Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Mahalleler Birliği Ankara'ya Kanun Teklifleriyle Birlikte Gidiyor

8 Mart Pazar günü Ankara'ya gitmeye hazırlanan Mahalleler Birliği, kamuoyunda Afet Yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 23. ve 24. maddelerinde değişiklik yapılmasına yönelik kendi tekliflerini hazırladı.

yapi.com.tr
Mahalleler Birliği Ankara'ya Kanun Teklifleriyle Birlikte Gidiyor

8 Mart Pazar günü 12.00’da Cevahir AVM önünden geniş bir katılımla uğurlanacak heyetin TBMM'ye götüreceği kanun teklifi ve imzacı kurumlar listesi şöyle:

***

"6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 23. ve 24. maddelerinin değiştirilmesi talebine ilişkin 'kanun değişikliği teklifi'dir.

Gerekçe

Ülkemizde 1950 sonrasında başlayan kırdan kente göç, hükümet politikalarıyla da  teşvik edilmiş; ancak, başta İstanbul ,Ankara  ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere gelen yeni nüfusun yerleşim ve barınma sorunlarının çözümüne yönelik Anayasa’da var olan hükümlere rağmen politika üretilmemiştir. Bu politikasızlık – Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) raporlarında da yer aldığı üzere-  vatandaşın kendi imkanlarıyla konut sorununu çözmesini teşvik eden bir yaklaşımın doğmasına neden olmuştur.   1966 yılında yürürlüğe giren 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun “mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla tedbirler alınması” olarak açıklanan kapsam ve amacı da gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler tarafından dikkate alınmamış; bu amacın gerçekleşmesine yönelik politikalar geliştirilmemiştir.

1980’ler sonrasına geldiğimizde ise ortaya çıkan yapılaşma süreçlerini verili durum sayan merkezi yönetim, mevcut sorunların çözümü gerekçesi ile önce 2805 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’u; sonrasında ise kapsamı genişleterek 2981 sayılı ‘İmar Affı Kanunu’nu yürürlüğe koymuştur.

2981 sayılı Kanun’un merkezi ve yerel yönetimlere yüklediği esaslı görevler ve tanıdığı yetkiler vardır. Merkezi ve yerel yönetimler, kanunun tanıdığı bu yetkilere dayanarak biz vatandaşlara, sonradan tapuya dönüştürülmek üzere “Tapu Tahsis Belgesi” vermiş; yapıların ruhsatsız olmaktan çıkarılması için ise  2.000,00.-TL tutarında harç yatırılması mükellefiyetini getirmiştir. Bizler hem kendilerine tapu tahsis belgesi verilmiş hem de imar affından yararlanmak üzere talep olunan harcı yatırmış olan vatandaşlarız. Ancak,  Kanun ile tarafımıza yüklenen mükellefiyetleri yerine getirmiş olmamıza rağmen, hem merkezi yönetime hem de yerel yönetimlere düşen ödevler yerine getirilmeden ve bağlı olarak Kanunun açıklanan amacı gerçekleşmeden işbu kanunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır.

2981 sayılı Kanun’u uygulama sözü veren ve her fırsatta uygulama süreçlerini başlattığını ifade eden idari tutumlar ortada iken ve bu süreçler henüz sonuçlanmadan  ve kazanılmış haklarımız gözetilmeden kanunun kaldırılması yasal ve adil olmadığı gibi hakkaniyete uygun düşmemektedir.

Açıklanan nedenlerle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 23 üncü ve 24 üncü  maddelerinde değişiklik yapılmasını talep etmemiz zorunlu olmuştur. Değişiklik teklifimiz aşağıdaki gibidir:

* 6306 sayılı kanunun 2981 sayılı Kanun’un kaldırılmasını öngören 23 üncü madde hükmünün yukarıda açıkladığımız nedenlerle kaldırılması,

* 1 inci maddede belirtmiş olduğumuz 23 üncü maddenin kaldırılması teklifimizin kabul edilmemesi halinde; aynı kanunun 24 üncü  maddesinin ( A) bendinde belirtilmiş olan “2981 Sayılı Kanun’un kaldırılmasının 3 yıl sonra yürürlüğe girmesi” hükmünün,  2015 yılı esas alınmak üzere “2981 Sayılı Kanun’un kaldırılmasının 5 yıl sonra yürürlüğe girmesi “  şeklinde değiştirilerek yeniden düzenlenmesi,

* Yukarıda 1 inci ve 2 inci maddelerde belirtmiş olduğumuz değişiklik tekliflerinden herhangi birinin uygun görülmemesi halinde ise; 23 üncü maddeye “2981 Sayılı Kanun’dan doğan hakların kazanılmış hak olarak tanındığını” ifade edecek; idari ve yargısal merciler önünde tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta bir hükmün ilave edilmesi,

şeklindedir".

İmzacı mahalleler

İstanbul mahalleleri

1- Sarıyer- Reşitpaşa Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneği
2- S.S.Sarıyer- Reşitpaşa Mahallesi 151 ve 154 Ada Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
3- Sarıyer Mahallem Çayırbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
4- Sarıyer Ferahevler Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği
5- Sarıyer Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
6- S.S.Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi 538 Ada 32 Parsel Yerleşimcileri Dayanışma Konut Yapı Kooperatifi
7- S.S.Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi 532 Ada 4 Parsel Yerleşimcileri Dayanışma Konut Yapı Kooperatifi
8- Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Güzelleştirme, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği
9- S.S.Sarıyer- Rumeli Hisarı Mahallesi 970 Ada 1 Parsel ve 20 Ada 2-3-6 Parsel Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
10- S.S.Sarıyer- Rumeli Hisarı Mahallesi 976 Ada 2-3-4-5 Parsel Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
11- Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
12- Beyoğlu Okmeydanı Çevre ve Güzelleştirme Derneği
13- Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi Barınma Hakkını Koruma Dayanışma ve Kültür Derneği
14- Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Kentsel Gelişim, Koruma, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
15- Kadıköy Fikirtepe Derneği
16- Sarıyer Çamlıtepe / Derbent Mahallesi Güzelleştirme, Dayanışma, Yardımlaşma Derneği
17- S.S.Sarıyer Çamlıtepe/Derbent Mahallesi Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
18- S.S.Sarıyer ilçesi Kocataş Mahallesi 11 Pafta 683 Ada 44 Parsel Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
19- Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği
20- Beykoz Yenimahalle Halkı Dayanışma Derneği
21- Şişli Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
22- Beyoğlu İstiklal Mahallesi Koruma ve Yardımlaşma Derneği
23- Eyüp Mahalleleri Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği
24- Gaziosmanpaşa Pazariçi Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
25- S.S.Sarıyer Pınar Mahallesi 49 Pafta 983 Ada Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
26- Sarıyer Pınar Mahallesi Koruma, Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
27- Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği
28- Bağcılar Demirkapı Mahallesi Albayrak Sitesi Sakinleri Dernek Girişimi
29- Üsküdar Çengelköy Hasanpaşa Mahallesi Vahdettin Köşkü altı Sakinleri
30- Maltepe Gülsuyu Güzelleştirme Yardımlaşma ve Kültür Derneği
31- Maltepe Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği
32- S.S. Sarıyer İlçesi Emirgan Mahallesi 951 Ada Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi
33- Sarıyer Emirgan Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneği
34- Beykoz Çiğdem Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği
35- Bağcılar Tıp-Kent Sitesi Sakinleri

İzmir mahalleleri

36- Konak – Konak Yeşildere Tüneli Mağdurları Yar. ve Day. Derneği
37- Çiğli – Balatçık Dağ Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği
38- Karabağlar – Limontepe Kentsel Dönüşüm Derneği
39- Karabağlar – Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği
40- Karabağlar – Salihomurtak Kentsel Dönüşüm Derneği
41- Karabağlar – Tokat Dernekleri Federasyonu (11 Dernek)
42- Karabağlar – Kibar Mahallesi Temsilcileri
43- Karabağlar – Yusufoğlan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
44- Narlıdere – Çatalkaya Mahallesi Yar. ve Day. Derneği
45- Narlıdere – S.S.Narlıdere Çatalkaya Mah. Konut Yapı Kooperatifi
46- Narlıdere – S.S.Narlıdere Narlı Mah. Arsa ve Konut Yapı Koop.
47- Narlıdere – S.S.Narlıdere Yeşiltepe Konut Yapı Kooperatifi
48- Narlıdere – S.S.Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Arsa ve Konut Yapı Koop.
49- Narlıdere – 2. İnönü Mahallesi Kentsel Dönüşüm Halk Komitesi
50- Kadifekale – Kadifekale Hak Arayanlar Derneği
51- Gaziemir – Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Derneği

http://www.yapi.com.tr/haberler/mahalleler-birligi-ankaraya-kanun-teklifleriyle-birlikte-gidiyor_129136.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!