Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Kentsel Dönüşüm– 2: İtiraz Yolları Tükendiğinde Neler Oluyor?

Av. Yalım Canveren
Önceki yazımın sonunda, elimizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ya da kuruluşlar tarafından hazırlanmış bir riskli yapı denetim raporu mevcuttu. Bu rapora itiraz yollarını detayları ile anlatmıştım. Peki bütün bu itiraz yolları kullanılmadığında ya da tükendiğinde neler oluyor?

Riskli yapı denetim raporu kat maliklerine tebliğ edilmesine rağmen, herhangi bir kat maliki tarafından rapora itiraz edilmediği ya da yapılan itiraz reddedildiği taktirde rapor kesinleşmiş olur ve yıkım sürecine geçilir.

Rapor kesinleştikten sonra, binanın bulunduğu ildeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, kat malikine yapının yıktırılması için 60 günden az olmayan bir süre veriyor. Maliklere bu durumu bildiren  tebligatta kiracılara da tahliye için bildirimde bulunma yükümlülüğü getiriliyor.

Eğer bir malik binanın yıkılmasını istemiyorsa, yıkım kararı kendisine tebliğ olduktan sonra, 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine bu karara karşı başvuru yapabilir. Ancak başvurunun yine yürütmeyi durdurma talepli yapılması önemli. Aksi halde davayı kazansanız bile bina yıkılmış olur ve başvurunuz amacına ulaşmaz.

Yıkım tamamlandı, yapı arsa haline dönüştü, bunun üzerine yapılacak işlemler nelerdir?

İşte Kentsel Dönüşüm prosedürünün en hassas noktalarından biri burada karşımıza çıkmakta. Yıkım tamamlandıktan sonra artık bina arsa haline dönüşmüş oluyor. Yapıdaki kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakati aranmaksızın Bakanlığın talebi ile tapu müdürlüğünce resen terkin ediliyor, binanın önceki vasfına göre değerlemede bulunularak ya da maliklerle yapılan anlaşmanın şartları tapu kütüğünde belirtilerek maliklerin payları oranında tapuya tescil ediliyor. İşte bu durumda malikler arasında sıkıntılar yaşanıyor. Nasıl mı?

Ülkemizde kat mülkiyeti rejimi mevcuttur. Ancak bu rejimde, dairenin değeri ile arsa payı düzgün oranlanmamaktadır. Genelde yükleniciler, yapı içinde mevcut bağımsız bölümlerin arsa paylarını değerlerine ya da büyüklüklerine göre değil, kendi kazanç sağlama amaçlarına göre oranlamaktadırlar. Mesela binaların en üst katlarında genel damları kendilerine ayrılan dairelerin teraslarına katmakta ya da en alt katlardaki dükkan olarak düşünülen kısımlara sığınakları, otoparkları, kömürlükleri ekleyerek arsa paylarını arttırmaktadırlar. Ya da kendilerine ait dairelerin arsa paylarını, mal sahibinin dairelerinin m2’si aynı dahi olsa tapuda onlardan yüksek göstermektedirler.

Sizin dairenizin m2’si yan komşunuzla ya da üst komşunuzla aynı olabilir. Ancak yukarıda anlattığımız üzere, bu arsa payınızın aynı olduğu anlamına gelmiyor. Hal böyle olunca kentsel dönüşüm sürecinde sizin arsa payınız komşunuzunkinden düşük kalabiliyor. Bu da yeni yapılacak olan binada da sizin daha az arsa payına sahip olacağınız anlamına geliyor.

Bu nedenle binanın yıkımından ve 2/3 çoğunluk kararı verilmeden önce arsa maliklerinin bir takım hukuksal yardımlar alması ve bazı davalar açması önemlidir.

Malikler süreç başlamadan mutlaka tapuda dairelerinin arsa payını kontrol etmelilerdir. Eğer dairenin arsa payında bir hata olduğunu düşünüyorsa delil tespiti davası açarak dairelerinin mevcut durumunu, fiziksel olarak tespit ettirebilirler. Bu davaya bina yıkılmadan önce başvurmak gerekir. Neticede bina yıkıldıktan sonra dairenizin fiziki durumunu tespit ettiremezsiniz.

Ancak kanımca daha önemli olan bir diğer dava “Arsa Paylarının Düzeltilmesi” davasıdır. Yukarıda bahsettiğimiz şekilde bağımsız bölümlerin arsa paylarının özel nedenlerle gerçeği yansıtmadığı, değerleriyle oranlı olarak tahsis edilmediği durumlarda, 2/3 çoğunluk kararı alınmadan evvel mutlaka bu durumun düzeltilmesi için “Arsa Paylarının Düzeltilmesi” davası açılmalıdır. Davadan önce bütün paydaşlar oybirliğiyle böyle sıkıntılı durumların mahkemelere başvurmadan düzenlenebilmesini sağlayabilse de uygulamada bunun pek mümkün olmadığı görülmektedir.

Yeniden yapılacak yapı hakkında maliklerin 2/3 çoğunlukla karar vermesi gerekli

İlgili kanun ve yönetmelik, yıkımdan sonra yeni bina yaptırılması konusunda inisiyatifi kat maliklerine tanıyor. Yeniden bina yaptırılması, parsellerin tevhid edilmesi, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, payların satışına anlaşılacak yüklenici, dairelerin yapısı gibi böyle önemli durumlar için paydaşların oybirliğiyle karar alması öneriliyor. Eğer paydaşlar bir konsensüs sağlayamazsa, paydaşların 60 gün içerisinde, 2/3 oranında çoğunlukla vereceği karar esas alınıyor. Bu kararların yazılıp maliklerce imzalandığı tutanağa da Bina Ortak Karar Protokolü deniyor.

Ancak buradaki oran maliklerin sahip oldukları paylara göre tespit edildiği için yukarıda verdiğimiz bilgiler daha da önem kazanıyor. Maliklerin sahip oldukları pay oranları, açılacak davalar ile değiştiği taktirde 2/3 çoğunluk oranı bile etkilenebiliyor ve yeniden bina yapımı konusunda sıkıntılar çıkabiliyor.

Peki 2/3 çoğunluğa katılmayan paydaşların hukuksal durumu ne olur?

İlgili kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/3 çoğunluğa katılmayan paydaşların hukuksal durumu önemlidir.

Çoğunluğa katılmayanlara ait bağımsız bölümlerin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değerleri tespit edilerek, anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulü ile satılır.

Üzerindeki riskli yapının yıkılmasından sonra, arsa haline gelen taşınmazın satışına karar verilmesi halinde bu satışın öncelikle Bakanlığa ya da Bakanlığın öngördüğü bağlı veya ilgili kuruluşa veya İdareye veya TOKİ’ye teklif edilmesi gerekir. Ancak bu teklifin neden yapılması gerektiğine dair hukuksal ya da mantıklı bir açıklama tarafımdan getirilememektedir.

Eğer açık arttırma usulüyle bu satış sağlanamazsa, 2/3 çoğunluğa katılmayanların paylarının rayiç bedeli Hazine tarafından ödenerek tapuda Hazine adına tescil yapılır ve Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır. Bakanlık uygun gördüğü taktirde TOKİ’ye ya da idareye devirler yapması da mümkündür.

http://www.yapi.com.tr/haberler/kentsel-donusum-2-itiraz-yollari-tukendiginde-neler-oluyor_142708.html
Read Comment Section
22 Yorum Yorum Yaz
  • Bizim Selimiye Şerif kuyu sokakta 3 katlı bir evimiz var mütahite 8malik evet dedi ve sözleşme yaptık 1 malik hiç bir şekilde toplantılarada katılmadı hayır diyor 45 senelik karot alındı riskli yapı kararı verildi Üsküdar belediyesi yıkım kararı verdi 60 gün içersinde evi boşaltma kararı verdi kabul etmeyen malik yürütmeyi durdurma kararı aldırdı Üsküdar belediyesinde mahkemeye verdi 9 idare mahkemesi bilirkişi gönderdi 23 şubat 2018 de. O zamandan beri bilirkişiden hiç bir haber çıkmadı bilir kişinin cevap yazması için bir süre var mı? Çabuklaştırmak için bir şey yapılabilirmiş ne yapalım çok madur durumdayız Üsküdar belediyesine soruyoruz bilmiyoruz diyorlar lütfen cevaplarsanız çok memnun olurum Dava dosyası nosu 2017/2039E. İyi günler dileğiyle YANITLA

    Merhaba, 8/6 hissesi bizde 8/2 hissesi diğer maliklerde olan binamızı test ettirdik çürük raporu aldık.Ve bir müteahhit ile anlaşarak binamızı yenilemek istedik ama 8/2 hissesi olan diğer malikler dairelerin küçüleceği için 8/2 oran yerine 8/3 oranda yani 3 daire istedi ve bizi mahkeme vs süreçler ile uğraştırarak fazla hisse istedi.Bu insanlar gibi fırsatçı ve hakkı olandan daha isteyenlere ne anlatsanız boş.Eski bina sıfır yapılıyor herhangi bir ücret ödemeden.üstelik üstüne paraverilmesine rağmen bir türlü ikna edemedik.Ve 2017 yılında yürütmeyi durdurma kararı çıkarttılar.Ve 1 sene sonra çok şükür mahkeme sonuçlandı ve reddedildi.Bundan sonrada bir engel çıkmaz inşallah.Bu yürütmeyi durdurma kararının alınabilmesi için sağlam kanıtların ve dosyaların olması gerektiği söyleniyor ama nasıl oluyorsa 1 adet kağıdı ile çürük binada insanlar oturmaya devam ediyor.Yani komedi gibi bir dönüşüm işte

    Merhaba, 8/6 hissesi bizde 8/2 hissesi diğer maliklerde olan binamızı test ettirdik çürük raporu aldık ve bir müteahhit ile anlaşarak binamızı yenilemek istedik. Ama 8/2 hissesi olan diğer malikler dairelerin küçüleceği için 8/2 oran yerine 8/3 oranda yani 3 daire istedi ve bizi mahkeme vs süreçler ile uğraştırarak fazla hisse istedi. Bu insanlar gibi fırsatçı ve hakkı olandan daha isteyenlere ne anlatsanız boş. Eski bina sıfır yapılıyor herhangi bir ücret ödemeden. Üstelik üstüne para verilmesine rağmen bir türlü ikna edemedik. Ve 2017 yılında yürütmeyi durdurma kararı çıkarttılar. 1 sene sonra çok şükür mahkeme sonuçlandı ve reddedildi. Bundan sonrada bir engel çıkmaz inşallah. Bu yürütmeyi durdurma kararının alınabilmesi için sağlam kanıtların ve dosyaların olması gerektiği söyleniyor ama nasıl oluyorsa 1 adet kağıdı ile çürük binada insanlar oturmaya devam ediyor. Yani komedi gibi bir dönüşüm işte.

  • Merhaba, Samsun'da eski ahşap bir evimiz vardı. Ancak uzun süre kullanılmadıgı için bir kısmı yıkılmıştı. Bugün mekruf bina yazısı yazılarak 10 gün içinde belediyenin yıkım yapacagını ve masraflarının %20 fazlasıyla bizden tahsil edeceklerini beyan etmişler. Bu durumda evin yıkılmasını istemiyoruz. Tadilat yaptırmak istemiyoruz. Ayrıca yıkım için veya daha fazlası için bir ödeme yapabilecek durumumuz söz konusuda değil. Bu konuda nasıl yol izleyebiliriz itiraz hakkımız saklı mıdır? Acil dönüşünüzü rica edebilir miyim? Saygılarımla, YANITLA
  • Kentsel dönüşüm kapsamında, binamız yıkılmış ve yerine yenisi yapılmaktadır. Hak sahipleri arasında evlerin paylaşımı konusunda anlaşılmış ve müteahhit firma tarafından hak sahiplerinin tapuları çıkartılmıştır. Ancak hak sahiplerinden biri tapu tescilinden sonra hakkına itiraz etmiş ve kendine haksızlık yapıldığını öne sürerek dava açmıştır, dava dilekçesinde benim adıma tescil edilen tapunun iptal edilerek kendisine tescil edilmesini, tescili yapılamazsa da değer farkı olarak 10.000Tl veya fazlasını talep etmektedir. Size sorum, hak sahipleri arasında anlaşma sonucu yapılan tapu tesciline itiraz edilebilirmi veya benden maddi veya manevi değer talebinde bulunabilirmi. Mahkemenin kararı benden yazılı olarak dava dilekçesine davaya iki hafta içerisinde cevap vermem istenmektedir. Bu durumda bana tavsiyeniz ne olur ne şekilde haraket etmem gerekir. Teşekkür ederim. YANITLA
  • Merhaba; Kentsel dönüşümde toplam 11 daire için 7 kiş ile ayrı,2 kiş ile ayrı kalan iki kiş ile ayrı sözleşme yapılmış durumda.Bu geçerli bir sözleşmemidir. Yardımınız için şimdiden teşekkürler YANITLA
  • MÜTAHİTİN TEKLİF ETTİĞİ DAİREYİ KABUL ETMEDİK EVİMİZ ÇEVRE BAKANLIĞINDAN SATILINCA SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIK. ARSA PAYLARIMIZ EŞİT OLAN 97 METREKARE EVİMİZE 87 METREKARE VERİLDİ DEĞERİ 400BİN TL 105 METREKARE EVİ OLANLAR 130 METREKARE DUBLEX EV ALDILAR DEĞERİ 900 BİN TL NE YAPABİLİRİZ. BÜLENT BAHADIR 05368299330 YANITLA
22 yorumdan 7 tanesi gösteriliyor.  1  |  2  |  3  |  4  |  DEVAMI
Yorumunuzu ekleyin
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın
Popüler Uzman Görüşü

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!