Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

“Türkiye’nin Ulusal Tasarım Politikasına İhtiyacı Var”

Bu sene ‘Tasarım Ekosistemi’ne odaklanacak olan Design Week Turkey (Türkiye Tasarım Haftası) ile ilgili ayrıntıları, Danışma Kurulu Başkanı ve Emedya Design Kurucusu Gökhan Karakuş'tan dinledik. Tasarımın ekonomiye olan ciddi katkısının altını çizen Karakuş, bu alanda ulusal bir politika oluşturma yönündeki çalışmalarından da bahsetti.

“Türkiye’nin Ulusal Tasarım Politikasına İhtiyacı Var”

Sizi mimarlık, tasarım ve yaratıcı sektörler için geliştirdiğiniz projelerle tanıyoruz. Türkiye Tasarım Haftası - Design Week Turkey (DWT) ile yollarınız nasıl kesişti?
Türkiye'de tasarım sektöründe uzun yıllardır çalışıyorum. 2000'li yıllarda Türkiye'de çağdaş tasarımla ilgili yazılar yazıyordum. SALT, Nurus, Kolesksiyon gibi farklı kurumlarda küratör ve danışman olarak çalıştım. Daha sonra 1945'ten günümüze kadar Türkiye'de modern tasarımın tarihini yazdım. Sadi Diren, Selçuk Milar, Aziz Sarıyer, Yıldırım Kocacıklıoğlu, Utarit İzgi, Azmi ve Bediz Koz, İlhan Koman ve Sadi Öziş gibi tasarımcıların kişisel arşivleri üzerine yaptığım araştırmalara dayanan bu tarihi yazan ilk tarihçiydim. Bu bana Türkiye'deki tasarım tarihinde "Türk tasarımı"nın özelliklerini formüle etmek için kullanabileceğim bir temel oluşturdu.

Türkiye'de modern tasarım tarihindeki bu temel, bir dizi şirket ve devlet kurumu için iş stratejisi oluşturmam için fırsatlar yarattı. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) gibi kurumlarla çalıştım. Makro düzeydeki bu faaliyetler sonucunda, son iki yıldır DWT'yi düzenleyen Outwork ile birlikte çalışmaya başladım.


"Sunduğum vizyon, tasarımın rolünü genişletme yönünde"

Danışma Kurulu Başkanı olarak ekibin sizden beklentileri neler oldu?
Türkiye'de “ulusal ekonomik tasarım politikası”nı geliştirmeye çalışan birkaç uzmandan biriyim. Sonuçta, Başkan olarak yaptığım iş, bir grup kilit paydaşı bir araya getirdi. Amacımız, tasarım için ekonomik politikaya dayalı bir tema oluşturmak ve ardından tasarımcıları, iş liderlerini, tasarım odaklı markaları, medya ve STK'ları bir araya getirmekti.

Peki birlikte çalıştığınız kişilere nasıl bir vizyon sundunuz?
Bu yılki temamız "Tasarım Ekosistemi" (Design Ecosytem), özellikle, mühendislik ve iş planlaması ile birlikte tasarımı da ihracata yönelik ekonomik planlarımıza dahil etme ihtiyacına dayanıyor. Tasarımın ülke ekonomisinde daha büyük bir rol oynayabileceğinin altını çizmeye çalışıyorum. Türkiye'de tasarım çok dar bir şekilde anlaşılıyor. İş sektöründe tasarım sadece son 10 yıldır rol sahibi ya da ürün ve hizmetlere değer katmak için kullanılıyor.

Amacım, tasarımın Türkiye ekonomisinde daha büyük ve merkezi bir rolde olması gerektiğini göstermek. Getirdiğim vizyon ise, tasarımın rolünü genişletmek; endüstri, zanaat, dijital ve yatırım gibi geniş bir yelpazedeki ticari faaliyetlere tasarımı dahil etmek..."Tasarımın ekonominin her seviyesinde iş fırsatları yaratmaya yardımcı olabileceğini göstermek istiyoruz"

Etkinlik geçtiğimiz yıl “Tasarımın Potansiyeli” başlığı ile düzenlenmişti. Bu seneki tema neye göre belirlendi?
Bu seneki temanın seçimi, Türkiye'de iş dünyasında tasarım kavramını genişletme ihtiyacından kaynaklandı. “Tasarım Ekosistemi”, Türkiye'de işlerini ilerletmek için tasarımı kullanan tüm paydaşları içeriyor. KOBİ'ler, ustalar ve yatırımcılardan; girişimciler, pazarlama yöneticileri ve ürün geliştirme uzmanlarına kadar, tasarımın Türkiye ekonomisinin her seviyesinde iş fırsatları yaratmaya yardımcı olabileceğini göstermek istiyoruz. Tasarım; eğitim, mühendislik, inovasyon, araştırma ve geliştirme ile işbirliği içinde, küresel pazarlarda rekabet edebilecek mal ve hizmetlerin yaratılmasında merkezi bir rol oynuyor."Temalar, ulusal politikamızı tanımlamak için bir çerçeve sunuyor"

Konferans, sergi, atölye gibi çok bileşenli etkinliklerde belli bir tema belirlemenin sizce ne gibi bir faydası oluyor?
Design Week Turkey'nin bu seneki buluşmasında; Türk Tasarımı, Tasarım-Ekonomi İlişkisi, Küçük ve Büyük Endüstrilerde Tasarım ve Üretim, Girişimcilik, Zanaatkârlık, Endüstriyel Tasarım, Lüks Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı ve Moda Tasarımı gibi, "Tasarım Ekosistemi"ni oluşturulan konular ayrıntılı olarak işleniyor.

Bu temaları listelememizin nedeni, stratejik bir vizyon sağlamak. Bu vizyon, Türkiye'de tasarım ve ekonomi alanında izlenebilecek yönlerin bir taslağı. Daha önce de söylediğim gibi, bugün, tasarım için ulusal bir politikamız yok. Sanayi, ticaret, eğitim ve yasal konuları kapsayan ve koordine eden yazılı bir ulusal politikaya ihtiyacımız var. İşte bu temalar, tasarım ve tasarım ekonomisi ile ilgili ulusal politikamızı tanımlamak için bir çeşit çerçeve sunmakta.Genç nesile rehberlik edecek başarılı yatırım örnekleri

Design Week Turkey tasarımın hangi alanları ile etkileşim halinde?
Tasarımın Türkiye'de yaratıcı ve ekonomik bir sektör olarak sunduğu fırsatların boyutunu göstermeyi amaçlıyoruz. Konuşmacılar, sergiler ve atölyeler; ziyaretçilerin tasarım bilgisini artıracak ilginç tasarım fikirleriyle etkileşimde bulunmaları için mükemmel bir fırsat olacak. Ben de Türkiye'deki genç tasarımcılara yönelik fırsatların tartışılacak iki paneli yöneteceğim.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Design Week Turkey, bu yıl da dünyaya yön veren tasarım trendlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Bu yıl ayrıca, tasarımın genç nesile ilham vermesi ve rehberlik etmesi hedefiyle, disiplinler arası ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı yatırım örnekleri de sergilenecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Design Turkey 2018 Endüstriyel Tasarım Ödülleri’nde ise 13 farklı sektörden, son 3 yıl içerisinde üretilmiş tasarımlar, 30 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yarışmaya bu yıl, henüz ürün haline gelmemiş taze fikirleri değerlendiren Kavramsal Tasarım Ödülleri kategorisi de eklendi.