Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

"Acilen Şehir Hastaneleri Kapatılmalı"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin içinde bulunduğu "Hastanemi Kapatma Platformu", düzenlediği basın toplantısında iktidarın kapatılan hastanelerinin yerleşkesine ilişkin nasıl bir rant beklentisi içinde olduğunu ve şehir hastanelerinde yaşanan sorunları masaya yatırdı.

yapi.com.tr
"Acilen Şehir Hastaneleri Kapatılmalı"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin de içinde olduğu, Hastanemi Kapatma Platformu'nun düzenlediği toplantıya Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Muteber Osmanpaşaoğlu, Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, Sağlık Emekçileri Sendikası Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım, İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Buket Çelik, Birleşik Haziran Hareketi’nde Aydoğan Şanlıer, CHP Altındağ İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Yalçındere ve Peyzaj Mimarları Odası’ndan Burak Sevim katıldı.

“Sıhhiye Meydanı Sağlık SİT’i ilan edilsin”
Hastanemi Kapatma Platformu; Numune Hastanesi, Dr. Sami Ulus Hastanesi, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi’nin ve Morfoloji binasının tescil edilmediğini, değerli ve tarihi bu yapıların yıkım tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirerek, “Bu tescil etmeme kararlarının iptal edilmesi için yargıya başvuracağız. Koruma kurulu Cumhuriyetin en geniş kompleksini korumaya almayacaksa neyi korumaya alacak?  Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde günde 11 milyon poliklinik hizmeti veriliyor. Şehir Hastanesi’nde ise günde 4 bin poliklinik hizmeti veriliyor. Hastalar şehir hastanesine gitmiyor. Bu gerçeği kabul etmek gerekiyor.

Bugün şehir hastanesinin aylık geliri 26 milyar, ama şirkete ödediği para 269 milyar, kaynak aktarımı açık net ortada. Bakanlık yurdumuzun kaynaklarını uluslararası şirketlere aktarıyor. Sağlık SİTİ kavramını tartışmaya açacağız. Sıhhiye’den Zekai Tahir Burak’a kent merkezinin kalbinde sağlık merkezi var. Koruma kurulundan bu alanın sağlık SİTİ’ne dönüşmesini talep edeceğiz. Bu hastane yapılarının korunması ve vatandaşın sağlık hizmetine ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Numune ve Yüksek İhtisas Hastanesi’nin sağlık hizmeti sektörü içinde kalması ve sağlık hizmeti üretmesini istiyoruz. Ankara Üniversitesi’nin bu konuda talepte bulunmasını da istiyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için mücadeleye devam edeceğiz. Acilen şehir hastaneleri kapatılmalı, mevcut hastanelerimiz başkalarına verilmeden sağlık hizmeti üretmeli” dedi.

Sıhhiye Meydanı ve etrafındaki sağlık yapıları hasta toplum olan Osmanlı’dan sağlıklı toplum Cumhuriyet’e geçişin ifadesidir
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi: “Bilkent Şehir Hastanesi’nin taşınmasıyla Ankara’nın en önemli ve en köklü hastaneleri kapatıldı. Bunların arasında Numune Hastanesi, Dr. Sami Ulus Hastanesi, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi vardı. Bu hastanelerin mekansalığı da bizim için çok önemli. Hem kent merkezinde çok büyük alanları kaplıyorlar hem de yapılarının büyük bir çoğunluğu Cumhuriyet Dönemi’nin sağlık politikasına göre tasarlanmış. Bu yapıların korunması, tescil edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Kapatılan hastaneler Cumhuriyet’in sağlık politikasının tanıklarıdır.

Bir meslektaşımız Koruma Kurulu’na Numune Hastanesi, Dr. Sami Ulus Hastanesi, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi’nin tescil edilmesi ve korunması için başvuruyor. Koruma Kurulu yerinde inceliyor raporları hazırlıyor. Bu üç hastanenin de korunmaya değer olmadığı kanaatine varıyor. Bu raporun bilimsel ve teknik olmadığını ifade etmek isteriz. Numune Hastanesi 1881 yılında 2. Abdülhamit döneminde Gureba Hastanesi olarak faaliyete başlamıştır. 1927 yılında Almanya’da Manheim’daki bir hastanenin projesi uygulanarak Numune hastanesine dönüşmüştür. Cumhuriyet’in temsil aksı üzerinde şekillenen Sıhhiye Meydanı’nda bütün bu sağlık yapıları ile birlikte Cumhuriyet’in Sağlık politikasının mekânsal karşılığını görürüz. Cumhuriyetin ilanından hemen sonara yapılardan birisi Sağlık Bakanlığı binasıdır ve Teodor Jost tarafından tasarlanmıştır. Sağlık Bakanlığı binası Ankara’da yapılan ilk modern mimarlık eseridir. Sonrasında Numune Hastanesi diğer hastanelerle bu bölge tamamen sağlık yerleşkesi haline getiriliyor. Hasta toplum olan Osmanlı’dan sağlıklı toplum Cumhuriyetin geçişin ifadesidir, bu kentsel düzenleme.”