Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.


BÖLÜM SPONSORU

Marmara Bölgesini Haritalamak: Bir Ön Biyopsi

AURA İstanbul, yaz boyu üzerinde çalıştığı “Marmara Bölgesini Haritalamak: Bir Ön Biyopsi” atölye projesinin çıktılarını MARUF21’de sundu. Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde de sergisi gerçekleştirilen projeyi yürütücüleriyle konuştuk…

Marmara Bölgesini Haritalamak: Bir Ön Biyopsi

Marmara Denizi ve çevresine ilişkin var olan mekansal yapıyı ve ilişkileri araştırmak, bu mekansal yapıyı disiplinler arası ve ötesi tartışmaya açmak, bölgede meydana gelen veya gelebilecek problemlere ilişkin tespitler yapmak amacıyla örnekler incelemesini kapsayan “Marmara Bölgesini Haritalamak: Bir Ön Biyopsi” atölye projesi, 1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Forumu MARUF21’de metropol çeperleri konusunda uluslararası örneklerin de yer aldığı bir panelde tartışıldı. Projenin 27 Ekim’de başlayan sergisi ise 7 Kasım tarihine kadar TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde ziyaret edilebilecek.

AURA İstanbul’un yaz boyu üzerinde çalıştığı atölye projesini; AURA İstanbul Kurucu Üyesi Y. Mimar Sinan İzgi, AURA İstanbul Direktörü ve projenin koordinatörü Şehir Plancısı Seda Altan ve projenin atölye yürütücülerinden Şehir Plancısı Eda Yücesoy ve Mimar Sinan Logie ile konuştuk…

Öncelikle AURA İstanbul hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Sinan İzgi: İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi AURA İstanbul, kar amacı gütmeyen bir organizasyon yapısı altında, mimarlık ve şehircilik alanında çok disiplinli araştırmaların yapılacağı bir tartışma ve eğitim platformu olarak 2017’de doğdu. Konuyla ilgili farklı alanların lisans mezunları için düzenlenen bir yarıyıllık sertifika programının yanı sıra, herkese açık seminer ve konferanslar aracılığıyla bu tartışmaların yaygınlaşmasına çalışmaya devam ediyor.

Program katılımcıları, dönem boyunca katıldıkları seminer ve konferansların yanı sıra, araştırmaya ilgi duydukları bir alanda, ‘Araştırma Tabanlı Tasarım Projesi’ olarak adlandırdığımız bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmaların konuları, ağırlıklı olarak, mimari ve kentsel ölçekte İstanbul’a ilişkin somut sorunlara odaklandığı gibi, kavramsal ve teorik yaklaşım denemeleri de olabiliyor.

Amacımız, kentsel kamusal konularda farklı yaklaşımlarla ele alınmış, tartışılmış, akademik değeri olan çalışmalarla bir İstanbul veri tabanı oluşturmak ve paylaşmak. Hiyerarşik ilişkilerin olmadığı, tasarım süreçlerinde katılımcılığı, disiplinlerarası diyalogu hedefleyen bir anlayışla, demokratik ve özgür bir ortam sunduğumuza inanıyoruz.

“Marmara Bölgesini Haritalamak: Bir Ön Biyopsi” atölye projesi nasıl ortaya çıktı?

Sinan İzgi: Marmara Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Marmara Urban Forum 2021 etkinliğinin düzenleme komitesi, birlikte bir üretim yapabilmek adına AURA İstanbul ile bağlantı kurdu. Hem sempozyumun konusu hem de organizasyonun niteliği, AURA İstanbul’un misyon ve hedefleriyle fazlasıyla örtüşüyordu. Görüşmelerimiz sonucunda, öncelikle bir atölye çalışması yapılıp, çıkacak ürünün de sempozyum kapsamında sunulmasına karar verildi.

Başlangıçta öne çıkan konu başlığı, İstanbul’un çeperleri oldu. Görüşmelerimizde, aslında İstanbul’un ve çevresindeki kentlerin çeperlerinin birbirleri içerisine fazlasıyla girdiklerini gördük. Dolayısıyla, salt İstanbul’a değil, Marmara Denizi çevresindeki tüm bölgeye odaklanmamız gerektiği ortaya çıktı. İstanbul’un çeperlerinin de aslında daha üst ölçekten bakılarak incelenebileceğine karar verdik.

Projenin amacı, hedefi neydi?

Sinan İzgi:  Projenin amacı öncelikle bir haritalama çalışması yapmak. Marmara Bölgesi ile ilgili çeşitli ölçeklerde veri setleri oluşturmanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Başlangıçta bir haftalık bir sürede gerçekleştirilmesini düşündüğümüz atölye çalışması, sonrasında, çeşitli seminerler ve saha gezileriyle birlikte üç haftalık bir sürece dönüştü. Çalışmalarda, çeşitli uydu verileri gibi üst ölçek haritalama araçları kullanıldı, Bununla birlikte, belirlenen alanlarda da incelemeler ve yürüyüşler yapılarak insan ölçeğinden de saptamalar yapılmaya çalışıldı.