Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Neoliberal Politikaların Çevre Katliamı Devam Etti

Uluslararası altın tekellerinin siyanürle altın araması ve bu tekellere karşı yerel güçlerin yürüttüğü mücadeleler bu yıla damgasını vururken, ülkenin kültürel ve doğal zenginlikleri kâr amacıyla yok edilmeye devam edildi.

BirGün Gazetesi/MUSTAFA AYDIN - FERİT SEVER970 yıllarda ilk çevre örgütünün kurulduğu Türkiye'de 1983 yılında Çevre Kanunu yürürlüğe girdi, 1991 yılında Çevre Bakanlığı kuruldu. Türkiye'nin çevre korumaya ilişkin uluslararası alandaki pek çok anlaşmaya imza atmasına rağmen çevre sorununa çözüm getirilmediği gibi gerekli önlemler de alınmadı. Uluslararası altın tekellerinin siyanürle altın araması ve bu tekellere karşı yerel güçlerin yürüttüğü mücadeleler bu yıla damgasını vururken, ülkenin kültürel ve doğal zenginlikleri kâr amacıyla yok edilmeye devam edildi. AKP Hükümeti, Allioni, Hasankeyf, Munzur, Çamhhemşin, Fırtına Vadisi gibi doğal ve kültürel varlıklar talan edilmesine neden olacak baraj yapımında ısrarını sürdürdü.

Türkiye'nin yeraltı kaynakları AKP Hükümeti'nin neoliberal politikaları sonucu yaptığı yasal düzenlemelerle uluslararası madencilik şirketlerine açıldı. Hükümet, küresel iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının atmosfere salınımını sınırlamak amacıyla düzenlenen Kyoto Protokolü'ne ilgisiz kalmaya devam etti.

'Ölüler altın takmaz'
Uluslararası altın tekelleri, siyanürlü liç yöntemiyle altın işletme amacıyla, Kazdağları, İzmir Efemçu-kuru, Kozak Yaylası, Uşak-Eşme-Kışladağ, Erzincan İliç Çöpler Köyü, Artvin Fırtına Vadisi, Tunceli gibi Türkiye'nin birçok ormanlık alanında faaliyet yürüttü. Bergama'nın Ovacık Köyü'nde siyanürlü liç yöntemiyle altın madenciliği yapan Koza Altın Madencilik Şirketi'ne karşı yaklaşık 20 yıldır mücadele eden Bergamalı köylülerin sıkça kullandığı "Ölüler altın takmaz" sloganı, altın tekellerine karşı mücadelelerin temel sloganı oldu.

Kapitalist sanayileşmeyle birlikte artarak devam eden küresel ısınmanın, susuzluk, kuraklık, sel, kasırga, deniz ve göl sularının kuruması gibi sonuçlar doğuracağı beklenirken, bu durumun etkileyici sonuçları Türkiye'de de görülmeye başladı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropollerde yaşanan su sıkıntısı, yağışların da yeterli miktarda düşmemesiyle birlikte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Su sıkıntısına karşı en ilginç çözüm ise AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, su sıkıntısını gidermek için çareyi Ankaralıları tatile göndermekte buldu.

Nükleer Yasası kabul edildi
Nükleer Güç Santralarının Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun Meclis'te kabul edildi. Söz konusu yasa ile nükleer santrallerin yanı sıra termik santraller de teşvik ediliyor. Hükümet orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin satışını öngören 2/B Yasası'nı tekrar gündeme getirdi. Hükümet çıkaracağı yasa kapsamında 473 bin hektar orman arazisini satarak gelir elde etmeyi düşünüyor.

Eylül ayında Manisa'da bir hafta boyunca aynı bölgede çıkan 6 orman yangınının taşocağı işletmesi kurulabilmesi için çıkarıldığı iddia edilirken, Bodrum, Marmaris gibi turistik yörelerde yaşanan bir kısım orman yangının da 2/B Yasası nedeniyle çıkarıldığı iddia edildi. Güneydoğu illerinde özellikle Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Şırnak illerinde uzun süreli orman yangınları meydana geldi. Bölgedeki yangınların bölgede süren operasyonlar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

Hükümetin başka bir icraatı da Türkiye sahillerinin bakir kalan kıyılarını turizm yağmasına açmak oldu. 2003 yılında değişiklik yapılan Turizm Teşvik Yasası ile birlikte kıyılar özel golf alanlarına dönüştürülürken, orman arazileri 49 yıllığına kiralanarak turistik tesis haline getirildi.

Türkiye Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne uygun olarak 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası'nı kabul etti. "Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez" ifadelerinin yer aldığı sözleşmeye rağmen hayvanlar sokaklarda eziyete uğramaya devam etti.

Çevreye saldırı takvimi

3 Ocak: 16 Aralık 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararnamesiyle termal kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilen Allianoi'de baraj yapım faaliyetlerinin sürdürülmesine çevreciler tepki gösterdi.

10 Ocak: ÇETKODER hava kirliliğindeki artışın insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek için maskeli eylem yaptı.

17 Ocak: TBMM Çevre Komisyonu'nda görüşülen Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı komisyon tarafından kabul edildi. Komisyonda yer alan AKP Sinop Milletvekili Cahit Can "Bırakın biraz da biz zehirlenelim" diyerek nükleer enerji santrallerini savundu.

18 Ocak: Çoruh havzası üzerinde yapılması planlanan barajlardan biri olan Yusufeli Barajıyla 15 bin insan zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya.

31 Ocak: Bursa Orhangazi'de 1. derece verimli tarım arazisi üzerinde kurulu Cargill firmasının mahkeme kararıyla durdurulan faaliyetlerine olanak tanıyan ve 'Cargill'e af yasası' olarak da tanımlanan 5557 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Meclis'te kabul edildi. Söz konusu kanun daha önce de 10. Cumhurbaşkanı Se-zer'e sunulmuş ancak veto edilmişti. 12 Aralık günü ise ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, TBMM'de Cargill ile ilgili bir soru önergesi verdi.

5 Şubat: TBMM Çevre Komisyonu, Yalova'nın Hersek Bölgesi'nde yapımı devam eden ve bir süre önce Danıştay 6. Dairesi tarafından hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen Tersane Dolgu Alam'nda yapılan incelemelerde Kıyı Kanunu'nun ciddi oranda tahribata uğradığı tespitini yaptı.

6 Şubat: Bodrum yarımadasının imar yetkisi Bodrum yerel yönetimlerinden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildi. İmar yetkisinin Bakanlığa verilmesi, Gökova Körfezi başta olmak üzere SİT alanı olan bir çok koy, siyasi tercihlerle imara açılabileceği endişesini doğurdu.

13 Şubat: Meclis Genel Kurulu'nda CHP ve AKP milletvekillerinin verdiği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin araştırılmasına ilişkin Araştırma Komisyonu loırulması önergesi kabul edildi.

19 Şubat: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Danıştay'ın orman arazilerinin turizm amaçlı tahsislerinin yürütmesini durdurma kararının ardından, bu kapsama giren 53 tahsisi iptal etti.

27 Şubat: EldoradoTüprag Şirketi'nin Kışladağ'da siyanürlü liç yöntemiyle altın madenciliği faaliyetleri yürütmesine olanak tanıyan 'İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin' 20. maddesinin yürütmesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından durduruldu.

7 Mart: Avrupa Parlamentosu Başkanı Pottering Başbakan Erdoğan'a Allianoi'nin korunması için Avrupa Parlamentosu'nun ricasını ileten bir mektup yazdı.

18 Mart: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler "Nükleer santral yapımı bizim için adeta bir namus meselesi oldu" dedi.

20 Mart: İzmir 1. İdare Mahkemesi, Allianoi'nin korunmasına ilişkin proje hazırlanmadan barajın su tutmaması kararını hukuka uygun buldu.

21 Mart: AKP Hükümeti'nin çevre politikasını protesto amacıyla çevre örgütleri, hükümetin Dünya Ormancılık Haftası etkinliklerine katılmadı.

28 Mart: Almanya tarihi Hasankeyf i sular altında bırakacak olan Ihsu Barajı Projesi'ni onayladı.

6 Nisan: Tehlikeli Gemi Sökümünü Önleme Girişimi, Türkiye'de sökülen gemilerin ülkeye yalan beyanla sokulduğunu, tesislerin çevreye verdikleri zarar kadar çalışanlarına da zarar verdiğini açıkladı.

25 Nisan: Bodrum'da 30'a yakın kedi ve köpeğin zehirlenerek öldürülmesi üzerine hayvan severler harekete geçti.

30 Mayıs: Sayıştay, kuruluşunun 145. yıldönümünde Çevre Denetimi Sempozyumu düzenledi.

3 Haziran: TBMM'de Jeotermal Ve Doğal Mineralli Su Kaynakları Hakkındaki Kanun kabul edildi.

5 Haziran: Dünya Çevre Günü resmi ve sivil toplum kuruluşları tarafından ayrı ayrı yapılan etkinliklerle kutlandı.

8 Haziran: TMMOB Ankara'da 2 gün süren Çevre Sempozyumu'nda çevre sorunları masaya yatırılarak, alternatif çözüm yolları tartışıldı.

7 Temmuz: Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'nün, büyük indüksiyon döküm fabrikalarında 2 bin derecede imhası gereken zirai ilaç atıklarını, Beypazarı ve Ayaş gibi ilçelerde toprağa gömdüğü ve kanalizasyon sistemine verildiği iddia edildi.

9 Temmuz: Kanadalı Eldorado Gold şirketine bağlı TÜPRAG Metal Madencilik'in Kışladağ mevkisinde altın madeni işletmesi hakkında Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

15 Ağustos: Taşıdığı asbest miktarının yanlış beyan edilmesi nedeniyle 2006 yılında Hollanda'ya geri gönderilen Otopan Gemisi'nin Türkiye'ye tekrar getirilme talebi reddedildi.

27 Ağustos: Şırnak'ta 1999 yılında kurulan termik santraline ek ünite kararına karşı Silopi Gençlik İnisiyatifi, 10 bin kişinin katılımıyla miting düzenledi.

19 Eylül: Adana'nın Tufanbeyli İlçesi'ne bağlı Kayarak Köyü'nde kurulacak olan Tufanbeyli Termik Santrali'ne karşı çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından imza kampanyası başlatıldı.

24 Eylül: Ağrı Çevre Orman İl Müdürlüğü tarafından Ağrı Belediyesi'ne çevreyi kirlettiği gerekçesi ile 103 bin YTL para cezası kesildi. AKP'li Belediye Başkanı Ekrem Ak-taş "Ceza art niyetli kesilmiştir" dedi.

24 Ekim: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi'ni İzmir'de düzenledi.

9 Kasım: Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun Meclis'te kabul edildi.

20 Kasım: Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararının verildiği Eldorado Tüprag Şirketi'nin Kışladağ'da altın arama faaliyetferine devam ettiği öne sürüldü.

28 Kasım: Türkiye Çevre Platformu'nun düzenlediği etkinliğe katılan çevreciler, "Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Yürüyoruz" sloganıyla 7 ilden Ankara'ya yürüdü. Çevre ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan çevreciler, Maden Yasası'nın iptal edilmesini istedi.

8 Aralık: İstanbul Kadıköy Meydanı'nda ÖDP ve DTP'nin kitlesel bir katılımının yanı sıra birçok parti ve örgütün de bulunduğu bir miting 78 ülkeile eş zamanlı olarak yapıldı. Mitingde Türkiye'nin Kyoto Protokol'ünü imzalaması talep edildi.

16 Aralık: Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Manisa Çal Dağı'nda nikel madeni çıkartabilmek için gerekli orman alanı tahsisi iznini bekleyen İngiliz Sardes Madencilik şirketini ziyaret etti. Bakan ile görüşmek isteyen maden karşıtı çevrecilere barikat kuran jandarma, maden sahasına yaklaştırmadı.


İçimiz acımalı

Türkiye'de çevreye ilişkin alınan kararlar ve çevre örgütlerinin çevre korumasına ilişkin yaptığı eylemler şu şekilde...

- Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Mayıs ayında ölçülen hava sıcaklığı ve yağış miktarının Türkiye'nin ciddi bir kuraklık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu gösterdiğini belirterek, vatandaşları uyardı.

- Mardin Valisi Mehmet Kılıçlar "Ilı-su Barajı Projesi'ne karşı çıkanlar terör örgütü ve yandaşlarıdır" dedi. Kılıçlar hakkında demokratik kitle örgütleri suç duyurusunda bulundu.

- AKP Hükümeti küresel ısınmaya karşı acil eylem planını açıkladı. Hükümet eylem planında suya ek bedel getireceğini, çiftçinin teşvik edileceğini söyledi. Türkiye Yeşilleri Hareketi, hükümetin eylem planına alternatif acil eylem planı hazırladı. Planın ilk adımı olarak, Türkiye'nin Kyoto Protokolü'nü vakit kaybetmeden imzalaması gerektiği kaydedildi.

- Aliağa'ya bağlı Aşağı Şakran Köyü'nde kurulan taş ocağına yol açmak için yapılan çalışmalarda bine yakın ağaç kesildi.

- Allianoi'nin sulara gömülmesini engellemek için açılan davalarda henüz yürütmeyi durdurma konusunda bir karar verilmemesine rağmen, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Allianoi'yi yeniden gündemine aldığını duyurdu.

ETİKETLER: yeşil
http://www.yapi.com.tr/haberler/neoliberal-politikalarin-cevre-katliami-devam-etti_58463.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!