Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU Egepen Egepen

Kamu İhale Yasası’nın Ayrıntıları

Kamu İhale Yasası’nda değişiklikler içeren yeni yasa Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Yasaya göre, enerji, su

NTV-MSNBCb>Kamu İhale Yasası’nda değişiklikler içeren yeni yasa Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Yasaya göre, enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren KİT’ler ile vakıf üniversitelerinin mal ve hizmet alımları, yapım işleri yasa kapsamı dışında kalacak.
Bunların doğrudan mal ve hizmet alımları, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu yasa hükümlerine göre yapılacak.
Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili mevzuat uyarınca gizlilik içinde yapılacak ihaleler yasadan istisna olacak. Bu kapsamdaki her bir ihale için, ihale yetkilisinin gizlilik onayı aranacak. Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç yasadan istisna tutulacak diğer işler ise şunlar:
Uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri ile Merkez Bankası’nın banknot ve kıymetli evrak üretim ve basımıyla ilgili mal ve hizmet alımları,
Yurtdışındaki nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal ve hizmet alımları,
Ceza ve tutukevlerinin iş yurtları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı yurt ve huzurevleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üretim yapan okullar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı enstitü ve üretme istasyonları ile Başbakanlık Basımevi’nin ürettiği mal ve hizmetler için bu kurumlardan yapılan alımlar,
Devlet Demir Yolları’ndan yapılacak yük, yolcu ve liman hizmeti alımları,
Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmesi’nden yapılacak akaryakıt ve taşıt alımları,
Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli mal ve hizmet alımları,
Yasa kapsamındaki idarelerin kendi özel mevzuatı uyarınca hak sahiplerine sağlayacağı teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımları ile tedavisi kurumlarınca üstlenilen kişilerin ayakta tedavisi dışında reçeteye bağlı ilaç ve tıbbi malzemelerin kişilerce alımı,
KİT’lerin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyacın temini için yapacakları Hazine garantisi veya doğrudan genel bütçeden aktarma yoluyla finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 2 trilyon 300 milyar lirayı aşmayan mal ve hizmet alımları.
Orman Kanunu gereğince orman köylüleri kalkınma kooperatiflerinden yapılacak alımların yanı sıra harp malzemesi alımları ile bunlarla ilgili bakım ve işletmeye yönelik mal ya da hizmet alımları.
Yeni düzenlemeyle Kamu İhale Kanunu’ndaki “hizmet”, “ortak girişim” ve “ihale yetkilisi” kavramları da yeniden tanımlandı. Doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmayacak. Yasayla yaklaşık maliyeti, eşik değeri altında kalan ihalelerin ilanında esas alınacak maliyet rakamları yükseltiliyor.
YETERLİLİK KURALLARI
İhaleye katılımda yeterlilik kurallarını da değiştiren yasaya göre, isteklilerin, ihale konusu iş veya benzer işlerde mal ve hizmet alımları için son 5 yıl; yapım işleri için ise son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az yüzde 70 oranında gerçekleştirdiği veya yüzde 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belge getirmesi gerekecek.
YEREL BASINA DESTEK
Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerde, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak olanların ön yeterlilik ilan süresi 25 günden 14 güne inecek. Ön yeterliliği belirlenen isteklilere davet mektubunun gönderilmesi süresi ise 40 gün olacak.
İhale ilanlarının yerel basında yayımına ilişkin maliyet rakamları da yükseltiliyor. Buna göre, yaklaşık maliyeti 30 milyar liraya kadar olan mal ve hizmet alımları ile 60 milyar liraya kadar olan yapım işleri ihalesi, ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde yayımlanacak.
Maliyeti 30-60 milyar arasında olan alımlar ile 60 milyar-500 milyar lira olan yapım işleri ihalesinin yayımı, Resmi Gazete’nin yanı sıra işin yapılacağı yerde çıkan gazeteden birinde yapılacak.
İHALE USULLERİ
İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerindeki “doğrudan temin usulü”nün yasadan çıkarılmasıyla, idarelerin yaklaşık maliyeti 50 milyar liraya kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları pazarlık usulüyle yapılabilecek. Bu işler için ilan yapılması zorunlu olmayacak.
Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki idarelerin 15 milyar lira, diğer idarelerin 5 milyar lirayı aşmayan ihtiyaçları ile temsil, ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeler, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin edilebilecek. Stoklama olanağı bulunmayan ilaç ve tıbbi malzeme alımları ile uluslararası tahkimdeki avukatlık hizmetinde de bu yönteme uygulanacak. Ön yeterlilik ilanlarında, ihalelere konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği de belirtilecek.
TEMİNAT MEKTUBU
İhalelerdeki geçici teminat oranı da net hale getirildi. Bunun “yüzde 3’den az olamayacağı” hükme bağlanırken, Türkiye’de faaliyette bulunan özel finans kurumları da teminat mektubu verebilecek. İhalenin, yetkili idare tarafından karara bağlanmasından sonraki onay süresi 20 gün yerine 5 işgünü olacak.
NOTER ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
İhale sözleşmelerinin idare ve yüklenici tarafından imzalanmasından sonra notere onaylattırılarak tescil ettirilmesi zorunluluğu kaldırılıyor. Bu kapsamda ihale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu olmayacak.
Kamu İhale Kurumu’na, vize ve tescile tabi sözleşmelerden, bedeli 100 milyar liraya kadar olanlardan kurum payı alınmayacak. Bu miktarı aşan sözleşmelerde ise on binde 5 oranında pay kesilecek.
Yasaya aykırı fiil ve davranışlarından dolayı hüküm giyen görevliler, Kamu İhale Kanunu kapsamına giren işlerde çalıştırılamayacak.
Yasa kapsamında gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin yanı sıra işin yaklaşık maliyeti de ifşa edilemeyecek. Ertesi mali yılda gerçekleştirilecek, süreklilik arz edecek mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilecek.
Baraj, büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde ihaleye çıkılabilmesi için arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması koşulu aranmayacak.
İLAVE İŞLER
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler” de yeniden düzenleniyor.
Bu kapsamda, mal ve hizmet alımları ile yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının söz konusu olması halinde artışa konu olan iş; sözleşmeye esas proje içinde kalması, idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla aynı yükleniciye yaptırılabilecek.

http://www.yapi.com.tr/haberler/kamu-ihale-yasasinin-ayrintilari_5416.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!