Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Kuruluyor

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülüyor.

yapı.com.tr/AA
Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü Kuruluyor

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı,Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Enerji Verimliliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre,  Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı,Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülecek.

Genel Müdürlük, ulusal nükleer enerji politikasının belirlenmesine  yönelik çalışmalarda  bulunacak, diğer  kuruluşların  bu  kapsamda  kendi  görev alanlarıyla  ilgili yürüttükleri çalışmaları izleyecek, değerlendirme ve işbirliği yapacak.

Ulusal nükleer enerji politikasına  uygun olarak insan kaynakları planlaması yapmak ve insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik her türlü çalışmaları yapmak veya yaptırmak, nükleer tesislerle ilgili azami yerli katkıyı ve teknoloji transferini sağlamak ve yerli nükleer tesislerle ilgili teknik kapasiteyi geliştirmek üzere gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak da Genel Müdürlüğün görevleri arasında olacak.

Tasarıda, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'nün diğer görevleri ise şöyle sıralandı:

- Ülkemizin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasında nükleer enerjiden yararlanılmasını  mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı teşvik etmek,

- Nükleer  enerji  ve  nükleer  tesislere  ilişkin  insan  kaynakları,  eğitim,  sanayi  ve teknoloji   gibi  alanlarda   gerekli   altyapının   hazırlanması   için  kurumlar  arası eşgüdümü sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

- Nükleer  enerji  ve nükleer  tesislere  ilişkin  olarak  halkın  bilgilendirilmesi  ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

- Görev  alanına  giren  faaliyetlerle  ilgili  yerli  ve  yabancı  araştırma  kurumları ve araştırmacılarla her türlü bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılmak,

- Görev alanına giren faaliyetlerle  ilgili gerekli mevzuat hazırlıklarını  yapmak ve bu alandaki çalışmaları koordine etmek,

- Görev alanına giren konularda  ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum,  seminer, çalıştay gibi bilimsel toplantılar yapmak veya yaptırmak,

- Nükleer tesis projelerinin  yürütülmesinde  bakanlıklar,  kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,

- Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

64 kadro

Genel Müdürlüğe 64 kadro ihdas edilecek.  Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı'na tahsis edilmiş kadrolar,Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmiş sayılacak.

Nükleer  Enerji  Genel  Müdürlüğü'nün  2014 mali yılı harcamaları, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na istinaden Maliye Bakanlığı'nca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı ödeneklerinden  karşılanacak.

Tasarıyla Enerji  Verimliliği  Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, "Enerji  tasarrufu  performans  sözleşmesi"nin tanımı, "Projeler  sonrası  sağlanan  tasarrufların projeyi geliştiren ve uygulayan tarafından garanti edildiği ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmeler" şeklinde değiştiriliyor.

Genel  yönetim  kapsamındaki  kamu  idareleri  ile diğer  kamu kurum ve kuruluşları Bakanlığın uygun görüşünü almak kaydıyla, yıllık toplam enerji tüketim miktarlarını en az yüzde 25 oranında düşürmek, sözleşme kapsamında yapılan harcamaları yıllara sari garanti edilen tasarruflarla  sözleşmede  belirlenen şartlar çerçevesinde ödemek ve süresi 10 yılı aşmamak üzere yıllara yaygın yüklenmeye girişebilecek  şekilde bina,  tesis   ve  işletmelerinde   enerji   tasarrufu performans  sözleşmeleri   yapabilecek. Bu kapsamda  gerçekleştirilecek mal ve  hizmet  alımları ile  yapım  işlerinin  ihalesi,  ceza  ve yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Söz konusu sözleşmelerde tasarruf edilecek miktar, sözleşmenin imzalanmasından önceki  son  üç yıla  ait  enerji  tüketim  miktarlarının  ortalaması olan  referans  enerji  tüketim miktarı  ile sözleşme  dönemi  boyunca  cari  yıl enerji tüketim  miktarı  karşılaştırılarak  tespit edilecek. Yapılacak  ödemeler, sözleşme kapsamında  taahhüt  edilen  tasarruf  miktarına  karşılık gelen bedelden karşılanacak. Tasarruf sağlanamaması halinde hiçbir surette ödeme yapılmayacak.

Enerji tasarrufu performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, idarelerin sözleşme konusu enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilecek. Enerji tüketim azaltım oranının yarısına kadar azaltmaya veya iki katına kadar artırmaya Bakanlık yetkili kılınıyor.

İhalelerin  rekabet, şeffaflık, eşit muamele ve hesap verilebilirlik çerçevesinde yapılması esas olacak.

Bu madde kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esaslar ile taahhüde uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlara, fiyat farkı ödemesine ve bu maddenin uygulanmasına dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu ihale Kurumu'nun uygun görüşü üzerine Bakanlık tarafından belirlenecek.

Gerekçe

Tasarının gerekçesinde,  Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü'nün, güçlü teşkilat ve personel yapısıylanükleer enerji için hayati öneme sahip olan çeşitli işlevleri üstlenebileceği belirtildi.

Kurulan Genel Müdürlüğün öncelikle nükleer enerjiye yönelik kapsamlı bir nükleer enerji politikası için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na öneriler hazırlayacağı, bu alandaki uygulamalara rehber olacağı politika ile Türkiye'nin sürdürülebilir enerji arzının temini kapsamında ve nükleer teknolojiye sahip olma hedefleri çerçevesinde, nükleer enerji programının  geliştirilmesi  çalışmalarını yürüteceği anlatılan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin nükleer enerji politikası, barışçıl kullanma ilkesine ve diğer uluslararası yükümlülüklere bağlı kalarak sürdürülecektir. Genel Müdürlük aynı zamanda kabul edilen politikayı yönetmek ve koordine etmekle de görevli olacaktır.

Nükleer tesis projelerin ilk adımı nükleer santral sahasının tespitidir. Saha tespiti jeolojik, sismolojik, ekolojik, meteorolojik, oşinografık, jeofizik ve hidrolojik gibi sahanın fiziki durumuna ilişkin çalışmaların yanısıra iletim şebekesine bağlantılar ve elektrik tüketimi projeksiyonları gibi  Enerji  ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın genel politikalarıyla uyumlu olması gereken faktörlere de bağlıdır. Potansiyel nükleer belli  olmadığı için nükleer güç santrali kurulabilecek  muhtemel yerlerin  belirlenmesi çalışmalara hız katacaktır. Buraların fiziksel ve ekonomik olarak uygunluğunu değerlendirmek  amacıyla yürütülecek ön çalışmalar Nükleer Enerji  Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir."

http://www.yapi.com.tr/haberler/nukleer-enerji-genel-mudurlugu-kuruluyor_122016.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!