Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Tarlabaşı Davasında Danıştay Kararı Bozdu

Danıştay, İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.11.2007 günlü, 26 sayılı kararının ve kararın eki avan projelerin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği ret kararını bozdu.

yapi.com.tr
Tarlabaşı Davasında Danıştay Kararı Bozdu

Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı yenileme alanı sınırları içinde bulunan 360, 361, 362, 363, 385, 386, 387, 593, 594 sayılı adaları kapsayan alana ilişkin yenileme projelerinin uygun bulunmasına dair İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.11.2007 günlü, 26 sayılı kararının ve kararın eki avan projelerin iptali istemiyle 18.04.2008 tarihinde dava açılmıştı.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 16.06.2010 tarihinde “… tescilli yapıların imar hakları kısıtlanmış yapıların da değerlendirilebildiği ve hukuki kuralların oluştuğunun dosyadaki avan projelerde görüldüğü, yapılan uygulamanın planlama ilke ve tekniklerine uygun olduğu ve yapılan düzenlemede üstün kamu yararı bulunduğu…” yönündeki bilirkişi raporunu dayanak alarak davanın reddine karar vermişti.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararı 01.12.2010 tarihinde temyiz edilmiş ve temyiz incelemesini gerçekleştiren Danıştay 14. Dairesi’nin verdiği kararda “anılan mevzuat hükümleri uyarınca; sit alanları ile sit alanlarına ait koruma alanlarının bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması aşamasında hazırlanan yenileme projelerinin, söz konusu alanları, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamaları, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projeleri, uygulama etap ve programları, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımı, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımları gibi hususları düzenleyen koruma amaçlı imar planlarına dayanması, söz konusu plan ilkeleri çerçevesinde hazırlanarak planla bütünlük oluşturmasının gerektiği açıktır” görüşüne yer verilmişti.

Danıştay 14. Dairesi’nin 16.04.2015 gün, 2013/5750 Esas ve 2015/3121 Karar sayılı kararı ile “… Beyoğlu Kentsel Sit Alanı’na ilişkin verilen bozma kararı uyarınca Mahkemece verilecek karar dikkate alınarak, yenileme alanına ilişkin avan projelerin onaylanmasına ilişkin dava konusu işlemin ve eki projelerin iptali istemi hakkında yeniden karar verilmesi gerekmektedir. Diğer yandan; alana ilişkin Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına karşı açılan davanın reddine karar verilmesi durumunda, İdare Mahkemesince, dava konusu avan projelerin, bu planlara uygun olup olmadığının, yapı bazında tek tek ele alınarak incelenmesi suretiyle yaptırılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucuna göre karar verileceği tabiidir. “ denilerek İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 16.06.2010 günlü, 2008/1606 Esas ve 2010/981 Karar sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/tarlabasi-davasinda-danistay-karari-bozdu_133388.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!