Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Yedi Yüzyıllık İmparatorluk Mirası: "Osmanlı Mimarisi"

Doğan Kuban’ın yarım yüzyıl süren araştırma ve yazılarına dayanan yorumlarının belgelendiği kaynak kitap, Türk ve İslam mimarlık tarihinin genel bir değerlendirmesiyle Osmanlı döneminde yaratılan kent çevresi ve mimarlığın dünya mimarlığı içinde karşılaştırmalı bir panoramasını sunuyor.

yapi.com.trProf. Dr. Doğan Kuban tarafından kaleme alınan "Osmanlı Mimarisi", bu konuda şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı kaynak olma özelliğini taşıyor. Hazırlıkları yaklaşık beş yıl süren kitap, mimar-fotoğraf sanatçısı Cemal Emden tarafından fotoğraflandı. Yapı-Endüstri Merkezi tarafından yayınlanan yapıtta yer alan Osmanlı mimarisinden seçme 300 yapının planları özgün kaynaklarından yararlanılarak yeniden oluşturuldu. Kitapta 220 yapıtın fotoğrafına ve yaklaşık 300 yapıtın plan, kesit ve rölövesine yer verildi. Kitapta ayrıca 1000’e yakın fotoğraf, çizim, gravür, karşılaştırmalı tablo ve haritanın yanısıra Osmanlıca-Türkçe Mimarlık Sözlüğü de bulunuyor.

Kitapta 1000'e yakın fotoğraf bulunuyorDoğan Kuban’ın yarım yüzyıl süren araştırma ve yazılarına dayanan yorumlarının belgelendiği kaynak kitap, Türk ve İslam mimarlık tarihinin genel bir değerlendirmesiyle Osmanlı döneminde yaratılan kent çevresi ve mimarlığın dünya mimarlığı içinde karşılaştırmalı bir panoramasını, bu alanda yapılmış en son çalışma ve bulguların verilerini de dikkate alarak sunuyor.

Mimar Sinan öncesi ve sonrası Osmanlı mimarisini referans alarak iki ana kategoride 57 bölümden oluşan yapıtın birinci bölümünde Erken Osmanlı Mimarisi'nden başlayarak Fetih öncesi ve Fetih sonrası dönemi mimarisi; ikinci bölümde ise Sinan dönemi ile İmparatorluk’un Cumhuriyet’e dek süren mimari mirası inceleniyor.

Kitapta, Osmanlı mimarlığı ile onu yaratan kültür ortamı arasındaki bağlar, şimdiye kadar alışılmış olandan çok daha ayrıntılı şekilde ele alınıyor. Yalnızca sanat ve mimarlık tarihi çerçevesinde kalmayıp, mimarlık tarihi ile tarih arasındaki ilişkilerin de irdelendiği kitapta, mimarlık yazınının en üretken isimlerinden Prof. Doğan Kuban mimarlık ve kültürel tarih arasındaki bağı şöyle anlatıyor: " Osmanlı İmparatorluğu'nun politik yapısına paralel olarak Osmanlı mimarisi de Asya ile Avrupa, İslam dünyası ile Hıristiyan dünyası arakesitinde gelişmiş, Akdeniz çevresi geleneklerini Orta ve Yakındoğu gelenekleriyle buluşturan uzun nefesli ve özgün bir mimari üstluptur. Bu kitapta sunulan "Osmanlı Mimarisi", yarım yüzyıl içinde araştırarak, ders vererek, yazarak geliştirdiğim bir tarih ve sanat yorumunun sonuçlarını içermektedir. Bu boyutta bir yapıtı gerektirdiği didaktik malzemeleri bir araya getirdiğimi sanıyorum.
Fakat yapıtın asıl amacı genel bir didaktik çerçevenin gereklerini yerine getirdikten sonra, katı bir eleştiri disiplini içinde, Osmanlı tarih, kültür ve sanatına ilişkin, bilincine vardığım bütün önyarıları deşmek, klişeleri ortadan kaldırmaya çalışmak olmuştur. Bunu sağlamaya çalışırken, sadece sanat ve mimarlık tarihi arasında değil, mimarlık tarihi ile tarih arasındaki ilişkileri de irdelemek gerekiyordur. Bu nedenle de kendi bilgimin sınırları içinde, bu yapıt, Osmanlı tarihine de eleştirel bir yaklaşımı gerektirmiştir. O açıdan bu kitaba mimarinin aynasında bir Osmanlı tarihi olarak da bakılabilir".

Özenle biraraya getirilen verilerin yer aldığı geniş kapsamlı bu kaynak yapıtın İngilizce baskısı 2008 yılında gerçekleştirilecek. Ayrıca; “Osmanlı Mimarisi” kitabından seçkiler içeren Cemal Emden’in "Osmanlı Mimarisinden Bir Kesit" adlı fotoğraf sergisi, 25 Mayıs - 26 Haziran tarihleri arasında Topkapı Sarayı'nda izlenebilecek. Sergide Osmanlı mimarisinin, birbirini izleyen fakat birbirinden belirgin çizgilerle ayrılan tasarım aşamalarını simgeleyen önemli yapıları kronolojik bir düzende, Cemal Emden’in fotoğrafları ve Kuban’ın yorumları eşliğinde sunulacak.


Doğan Kuban Osmanlı tarih, kültür
ve sanatına ilişkin önyargıları kaldırmayı
amaçladığını söylüyor
1926 yılında Paris'te doğan Doğan Kuban, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1949 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi kürsüsüne asistan oldu. Tezini Türk Barok mimarisi üzerinde yapan Kuban, 1954-55'te İtalya'da Rönesans mimarisi üzerine çalışarak "Osmanlı Mimarisinda İç Mekân Teşekkülü ve Rönesans'la Bir Mukayese" adlı çalışmasıyla doçent oldu. 1962-63'te Fullbright bursuyla Amerika'da Michigan Üniversitesi İslam Sanatı bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1963-64 yılında Harvard Fellow'u olarak Washington'da Dumbarton Oaks Bizans Araştırmaları Merkezi’nde Anadolu Bizans Mimarisi üzerine çalıştı. 1965'te "Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları" adlı kitabıyla profesör oldu. Kuban, 1967'den sonra Michigan Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nde İslam Sanatı ve Mimarisi, 1980-81'de M.I.T.'de misafir Ağa Han profesörü olarak İslam Mimarisi Tarihi dersleri verdi. 1965-75 yıllarında Harvard Üniversitesi'nin sponsorluğunu yaptığı İstanbul'da Kalenderhane Camisi kazısı ve restorasyonunda (Prof. L. Striker'le birlikte) direktör olarak çalıştı. Kalenderhane, Tahtakale Hamamı, Kazakistan'da Yesevi Türbesi, Türkmenistan’da Merv kentinde Sultan Sancar Türbesi restorasyonlarının danışmanı olarak çalıştı. İstanbul, İzmir, Gaziantep, İznik, Kastamonu, Sivas ve Erzurum kentleri tarihi çevre koruma rapor ve projelerini yaptı. 1975'te Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nü kurdu ve başkanlığını yürüttü. İ.T.Ü.'de Mimarlık Tarihi ve Restorasyon kürsüleri başkanlığı (1958-93) ve Mimarlık Fakültesi dekanlığı yaptı (1974-77).
1978-83 arasında Ağa Han Mimarlık Ödülü yürütme komitesinde çalıştı. 1968-83 yılları arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
üyesi (1981-83'te başkan yardımcısı) oldu. 1993'te emekli olan Kuban, Kültür Bakanlığı, Mimarlar Odası ve TÜBİTAK Hizmet ödülleri aldı. 1994 yılında
American Institute of Architects'e yabancı şeref üyesi seçildi. Kuban, "Sinan'ın Sanatı ve Selimiye" (1997) adlı kitabı ile Aydın Doğan Ödülü aldı. Kuban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’ya danışmanlık yapmıştır. TÜBA şeref üyesidir.

PROF. DOĞAN KUBAN YAYINLAR LİSTESİ

Osmanlı mimarlık tarihi ilk defa bu yapıtta,
İmparatorluk'un çoklu kültürel yapısının
bilinciyle ve tarihi gelişmelerle ilişkilendirildi
1. Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul, 1954 (Yeterlik Tezi)
2. Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekan Teşekkülü. Rönesansla Bir Mukayese, İstanbul, 1958 (Doçentlik Tezi)
3. Bir Batı Anadolu Gezisi İzlenimleri, İstanbul, 1961
4. Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965 (Profesörlük Tezi)
5. Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 1970; 7. Baskı 1996 (Gerçek Yayınları, 100 Soruda Serisi) (ÇAĞDAŞ YAYINLARI)
6. Mimarlık Kavramları, İstanbul, 1973; 4. Baskı 1998, 6. Baskı 2002 (YEM)
7. Muslim Religious Architecture, Part I, Leiden, 1974; Part II, Leiden, 1985 (Iconography of Religions, XXII, 2, 3) (BRILL)
8. Sanat Tarihimizin Sorunları, İstanbul, 1975; (Genişletilerek) Türk ve İslam Sanatı Üzerinde Denemeler, İstanbul, 1982; 2. Baskı, 1995 (ARKEOLOJİ VE SANAT)
9. Turkish Culture and Arts, İstanbul, 1985 (BBA)
10. Batıya Göçün Sanatsal Evreleri. Anadolu’dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları, İstanbul, 1993 (CEM)
11. İzmir ve Ege’den Mimari İzlenimler, (D. Goffman’la birlikte; Çizimler: Kaya Dinçer, İzmir, 1994 (ÇİMENTAŞ, İZMİR)
12. The Turkish Hayat House, İstanbul, 1995; Türkçe Çevirisi: Türk Hayatlı Evi, İstanbul, 1995 (EREN)
13. Istanbul, An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, İstanbul, 1996; Türkçe Çevirisi: İstanbul, Bir Kent Tarihi. Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, İstanbul, 1996; İkinci Türkçe Baskısı, İstanbul, 2000 (TARİH VAKFI)
14. Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul, 1997; 2. Baskı 1998; İngilizce Çevirisi: Sinan’s Art and Selimiye, Istanbul, 1997 (Aydın Doğan Vakfı Sosyal Bilimler 1997 Ödülü) (TARİH VAKFI)
15. Kalenderhane in Istanbul. The Building, Mainz, 1997 (C. L. Striker ile) (VERLAG PHILIP VON ZABEN GMBH, MAINZ)
16. Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları, İstanbul, 1998 (YEM)
17. Divriği Mucizesi, Ortaçağ İslam Bezemesi Üzerine Yorumlar, İstanbul, 1999
18. Sinan, An Architectural Genius, (Fotoğraflar: A. Ertuğ), Bern, 1999 (ERTUĞ, BORUSAN)
19. Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama, İstanbul, 2000 (YEM)
20. Kaybolan Kent Hayalleri Ahşap Saraylar, İstanbul, 2001; İngilizce Çevirisi: Wooden Palaces of the Ottomans, İstanbul, 2001 (YEM)
21. Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri, İstanbul, 2001 (TARİH VAKFI)
22. Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002 (YKY)
23. Kırsal Kültürün Nesnellik Boyutları, Ankara, 2003 (TÜBA)Kitabı satın almak için tıklayınız

http://www.yapi.com.tr/haberler/yedi-yuzyillik-imparatorluk-mirasi-osmanli-mimarisi_54075.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!