Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Şehir Plancıları Odası'ndan İmar Affı'na Dava

TMMOB Şehir Plancıları Odası, imar affı düzenlemesine anayasaya aykırı hükümler içerdiği gerekçesiyle dava açtı.

yapi.com.tr
Şehir Plancıları Odası'ndan İmar Affı'na Dava

Yapılan açıklamada, "Anayasaya ve ilgili İmar mevzuatına aykırı, kamu yararı ilkesini hiçe sayan, kamusal alanları, doğal değerleri, kıyıları, orman alanlarını, tarım arazilerini ve halk sağlığını tehlikeye atan bu yasal düzenlemenin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açıklamasının tam metni:

06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında tebliğin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptaline, tebliğin dayanağı olan ve 11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı yasa ile kabul edilen 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesinin, Anayasaya aykırılığına ilişkin iddiamızın Anayasa Mahkemesi'ne iletilmesi suretiyle, iptaline karar verilmesi talebiyle Danıştay Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.

Söz konusu yasal düzenleme ile, İstanbul Tarihi Yarımada'nın bir bölümü, Boğaziçi Kanunu ile tanımlanan Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi'nin bir bölümü ve Çanakkale Gelibolu Tarihi Alanı dışında kalan ülkedeki tüm tarih, kültür ve tabiat varlıklarında, orman alanlarında, kıyı alanlarında, nitelikli tarım arazilerinde yapılan tüm kaçak yapıların affını öngörülmektedir.

Bilindiği üzere Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü başlıklı 11. maddesinde "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasa`ya aykırı olamaz" denilmektedir. Burdan hareketle, söz konusu tebliğ ve dayanağı olan yasal düzenleme incelendiğinde;

• Anayasanın, "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır" şeklindeki Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması başlıklı 63. Maddesine;

• Devletin, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alması gerektiğini; Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemeyeceğini; orman sınırlarında daraltma yapılamayacağını belirten Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi başlıklı 169. Maddesine;

• "Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir" şeklindeki Kıyılardan Yararlanma başlıklı 43. Maddesine;

• Devletin, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek ile görevli olduğunu belirten Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması başlıklı 45. Maddesine aykırıdır.


Ayrıca, "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlığıyla 06.06.2018 tarihinde yayımlanan tebliğ ve dayanağı olan yasal düzenlemede yer alan, "Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğundadır" şeklindeki hüküm nedeniyle, Devletin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama görevini tanımlayan;

• Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler" şeklindeki Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması başlıklı 56. Maddesine aykırıdır.

Belirtilen tüm bu nedenlerle, Odamız tarafından, kaçak yapılara ilişkin yürürlükte olan yasalarda tanımlanan yaptırımları uygulamak bir yana; kamu yararı gözetilmeden ülkedeki tüm korunması gereken alanlara, halk sağlığını tehlikeye atma pahasına affeden tebliğ ve dayanağı olan yasal düzenlemenin Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesi ve alıntılanan diğer Anayasa hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle, ilgili tebliğin herhangi bir maddesinin değil tamamının iptali talep edilmesi talebiyle, Danıştay Başkanlığı tarafından konunun değerlendirilerek Anayasa Mahkemesi'ne iletilmesi için dava açılmıştır.

Anayasaya ve ilgili İmar mevzuatına aykırı, kamu yararı ilkesini hiçe sayan eden, kamusal alanları, doğal değerleri, kıyıları, orman alanlarını, tarım arazilerini ve halk sağlığını tehlikeye atan bu yasal düzenlemenin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

http://www.yapi.com.tr/haberler/sehir-plancilari-odasindan-imar-affina-dava-_166349.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!