Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Açıklandı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Çimsa’nın ana sponsorluğu ve Deloitte Türkiye’nin derecelendirme ve raporlama desteği ile yürütülen CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Programı Raporu açıklandı.

yapi.com.tr
CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Açıklandı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, CDP İklim Değişikliği Programı’nın 2016 Türkiye sonuçları raporu, kamuoyu ile paylaşıldı.  CDP Başkan Yardımcısı Sue Howells CDP Küresel İklim Değişikliği 2016 Rapor Sonuçları’nı sundu. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve CDP Türkiye Direktörü Melsa Ararat “CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu” sonuçlarını açıkladı.

CDP Türkiye 2016 İklim Değişikliği Raporu Bulguları

•          İklim değişikliği konusunda şirketlerin sorumluluk algısı CDP Türkiye’nin faaliyetine başladığı 2010 yılından bu yana artmaya devam etti. 2010 yılında yanıt veren şirket sayısı 11 iken, bu yıl toplam 50 şirket yanıt verdi. Yanıt veren şirketlerin 38’i BIST 100 içindendi. CDP derecelendirme metodolojisine göre Türkiye’den toplam dokuz şirket A ve A- bandında yer aldı.

•          Daha fazla şirket emisyonlarını azaltmak için hedef belirledi. Bu yıl kendilerine mutlak hedef belirleyen şirketlerin oranı yüzde 41’e yükseldi. 2015 yılında bu oran yüzde 25’ti. Yoğunluk hedefi belirleyen şirketlerin oranı ise yüzde 29’dan yüzde 35’e yükseldi.

•          Artık daha fazla şirket emisyon azaltımı için inisiyatif almaya başladı. Yanıt veren şirketlerin yüzde 85’i en az bir emisyon azaltım inisiyatifi belirlediğini raporladı. Bu inisiyatiflerin yüzde 70’i ise enerji tasarrufu süreçleri ile ilgili. Bu alanda şirketler tarafından toplamda 72 adet inisiyatif raporlandı.

•          Bazı sektörlerdeki şirketlerin yanıt verme oranı yükselirken enerji yoğun sektörler geride kaldı.

•          Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi küresel ölçekteki işletmeler üzerinde harekete geçirici bir etkiye sahip oldu, ancak Türkiye'de düşük karbonlu ekonomiye geçiş hızı beklenenden yavaş. Küresel CDP raporunda yanıt veren şirketlerin yüzde 85’i emisyon azaltım hedefi koyarken, Türkiye’de bu oran yüzde 79. Küresel raporda şirketlerin yüzde 55’i emisyon azaltım hedeflerini 2020 ve sonrası için belirlerken, Türkiye’deki şirketlerin sadece yüzde 32’si aynı zaman dilimi için hedef koyuyor. Buna ek olarak küresel raporda yer alan şirketlerin yüzde 29’u iklim risklerini ve fırsatlarını yönetmek için karbon fiyatlandırması uygularken Türkiye’de bu oran yüzde 18.

•          Şirketlerin büyük bir bölümü enerji verimliliğini artırarak maliyetlerini ciddi oranda düşürebileceklerini farketti. Yanıt veren şirketlerin yüzde 50’si 1 yıldan az bir zamanda geri dönüşü olacağını belirttikleri girişimler başlattılar.

•          Gelişmiş emisyon raporlaması:  2016 yılında, yanıt veren şirketlerin yüzde 79’u doğrudan (Kapsam 1) ve dolaylı (Kapsam 2) emisyon verilerini açıkladı. Şirketlerin yüzde 62’sinin ise emisyon rakamları geçen seneye oranla arttı. 2016’da yanıt veren şirketlerin yüzde 68’i Kapsam 3 emisyonlarını da raporladı.

•          Daha çok şirket emisyon rakamlarını doğrulatmaya başladı ancak Kapsam 3 emisyonları için oranlar hala düşük. 2016’da yanıt veren şirketlerin doğrulattıkları emisyon paylarına baktığımızda Kapsam 1 doğrulatma oranı yüzde 96 fakat bu oran Kapsam 3 için sadece yüzde 37. 

•          İklim yönetimini iş stratejilerine entegre eden şirket sayısı artıyor: Şirketlerin yüzde 91’i iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre etti. Şirketlerin yüzde 79’u ise emisyonlarını düşürmek üzere hedef belirledi. 2016 yılında yanıt veren şirketlerin yüzde 24’ü yenilenebilir enerji hedefleri olduğunu belirtti.

•          İklim değişikliği ile ilgili konuların şirketlerin üst yönetimlerde ele alınması oranında artış yaşandı. Şirketlerin yüzde 94’ü iklim değişikliği konusunu üst düzey ve yönetim kurulu seviyesinde ele aldıklarını belirtti.

•          Şirketlerin risk olarak gördükleri konular; itibar (yüzde 59), enerji / petrol fiyatları ve diğer düzenlemeler (yüzde 50), değişen sıcaklık dereceleri, sağanak yağışlar ve kuraklık ve değişen tüketici davranışları olarak belirtildi.

•          Şirketlerin fırsat olarak gördükleri konular ise; itibar (yüzde 50), değişen tüketici davranışları (yüzde 44), ticaret sistemi, sıcaklıktaki sıra dışı değişiklikler ve uluslararası anlaşmalar.

Özetle, iklim değişikliği ile ilgili konular Türkiye’de şirketlerin üst yönetimleri tarafından izleniyor, Türkiye’deki şirketler itibar konusunda oldukça duyarlılar, değişen tüketici davranışları ve yeni ticaret sisteminin fırsalar yaratabileceğini düşünüyorlar, emisyonlarını düşürmek üzere hedefler belirliyorlar.

CDP 2016 Küresel İklim Değişikliği Raporu Bulguları

CDP iklim değişikliği konusunda iş dünyasındaki gelişmelerin izlenmesi kapsamında We Mean Business koalisyonu ile birlikte yeni bir küresel rapor serisinin ilkini yayınladı. Bu rapor piyasa değeri ve çevresel etkisi bakımından küresel düzeyde en önemli şirketleri temsil edecek şekilde seçilmiş 1839 şirketten oluşan bir örneklem listesinin analizlerini içeriyor. Bu şirketlerin 1089'u CDP’ye yanıt verdi ve bu şirketler Paris Anlaşması’nın hedeflerine paralel olarak iklim değişikliği konusunda aldıkları aksiyonlara göre incelendi. 

Rapora göre:

•          Paris Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırdı; kürsel iş dünyası şimdiden bu geçiş için çalışmalarına başladı. Şirketlerin yüzde 85’i emisyonlarını azaltmak üzere hedefler belirledi. Şirketlerin yüzde 55’i 2020 ya da sonrası için hedefler belirledi. Şirketlerin yüzde 29’u iklim risklerini ve fırsatlarını yönetmede yardımcı olması için dahili karbon fiyatlandırması kullanıyor. 2017 itibariyle örneklemin yaklaşık yarısı karbon fiyatlandırması uygulamasına başlamayı taahhüt etti.

•          Bazı şirketler iklim konusunda erken harekete geçmenin olumlu ticari sonuçları olduğunu belirtti. Beş yıllık dönemde 62 şirket emisyonlarını yüzde 10 ya da üzerinde azaltırken gelirlerini aynı marjda artırmayı başardı. Telekom sektörü dışındaki tüm sektörlerde şirketlerin bu gruba dahil olması en yüksek emisyona sahip, en enerji yoğun şirketlerde bile ayrışmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

•          İş dünyası potansiyelini gerçekleştirmek ve emisyon açığını kapatmak için azimli olmalı. Şirketlerin yüzde 85’inin emisyon azaltım hedefi olmasına rağmen, sadece yüzde 14’ü 2030 yılı ya da sonrası için azaltım hedeflerini belirledi. Şirketlerin sadece yüzde 9’u emisyon azaltım hedeflerini Paris Anlaşması’nda da belirtilen küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması hedefi doğrultusunda yerine getireceğini belirtti.

•          Daha fazla sayıda şirket Paris Anlaşması’nın tavsiyelerini uygulamaya başladıkça, şirketler tarafından önümüzdeki yıllarda daha uzun vadeli, daha bilimsel temellere dayalı hedefler konması bekleniyor. Yüzlerde şirket (600’ün üzerinde) CDP’ye Paris Anlaşması’nın da etkileriyle iş yapış yöntemlerinde köklü değişiklikler olmasını öngördüklerini açıkladılar. CDP, şirketler tarafından taahhüt edilen emisyon azaltım miktarlarının 2011-2015 arasında, Paris Anlaşması’nın ek olarak sağladığı itici güç olmadan da düzenli olarak arttığını tespit etti.

•          CDP’nin ‘İklim değişikliği konusundaki kurumsal aksiyonlarda gelişmelerin izlenmesi’ dizisi önümüzdeki yıllarda kurumsal ilerlemenin boyutlarını görebilmek için bir araç olacak. Rapor 1089 şirketin emisyon verilerini içeriyor. Bu da toplam küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 12’sini temsil ediyor. Paris Anlaşması hedeflerine paralel olarak şirketlerin emisyon azaltımı konusunda sağlayacakları ilerleme gelecekte yayınlanacak küresel CDP raporlarında takip edilecek.

•          Paris sonrasında, yatırımcılar düşük karbona geçiş konusunda kazananlara ve kaybedenlere eskisinden çok daha fazla dikkat ediyorlar. CDP aracılığıyla, 100 trilyon Dolar varlığı yöneten 800’den fazla kurumsal yatırımcı, şirketlerden iklim değişikliğinin neden olduğu riskleri nasıl yönettiklerini açıklamalarını talep ediyor. Bu yıl iklim değişikliği ile mücadele konusunda tavsiyelerini yayınlacak olan Financial Stability Board, İklimle İlişkili Finansal Beyanlar Görev Grubu’nun varlığı, şirketlere iklim değişikliğinden nasıl etkileneceklerini açıklamaları yönünde uygulanacak baskının artmasının beklendiğine işaret ediyor. Örneklemde yer alan her üç şirketten ikisi halihazırda CDP’ye çevresel verilerini açıklıyor ancak geriye kalan üçte birlik kısım gelecekte yatırımcıların şeffaflık taleplerine cevap verip veremedikleri konusunda takibe alınacak.

http://www.yapi.com.tr/haberler/cdp-turkiye-2016-iklim-degisikligi-raporu-aciklandi_152428.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!