Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Bilirkişiler, Safranbolu’da Bilim ve Teknik Dersi Verdi

Safranbolu’da, asfalt plent tesisi yapılmasına ilişkin plan değişikliğine karşı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, dava konusu plan değişikliğinin imar ve koruma mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş bildirildi.

yapi.com.tr
Bilirkişiler, Safranbolu’da Bilim ve Teknik Dersi Verdi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 10.02.2020 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen onaylanmış olan, kentsel SİT alanının Bartın yönündeki giriş noktasında yer alan ve Karabük Bartın Devlet Yolu (km:0+000,00 – 4+600,00) güzergahında bulunan “Kirkille Mahallesi Kavşağı ve Asfalt Plent Tesisi” projesi kapsamında hazırlanan, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin ve askıda yapılan itiraz reddi işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargıya başvurmuştu.

Davaya ilişkin bilirkişi raporu Kastamonu İdare Mahkemesi Başkanlığı’na sunuldu. Bilim ve teknik dersinin verildiği raporda, bilim insanları dava konusu plan değişikliği işlemlerinin imar ve koruma mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Hava kirliliğine neden olacak, kentsel SİT alanını yok edecek
Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bilirkişilerin kentte hava kirliliğine neden olacak, kentsel SİT alanını yok edecek, geleneksel doku özelliklerini bozacak, tarım ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecek asfalt plent tesisine ilişkin hazırladıkları rapor kamu yararı adına sevindiricidir. Adeta ders veren ve ayrıntılı analizlerin yapıldığı rapor esas alınarak, plan değişikliği acilen iptal edilmelidir.” dedi.

Candan, bilirkişi raporunda, yer alan “Planlama ilkelerine (stratejilerine) ve planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırı olduğu, koruma mevzuatı üzerinden plan değişikliğiyle oluşturulmak istenen tesisisin üreteceği gaz ve partiküllerinin Safranbolu kentini ciddi olarak etkileyeceği, bunun da üstün kamu yararına aykırı olması, hakim rüzgarın esme yönünde üretilecek olan karbon dioksit, kükürt dioksit, metan, azot dioksit gibi gazlar ve partiküI maddelerin, yani hava kirliliğinin tam arazilerinin üzerinden Safranbolu kent merkezine ve kentsel sit alanına ulaşacağı bu durumun da insan sağlığına yapacağı etkinin yanında turizm hareketlerini ve tarımsal faaliyeti olumsuz etkileyeceği” ifadelerine dikkat çekti.

Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı
Candan, bilirkişilerin “İşlemin bilimsel ve teknik gerekçelere dayanmaması, gerekli analizleri ayrıntılı açıklayan plan raporunun hazırlanmadığı, sosyal altyapı dengesinin bozulduğu, ilgili yatırımcı kurumlarını görüşü alınmadan soysal tesisi alanının kaldırıldığı, kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesinin hazırlanmadığı oluşturulan ve kaldırılan arazi kullanım kararlarının kent bütünü ile ilişkisinin kurulmadığı, jeo teknik ve jeofizik etüdün daha detaylı yorum ve önlem içerecek şekilde yenilenmediği, SİT alanının bütünü etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel kentsel doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapıldığı görüldü. Hazırlanan plan değişikliğinin koruma amaçlı imar planı teknik şartnamesine göre hazırlanması gerekirken, bu şartnamede belirtilen hususların göz ardı edilerek hazırlandığı, plan değişikliği oluşturulan resmi kurum alanında (asfalt plent tesisi) yapılaşma emsaline ilişkin bir bilginin bulunmadığı, bu alana yapı yaklaşma mesafesi verilmiş olduğu, bu durumun yapı yaklaşma sınırları içerisinde yapılaşma serbestliği sağlandığı ve böylece ayrıcalıklı bir yapılaşma hakkı oluşturulduğu, bir arazinin hazine tarafından belli bir amaca tahsis edilmiş olması, doğrudan aktarılacağı anlamına gelmediği sonucuna varıldı. Dava  konusu planlar ile oluşturulan arazi kullanım kararları sonucunda, bölgedeki vasıta  trafiğinin artacağı ,asfalt  plent tesisinin  faaliyete geçmesiyle birlikte zehirli  gaz  ve partiküllerin havaya karışacağı şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı  olduğu; yapılmak istenen Asfalt Plent Tesisinin Safranbolu Kentsel Sit Alanını Bartın yönündeki giriş noktasında yer aldığı, bunun da kent silueti  ile bağdaşmayacağı” yönünde görüş bildirdiğini de aktardı.

http://www.yapi.com.tr/haberler/bilirkisiler-safranboluda-bilim-ve-teknik-dersi-verdi_182652.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!