Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Kamu İhaleleri Yönetmeliklerinde Değişiklik

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği yapım ve hizmet işleri ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu olmayacak.

yapi.com.tr/AA
Kamu İhaleleri Yönetmeliklerinde Değişiklik

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği yapım ve hizmet işleri ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu olmayacak.

>

Kamu İhale Kurumunun, Çerçeve Anlaşma, Danışmanlık Hizmet Alımı, Elektronik, Hizmet Alımı, Mal Alımı ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikleri Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliklerde ihalelere katılım aşamasında sunulacak belgelerde kolaylıklar getirilirken, ihalelerde banka referans mektubunun istenmeyebileceği, oda kayıt belgelerinin ise sözleşme imzalanmadan önce sadece ihale üzerinde bırakılan istekliden istenmesi düzenlemesi yapıldı.

Yönetmeliklerde ayrıca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) veya diğer kamu kurumlarının internet sitelerinden düzenlenen ve teyidi yapılan belgelerin sunumunda mevzuattaki diğer usul şartlarının aranmayacağı, isteklilerin ortağı oldukları ortak girişimlerden elde ettikleri gelirlerin de toplam iş hacmi değerlendirmesinde dikkate alınacağı düzenlendi.

Elektronik ihale Uygulama Yönetmeliği'ndeki değişiklik ile geçici teminat mektupları Kurumla "EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol" imzalamış olan bankalardan alınacak. İlgilinin talebi halinde, banka tarafından "geçici teminat mektubu bilgileri formu" düzenlenerek kendisine verilecek.  Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya fiziki ortamda düzenlenebilecek. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna banka tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekecek.   

Hizmet alımlarında yüklenici karı yüzde 7'yi geçmeyecek

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yüklenici karında değişikliğe gidildi. Buna göre hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenecek. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak yüzde 7 oranını geçmemek üzere yüklenici karı eklenecek. Söz konusu oran daha önceki yönetmelikte yüzde 20 olarak belirlenmişti. İhalelerde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu olmayacak.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile de yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerinde olan her türlü mal alımı ihalelerinde, banka referans mektubu istenmeyebilecek.

Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin tespit ve değerlendirmesine ilişkin usullerin düzenlendiği yönetmeliğe göre, verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenecek.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki değişikliğe göre de yapım işlerinde aşırı düşük tespitine esas sınır değer formülünde kullanılacak geçerli tekliflerin ihalenin ilk oturumuna göre değerlendirilecek. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu olmayacak.

Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt dışında yapım işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti ticaret müşavirlikleri veya ateşelikleri tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebilecek.

Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlerdeki deneyimlerini gösteren iş bitirme belgeleri, belge sahibinin başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP’a bilgi amaçlı kaydedilecek. Kayıt işlemi usulüne uygun olarak yapılan başvurudan itibaren 60 gün içinde yapılacak ve daha önce kaydedilmiş olsa dahi bu sürenin bitiminden sonra iş deneyimini tevsik için kullanılabilecek. Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin iş bitirme belgeleri EKAP’a kayıt edilmedikçe ilanı veya duyurusu 1 Temmuz 2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacak.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre de ilana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunlu tutuldu.

Akaryakıt girdisine ilişkin  epdk'nın açıklamaları geçerli kabul edilmeyecek

Öte yandan, "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebli?ğ"e göre de idarelerin teknik şartnamede yeterlik belgesi düzenlemesi halinde, bu belgelerin teklif değerlendirmesi aşamasında dikkate alınmasına yönelik değişiklik yapılırken ihalelere yönelik başvurularda başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyette bulunduğunun tevsiki zorunlu hale getirildi.

Bilgisayar programlarından kaynaklanan hesaplama farklılıklarının belirli koşullar altında aritmetik hata olarak değerlendirilmeyeceği düzenlendi ve yurtdışında düzenlenen belgelerde (apostil tasdik şerhi) gerekli tasdik işlemlerine açıklık getirildi.

Buna göre, haklarında kamu davası açılanlar sicilinden terkin işlemlerinde değerlendirme yapılabilmesi için mahkeme kararının aslı veya onaylanmış suretinin ya da hükmün verildiği duruşma tutanağının onaylanmış suretinin Kuruma sunulması gerekecek.

İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.

Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespitine ilişkin esasların yer aldığı tebliğe göre, söz konusu ihalelerde birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılacak. 

http://www.yapi.com.tr/haberler/kamu-ihaleleri-yonetmeliklerinde-degisiklik_155387.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Haftanın ürünü Çuhadaroğlu S 36 T

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!