlendireceklerini belirten Ergün, program kapsamında işletmelere 150 bin lira üst limitli kredi desteği vereceklerini kaydetti.

Söz konusu desteğin oranının 1. ve 2. bölgelerde yüzde 50, 3. ve 4. bölgelerde ise yüzde 60 olacağını belirten Ergün, "KOBİ de elini taşın altına koyacak. Bir kısmını biz bir kısmını kendisi karşılayacak" dedi. Proje süresinin 6 ile 24 ay arasında olacağını belirten Ergün, sürenin 12 aya kadar
uzatılabileceğini kaydetti.

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile de Ar-Ge ve yenilikçiliği geliştirmeyi, bu alandaki çalışmaların ticarileşmesini ve böylece Türkiye'nin rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ergün, Türkiye'yi Avrasya ve Avrupa'nın üretim ve teknoloji üssü yapmak adına bu destek programının son derece faydalı olacağına inandığını bildirdi.

Bu programın Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama Programı olmak üzere iki alt programdan oluştuğuna işaret eden Ergün, Ar-Ge ve İnovasyon alt programı kapsamında 5 bin lira eğitim desteğinden 100 bin lira makine teçhizat donanım desteğine kadar değişik limitlerde geri ödemesiz ve 200 bin lira geri ödemeli, endüstriyel uygulama alt programı kapsamında ise 18 bin liradan 150 bin liraya kadar geri ödemesiz ve 200 bin lira geri ödemeli destek sağlayacaklarını anlattı. Ergün, bu destek programında destek oranının tüm bölgelerde yüzde 75 olarak uygulanacağını bildirdi.

150 bin lira üst limitli Tematik Proje Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı'yla makro stratejilerde belirlenen öncelikli tematik alanlardaki bölgesel ve sektörel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Ergün, KOBİ'lerin uluslararası önceliklere uyumunu sağlayacak ve meslek kuruluşlarının KOBİ'leri geliştirmek için daha fazla proje hazırlamalarını teşvik edeceklerini söyledi.

Bu kapsamda, örnek olarak KOBİ'lerin sermaye piyasalarına açılmalarını sağlamak, yöresel kaynakları ekonomiye kazandırmak, çevreye duyarlı üretim sistemleri oluşturmak, ana ve yan sanayi ilişkilerini geliştirmek gibi tematik alanları destekleyeceklerini belirten Ergün, bu programın, Çağrı Esaslı Tematik Programı ve Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olmak üzere iki alt programdan oluştuğunu bildirdi.

Ergün, şunları kaydetti:

"Meslek Kuruluşu Destek Programı'yla verilecek olan desteğin üst limiti 150 bin Lira olup, Tematik Proje Destek Programı'yla vereceğimiz desteğin üst limitine ise ilgili teklif çağrısında yer vereceğiz. Program destek oranını 1. ve 2. bölgelerde yüzde 50, 3. ve 4. bölgelerde ise yüzde 60 olarak uygulayacağız. Bu programın proje süresi 24 ay olacak ve 12 aya kadar ise uzatılabilecek. 4. programımız olan İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı ile üretim yapımızın en sıkıntılı özelliklerinden biri olan küçük ve dağınık işletmelerden kaynaklanan sorunlara çözüm üreteceğiz. Program kapsamında 250 bin lira geri ödemesiz ve 500 bin lira geri ödemeli destek sağlayabileceğiz. Destek oranını 1. ve 2. bölgelerde yüzde 50, 3. ve 4. bölgelerde ise yüzde 60 olarak uygulayacağız."

Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Destek Programıyla da ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliği destekleyeceklerini, başarılı ve sürekliliği olan işletmeler kurulmasını sağlayacaklarını belirten Ergün, bu programın içeriğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İş Geliştirme Merkezi Desteği olmak üzere 3 uygulama bulunduğunu kaydetti.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında genel ve özel hedef gruplarına ücretsiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri vereceklerini kaydeden Ergün, "Bu üç program, yeni işletmelerin kurulmasını kolaylaştıracağı gibi, işletmeler için en kritik olan ilk yılların da daha iyi yönetilmesini sağlayacaktır" dedi.

Söz konusu programın kadın, genç ve özürlü girişiminin de artmasını sağlayacağı için, sosyal açılardan da önem taşıdığını vurgulayan Ergün, Yeni Girişimci Desteği kapsamında 27 bin lira geri ödemesiz ve 70 bin lira geri ödemeli destek kullandıracaklarını bildirdi. Ergün, "Örneğin 27 bin lirayı belirlerken işini kuran yeni girişimcilere geri ödemesiz 5 bin lira işletme kuruluş desteği, 10 bin lira makine teçhizat ve ofis donanımı desteğiyle aylık 1000 liradan toplam 12 bin lira işletme giderleri esas alınmıştır" diye konuştu.

Yine Yeni Girişimci Desteği'nin alt başlığında yer alan İş Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında ise 25 bin liradan 600 bin liraya kadar geri ödemesiz İŞGEM Kuruluş Desteği, 100 bin lira geri ödemesiz İŞGEM İşletme Desteği vereceklerini kaydeden Ergün, destek oranını, 1. ve 2. bölgelerde yüzde 60, 3. ve 4. bölgelerde yüzde 70, girişimcinin kadın veya özürlü olması durumunda ise bu oranları 1. ve 2. bölgelerde yüzde 70, 3. ve 4. bölgelerde ise yüzde 80 olarak uygulayacaklarını bildirdi.

Genel Destek Programı

KOSGEB'in kullandıracağı "Genel Destek Programı" hakkında da bilgi veren Ergün, bu destekle çok daha fazla sayıda işletmeye ulaşacağını, satışları, ürün ve hizmet kaliteleri, verimlilikleri ve rekabet güçleri artan işletmeler oluşturulacağını kaydetti. Bu programı hazırlarken bugüne kadar uyguladıkları KOSGEB yönetmelik desteklerinin limitleri, içerik ve erişim şartlarını revize ettiklerini, bazı destekleri listeden çıkarırken, yeni bazı destek alanları oluşturduklarını kaydeden Ergün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda fuar, tanıtım, eşleştirme, nitelikli eleman istihdamı, danışmanlık, enerji verimliliği, sınai mülkiyet halkları, tasarım, belgelendirme, test ve analiz gibi alanları destekleyeceğiz. Örneğin nitelikli eleman istihdamı desteğinde 20 bin liraya kadar, fuar desteklerinde 30 bin liraya kadar, tasarım desteğinde 15 bin liraya kadar destekler sağlayacağız. Böylece bir proje kapsamında olmayan ancak rekabet gücü gelişimine katkı sağlayan faaliyetleri de destekleme imkanı bulacağız.

Bu desteklerden faydalanan KOBİ'ler zamanla proje hazırlama becerilerini de artırarak, proje bazlı desteklerden yararlanma imkanı bulacaklardır. Genel Destek Programı'nda destek oranını 1. ve 2. bölgelerde yüzde 50, 3. ve 4. bölgelerde ise yüzde 60 olarak uygulayacağız."

"130 bin KOBİ için 7.1 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk"

Bakan Ergün, 2003-2010 yılları arasında açıklanan KOSGEB destek paketleriyle 130 bin KOBİ için 7,1 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını kaydetti. Bu yeni desteklerle, KOSGEB'in çok daha etkin hale geleceğine, ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lere çok daha verimli hizmetler sunacağına inandığını kaydeden Ergün, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nin haziran ortasında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, bu programların yürürlüğe gireceğini ve KOSGEB tarafından kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

Bu süreçte, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan firmaların kayıt olmalarını, kayıtlı firmaların ise bilgilerini güncellemelerini isteyen Ergün, bu desteklerin amaç değil, araç olduğunu bildirdi. Ergün, bu destek programını hazırlamakla işlerinin bitmediğini aksine yeni başladığını söyledi.

Nihat Ergün, bu destek programlarının uygulamaya girmesiyle birlikte, kurum teşkilat yapısını güçlendirmek için, 81 ilde KOSGEB Merkez Müdürlüğü açılmasına ilişkin bir karar aldıklarını da bildirdi.

TÜMÜNÜ GÖSTERSONRAKİ SAYFA HABERİN DEVAMI:   1  |   2
ETİKETLER: ekonomi
http://www.yapi.com.tr/haberler/iste-kobilere-destek-olacak-6-yeni-program_79659.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!