Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması

25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması için Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması'nın son başvuru tarihi 25 Mayıs 2021.

yapi.com.tr

GÜNCELLENDİ!

100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması 100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi Ulusal Proje Yarışması
SON BAŞVURU TARİHİ 25 Mayıs 2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 8 Haziran 2021
DÜZENLEYEN

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi

WEB ADRESİ

www.gaziantep.bel.tr

E-POSTA

iletisim@gaziantep.bel.tr info@gaziantepmimod.org.tr

İLETİŞİM: İncilipınar Mh. Şehit Yusuf Erin Cd. Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkâmil / Gaziantep T. 0850 207 27 27
+ Ajandama Ekle

Yarışmanın Türü ve Şekli
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine uygun tek aşamalı Tasarım Proje Yarışması” olarak düzenlenmiştir.

Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri
Yarışmanın konusu olan anıt ve anıt meydanı, Gaziantep Savunması, Kahramanlık Panoraması ve Müzesi bitişiği, Seferpaşa Mahallesi, Derekenarı Sokak ile İstasyon Caddesi Kesişiminde yer almaktadır. Öneri projeler, ekli krokide sınırları verilen yarışma alanı sınırları içerisinde ve çevre ilişkileri öngörülerek tasarlanacaktır.

- Gaziantep şehir merkezi yüzeye çok yakın kayalık bir yapıya sahiptir. Ancak söz konusu alan Alleben deresi yanında olduğundan alüvyonlarla kaplıdır.
- Yağmur ve kar sularının etkisiyle Alleben deresinin kışın debisi yükselir. Derenin üzerinde kısmi geçişler yapılabilir ancak tamamen kapatılamaz.
- Mevcutta proje alanında bulunan trafo binası, fotoğraf 1’de gösterilen yere taşınacaktır.
- Çeşme, havuz ve yer altındaki mevcut tuvalet kaldırılacaktır.
- Proje alanındaki tüm ağaçların korunması esastır.
- Proje alanı koordinatları ekte yer almaktadır.

Yarışmanın Adı Konusu ve Amacı
Yarışmanın konusu, yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık)1, hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler – Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edildiği) “25 Aralık 2021, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt Ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması”dır.

Yapılacak anıtta isimleri dahi maalesef o günün koşulları altında kayıt altına alınamamış binlerce şehit ile direnişe katılarak kolunu, gözünü ya da bacağını kaybetmiş, vücudunun bir yerinde savaşın o günkü koşullarında kurşun ve/veya şarapnel parçasıyla yaşamış ve bugün ebediyete intikal etmiş gazilerimizi anmak öngörülmektedir.

Gaziantep’teki savunma öylesine eşsiz ve öylesine muhteşemdir ki; tüm dünyada bağımsızlık ve özgürlük savaşlarına örnek olmuştur, Türk Kurtuluş savaşına ışık ve meşale olmuştur. Yapılacak olan anıtın bunu hissettirecek mesajları verebilmesi hedeflenmektedir.

Savaşta yıkılan Çınarlı Camisi’nin yerine 1935 yılında yapılan Şehitler Abidesi uzun yıllar boyu savaş Kahramanlarımızın anıldığı önemli bir anıt olarak Gazianteplileri gururlandırmıştır. Gaziantepliler için çağımız koşullarına, imkânlarına ve o muhteşem kahramanlara, atalarımıza yakışır bir tasarım olması beklenen anıt sembolik nitelikte olup, çevresiyle birlikte yukarda bahse konu alanda yapılması temel amacımızdır.

Yaşanan savunmada binlerce şehit vermiş, binlerce gazi yer almıştır. Neredeyse kent halkının tamamı yaşlı-çocuk, kadın-erkek (sivil insanlar), Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının yönlendirdiği kurmay heyeti yönetiminde eşsiz bir destan yazarak vatanı savunmuşlardır. İşgal komutanları dahi Gazianteplilerin bu muhteşem direnişini anlatırken büyük saygı ve özen göstermişlerdir. Sonuçta yarışmanın amacı, bu eşsiz destanı yazan kahramanları anlatacak sembolik nitelikte tasarlanacak bir anıt ve çevre düzenlemesi için gerekli projenin elde edilmesidir.

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında o günkü şehir nüfusunun üçte birinin şehit olduğu ve isimleri bilinen ve bilinmeyen kahraman şehitlerimizin anısını temsil edecek ve şehrin simgelerinden olacak anıt, tasarım yarışmasının ana unsurudur. Bu anıt ve çevre düzenlemesi yapılacak olan proje alanı içerisinde, Panorama 25 Aralık ziyaretçilerinin, özel misafirlerin, engelli bireylerin ve acil durum parklanması için 15 araçlık açık otopark tasarımı bu alan içerisinde çözümlenecektir. Yer altı otopark çözümü kabul edilmeyecektir.

Etkileşim alanı; Panorama 25 Aralık alanının çevresinde yapılacak millet bahçesi, demokrasi meydanındaki kütüphane, şehitler abidesi, imarlı bölge ve eski kent dokusu arasında geçiş bölgesidir.

Katılım Koşulları
Yarışma; Heykeltraş, Mimar, Şehir Plancısı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı ve Peyzaj Mimarlarının katılımlarına açıktır. Yarışmaya katılacak ekipler, yarışma alanının özelliği nedeniyle öncelikle yukarıdaki disiplinler arasından olmak üzere güzel sanatların farklı dallarından yararlanarak ekip oluşturabilirler. Mimar, Şehir plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı ve peyzaj mimarı olan katılımcıların ilgili meslek odalarına üyeliğini gösterir belgelerini, heykeltraş olan katılımcıların ise Güzel Sanatlar Fakültelerinin Heykel Bölümlerinden mezun olduklarını gösterir lisans diplomalarını ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, proje müellifleri içerisinden bir kişinin seçilerek belirtilmesi gerekmektedir.

Yarışma şartnamesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi www.gaziantep.bel. tr/tr ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi www.gaziantepmimod.org.tr internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir.

Yer görme, zorunlu olmamakla birlikte önerilmektedir.

Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

- Proje müellifi ve üyelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması.
- Meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
- Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
- Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
- Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

Şartname alıp; ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri değerlendirme dışı bırakılır.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 05 Mart 2021
Soru sormak için son gün: 26 Mart 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
Yanıt vermek için son gün: 02 Nisan 2021
Teslim için son gün: 25 Mayıs 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
Jüri değerlendirme çalışması: 4-6 Haziran 2021
Sonuçların ilan edilmesi: 8 Haziran 2021
Ödül Töreni ve Kolokyum: Yeri ve tarihi Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin resmi sayfasından ilan edilecektir.

Jüri Üyeleri (Danışman, Asıl ve Yedek) ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

Sezer CİHAN Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri - Harita Mühendisi
Prof.Dr. Hilmi BAYRAKTAR Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı – Tarihçi
Prof. Dr. Rahmi AKSUNGUR Heykeltraş
Doç. Dr. Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP Hasan Kalyoncu Üniversitesi- Mimar
F.Aslı TEZEL Gaziantep Mimarlar Odası Bşk. - Mimar
Zafer OKUDUCU Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı– Mimar
F. İrem ELBEYLİ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şeh. Dai.Bşk. - Şehir Plancısı

Asli Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Jale N. ERZEN Sanat Tarihçi, Ressam
Seyhun TOPUZ Heykeltraş
Prof. Dr. Celal Abdi Güzer Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Mimar
Prof. Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi- Mimar
Murat TABANLIOĞLU Tabanlıoğlu Mimarlık - Mimar
Y. Erdem GÜZELBEY Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili - Mimar
Bekir Sıtkı SEVEROĞLU Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarih Kurulu Başkanı - Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

Doç. Dr. Ozan Önder ÖZENER İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimar Öğr. Gör.
Suat DÜNDAR Gaziantep Üniversitesi - Heykeltraş
Hasan Özgür GİRİŞKEN Mimar
Emre TORBAOĞLU Mimar
S. Ersin ÖZBADEM Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - Peyzaj Mimarı

Raportörler

Serdar Murat GÜRSEL Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müd.– İnşaat Müh.
Zeynep AKKAYA TEMEL Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - Uzm. Arkeolog
Taner YÜREKLİ Mimarlar Odası- Mimar
İrem DONÇ Mimarlar Odası – Mimar

Ödüller

Yarışmada; 3 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü verilecektir. Jüri tarafından uygun görülmesi halinde, sayısı ve tutarı Jüri tarafından belirlenecek Satın alma Ödülü verilecektir.

Başarı Ödülü;

Birinci için net: 100.000,00 TL
İkinci için net:
60.000,00 TL
Üçüncü için net:
40.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
Mansiyon için net: 20.000,00 TL (5 adet) olarak belirlenmiştir.

Satın alma Ödülü: Jüri emrine toplam 25.000,00 TL verilmiştir. Jüri uygun bulduğu takdirde bu ödül miktarının tamamını veya bir kısmını kullanabilir. Bir ödül miktarı mansiyon bedelinin 4/5’ünü geçmeyecektir.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller Gaziantep Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışma ekibinin kimlik zarfında belirtecekleri proje müellifinin banka hesabına, sonuçların ilanından itibaren 30 gün içerisinde proje müellifine ödeme yapılacaktır.

Şartname için tıklayınız

http://www.yapi.com.tr/yarismalar/100-yil-aniti-ve-cevre-duzenlemesi-ulusal-proje-yarismasi_184460.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!