Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Kartal'da Çöken Bina İle İlgili Açıklamalar

Kartal'da yaşanan facia ile ilgili TMMOB kurumları basın açıklamalarını yayınlayarak, gerekli önlemlerin aciliyetle alınmasının önemine dikkat çektiler.

yapi.com.tr
Kartal'da Çöken Bina İle İlgili Açıklamalar

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası, Kartal'da çöken bina ile ilgili basın açıklamalarını yayınladılar:

"Bilimi ve tekniği reddetmekten derhal vazgeçin"
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
yaptığı açıklamada, Kartal Bölge Temsilciliği yetkilileri tarafından olay anından hemen sonra yerinde yapılan gözlem ve görüşmelerin sonucunu paylaştı;

-Yapının 1992 yılında 5 katlı olarak yapı ruhsatına sahip olduğu ve son 3 katın ruhsatsız olarak inşa edildiği,

-Yapının iskânının olmadığı, zemin katında da çalışma ruhsatı olmayan hazır giyim atölyesinin bulunduğu, bodrum katında da daha önceleri marangoz atölyesinin yer aldığı,

-Nüfus müdürlüğünün kayıtlarına göre binada 43 kişinin ikamet ettiği, 1999 depreminden sonra yapının taşıyıcı sistemlerinde çatlaklar oluştuğu ve bu çatlakların sıva ile kapatıldığı,

-Yapının çökme saatinden yaklaşık 1,5 saat önce binada bir gürültü ile çatlaklar oluştuğu ve zemin katta atölyede çalışanların dışarıya çıktığı ancak bir süre sonra tekrar yapı içine girmiş oldukları,

-Binanın çökmesinden önce herhangi bir patlama olmadığı,

-Bina ıslak hacimleri içindeki fayans kaplamaların kabardığı ve taşıyıcı sistemlerde çatlakların bulunduğu,

Fotoğraf:Osman Güdü

-Yıkılan binanın yanında bulunan ve yapının çökmesi sırasında taşıyıcı sistemlerinde hasar oluşan 8 katlı, 18 daireli bir apartmanın da mühürlenerek boşaltıldığı, gece saatlerinden sonra aynı bölgede aynı gerekçe ile toplam 7 yapının daha boşaltıldığı,

-Ayrıca göçük üzerinde yapılan ilk gözlemler sonucu, 1999 Marmara Depreminde bütün göçen binalarda rastladığımız betonarme detay, sistem ve malzeme hatalarının (etriye sıklığı, beton ve inşaat demiri kalitesi ve buna bağlı korozyon vb.) bulunduğu ve binanın düşey taşıyıcı sisteminin taşıma kapasiteni yitirdiği tespit edilmiştir.

Açıklamanın tamamına linkten ulaşılabilir.

"Kent sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden imar barışı uygulaması geri çekilmelidir"
TMMOB Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu, kamuoyunda deprem risklerinin azaltılması yönünde büyük beklenti uyandıran 2012 tarih ve 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", daha o dönemde TMMOB’ye bağlı diğer odalar, mesleki uzmanlar ve bilim çevreleri tarafından, riskli yapıların yenilenmesi hedefinden ziyade neoliberal politikaların inşaat sektörü eliyle kentsel mekâna müdahale aracı olarak yorumlanarak ve ilgilileri uyardıklarını belirterek, gelinen noktada, kısaca JICA raporu olarak bilinen "Afet Önleme-Azaltma Temel Planı" ve "İstanbul Deprem Master Planı" gibi birçok bilimsel çalışmanın riskli alan ve riskli yapı tayininde dikkate alınmadığı gerçeği, Şubat 2004'te Konya'da Zümrüt Apartmanı, Şubat 2007'de İstanbul Zeytinburnu'nda Huzur Apartmanı felaketlerinden sonra, bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne serilmiş bulunduğunu belirtti.