Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.

Afet ve Dönüşüm Atölyesi Sonuç Metni

İMECE-Toplumun Şehircilik Hareketi ve Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından 24 Mart Cumartesi günü 'süreci birlikte irdeleyip, nasıl bir mücadele verileceğini tartışmak' amacıyla gerçekleştirilen 'Afet ve Dönüşüm Atölyesi' sonuç metni açıklandı. Sonuç metninde, tasarıda afetle ilgili tanımlanmış hiçbir şey olmadığı savunuldu ve "Farklı alanlarda

yapi.com.tr
Afet ve Dönüşüm Atölyesi Sonuç Metni

İMECE-Toplumun Şehircilik Hareketi ve Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından 24 Mart Cumartesi günü 'süreci birlikte irdeleyip, nasıl bir mücadele verileceğini tartışmak' amacıyla gerçekleştirilen 'Afet ve Dönüşüm Atölyesi' sonuç metni açıklandı. Sonuç metninde, tasarıda afetle ilgili tanımlanmış hiçbir şey olmadığı savunuldu ve "Farklı alanlarda farklı şekillerde gerçekleşen kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin olarak daha önce yapılmış parça parça yasal düzenlemelerin son halkası olduğu görülmektedir" denildi.

'Afet ve Dönüşüm Atölyesi' sonuç metni şöyle:

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun Tasarısı’nda afetle ilgili tanımlanmış hiçbir şey olmadığı ve dolayısıyla bunun aslında afete ilişkin bir tasarı olmaktan çok farklı alanlarda farklı şekillerde gerçekleşen kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin olarak daha önce yapılmış parça parça yasal düzenlemelerin son halkası olduğu görülmektedir. Daha önceki düzenlemelerden farkı ise, bu düzenlemelerin hepsinin üstüne çıkabilecek yetkilerin tanımlanmış olmasıdır. Siyasal iktidar, alet çantasına yeni bir takım daha eklemiş durumdadır ve nerede hangi düzenlemeyi kullanacağına, seçeceğine de yine kendisi karar verecek. Tasarıya genel olarak bakıldığında belirsizliklerin, yasal boşlukların geniş olması merkezi yönetime oldukça geniş bir yetki alanı bırakmaktadır. Boşlukların uygulamada istenildiği şekilde doldurulabilecek olması, uygulamada bir keyfilikle karşılaşmamıza yol açacaktır. Dolayısıyla belirsizliğin yönetilmesi ve hukukun araçsallaştırılması şeklinde ifade edebileceğimiz bir süreçle karşı karşıyayız.

Karar verecek merciinin yetkilerinin bu kadar geniş bırakılmış olması, tasarının arkasında, Kürt, Roman, travesti/transseksüel, azınlık, göçmen vb. marjinalize edilen halk kesimlerinin yaşam alanlarından uzaklaştırılması gibi daha büyük hedeflerin de olabileceği kuşkusunu yaratmaktadır. İktidarın kentsel dönüşümü meşrulaştıran söylemlerinde sorun unsuru olarak gösterilen bu kesimlerin zorla iskanını mümkün kılan bu tasarı, bu nedenle faşist bir zihniyetin ürünü olarak gösterilebilir.

Halkın menfaatini değil şirketlerin karını ön plana çıkaran bir düzenleme

Bunun yanı sıra tasarının bütünüyle ekonomik perspektiften bakan, halkın menfaatini değil şirketlerin karını ön plana çıkaran bir düzenleme olduğu görülmektedir. Tasarının ana gerekçesi olarak afetler sonrası devletin beklenmedik büyüklükte bir mali külfetle karşılaştığı belirtilmekte, başka bir deyişle ekonomik krize yol açabilecek durumların ortaya çıktığı anlatılmakta ve bunun engellenmesine yönelik olarak bu tasarının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Tasarının Meclis Genel Kurulu görüşmeleri sırasında da Bakan Bayraktar’ın ekonominin canlanacağı yönündeki açıklamaları, tasarının doğal afetler ve kentsel risklere ilişkin değil ekonomik kriz koşullarının engellenmesi için sektörel bir önlem olarak hazırlandığını göstermektedir.

Ekonomik kriz koşullarının, iktidarın kaybedilmesine neden olabilecek olması, siyasal iktidarı, olağanüstü hal rejimini yerleştirme çabasına sokmaktadır. Sadece konut alanlarına değil kentin her alanına müdahale edilebilecek olması, yetkinin genişliği, plana bağlı olmadan toplu halde ya da tek yapı ölçeğinde uygulama gerçekleştirilebilecek olması olağanüstü hal durumlarının olağanüstü hal rejimine döndürülme çabası içinde olunduğunun göstergeleridir. En somut belirtilerden birisi ise temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının sınırının bile çizilmemesidir.

Anayasaya açıkça aykırı olan düzenlemelerin iptal edilmesi, eğer güçlü bir toplumsal muhalefet örgütlenebilirse oldukça olasıdır. Ancak olağanüstü hal durumunun yarattığı rüzgarı arkasına alan siyasal iktidarın ya bu düzenleme ya hiçbir şey ikilemi yaratması ve afetler karşısında yaşanacak sorumluluktan kurtulup muhalefeti suçlamasının koşulları da oluşmakta. Olağanüstü hal rejimini meşrulaştıran en önemli etkenlerden birisi ise bu yaratılmış olan iklim.

Olağanüstü hal rejiminin yaratacağı kentlere ilişkin ipucunu ise konut sektörünün şişirilmesi ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanların özel mülkiyet haline getirilerek satışa sunulabilecek olmasından yakalamaktayız. Devletin hüküm ve tasarrufu altında olarak tanımlanan, kamuya yani halka ait olan arazilerin satışa konu edilmesi, kamusal müştereklerin sınırının daha da daralması, yaşamların özelleştirilmesi anlamına gelmektedir. Fiziksel boyutta ise kentsel alandaki tüm açık alanların piyasa içine dahil edilerek yapılaşmaya açılmasına neden olacaktır.

Konut sektörünün şişirilmesi

Konut sektörünün şişirilmesinin ise farklı alanlarda farklı biçimlerde olumsuz etkileri görülmektedir. Ancak bunların birbirine nasıl sıkı bir şekilde bağlı olduğu da ortaya çıkmaktadır. Konut sektörünün şişirilmesi, öncelikle ucuz hammadde ihtiyacını daha da arttıran bir durum yaratmaktadır. Taşa toprağa dayalı sanayinin, ağaç sanayinin ve inşaat sektörüne malzeme sağlayan diğer alt sektörlerin kırda yarattığı tahribat, daha fazla hammadeye ihtiyaç duyulmasıyla birlikte giderek büyümektedir. Kentlerin büyümesi, daha fazla konut, daha fazla inşaat aynı zamanda daha fazla enerji anlamına da geldiğinden HES, RES, NES gibi kırda büyük tahribatlar yapan uygulamalar ve kırsal üretimde kırsal nüfusun dışlanması, tektipleşme, tekelleşme gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Kırsal üretimin kırsal nüfustan büyük sermaye gruplarına geçişi ve tarım alanlarında yaşanan tahribat buradaki nüfusun, kentlerde gelişen inşaat sektöründe mevsimlik işçi olmak üzere yüzer gezer ve güvencesiz çalışan kitleler haline gelmesine yol açmaktadır. İş kazaları ve işçi ölümlerinin en fazla yaşandığı inşaat sektörü, siyasal iktidarın ekonomik kriz koşullarını erteleme çabası içerisinde öncelikle bu sektörde çalışan işçileri için, güvencesiz, güvenliksiz ve sağlıksız yaşama alanları yaratmaktadır.

Öneriler

Afetler ve kentsel risklere ilişkin hiçbir şey söylemeyen bu tasarıya ve genel olarak kentte ve kırdaki yaşamlarımızda ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı yapabileceklerimiz için ise önerilerimiz genel ve özet olarak şu şekildedir:

- Olumsuzlukların deşifre edilmesi ve yapılması gerekenlerin ortaya konması.

- Her bölgede, her alanda farklı şekilde gelişen uygulamaların farklı özellikleri için ayrı ayrı analiz, tespit ve önerilerin geliştirilmesi ve bunlar arasında bağ kurarak bir ortak mücadele hattı öngörülmesi.

- Farklı sahalardaki meşrulaştırma yöntemlerinin ne olduğunun ve ileride ne olabileceğinin ortaya konulması.

- Tasarının ekonomi-politiğini yaparak, bu bilgiyi önce yaygınlaştırma kapasitesi bulunan kişi ve kurumlara yaymak; bilgiyi örgütlü bir şekilde ve mücadele hattının arkasına çağrı yaparak yaymak.

- Yasayı mevcut durumun normal bir parçası olarak görüp olağanlaştıran parlamenter muhalefeti de içine alan bir bilgilendirme ve tartışma süreci yaratmak.

- İktidar ve sermayenin yerelde gerçekleştirdiği ayrıştırma taktiklerini bertaraf edecek, yaşama alanlarını değersizleştiren söylemlere karşı nasıl bir kent tahayyülü istediğimizi de geliştiren, taşıyan yeni bir söylem geliştirmek.

- Maddi ve manevi bütünlüğümüzü koruyabileceğimiz koşulların sağlanmasına yönelik, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması meselesini temel alacak bir karşı duruş ve mücadele örmek.

ETİKETLER: kurum kent
http://www.yapi.com.tr/haberler/afet-ve-donusum-atolyesi-sonuc-metni_91483.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!