Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU

Dünyanın İlk “Sürdürülebilirlik Raporu” Açıklandı!

Türkiye İMSAD, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 Rehber’i kapsamında, inşaat malzemeleri sektöründe bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan dünyanın ilk “Sürdürülebilirlik Raporu”nu açıkladı.

yapi.com.tr
Dünyanın İlk “Sürdürülebilirlik Raporu” Açıklandı!

Türkiye İMSAD, inşaat malzemeleri sanayinin geleceğine “Sürdürülebilirlik Raporu” ile ışık tutuyor.Bugün 54,8 milyar dolara ulaşan iç pazar büyüklüğü, imalat sanayinde yüzde 17 oranındaki payı, 21,3 milyar dolar tutarındaki ihracatı ile ülkemiz inşaat malzemesi sanayini temsil eden Türkiye İMSAD’ın “Sürdürülebilirlik 2013 Raporu”, sektör paydaşlarına, gelecek yatırımları için ışık tutuyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) dünyada alanında sektörel bir sivil toplum kuruluşu tarafından ilk olarak hazırlanan “Sürdürülebilirlik 2013 Raporu”nun lansman toplantısı yapıldı. İnşaat malzemeleri sektörünün, geleceğe yönelik yatırım alanlarına ışık tutan Sürdürülebilirlik Raporu ile Türkiye İMSAD, sürdürülebilir üretime rehberlikte ilk adımı atıyor. Raporda, inşaat malzemelerinde ülkemizin önde gelen Türkiye İMSAD üyesi sanayi firmalarının gerçekleştirdikleri “en iyi sürdürülebilirlik uygulamaları ve yatırım projeleri” örnekleri de yer alıyor.

Türkiye İMSAD üyeleri ve paydaşlarının, gündemlerinde bulunan yüksek öncelikteki konuların baz alınarak hazırlandığı Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) G4 rehberi kapsamında hazırlandı. Raporun çerçevesi; Enerji Kullanımı-Verimliliği, Sera Gazı Azaltımı, Doğal Kaynak ve Su Kullanımı, Atık Yönetimi, Yaratılan Ekonomik Değer, İstihdam, Eğitim-Öğretim, Toplum için Değer Yaratma, Kentsel Dönüşüm ve İnovasyon başta olmak üzere ekonomik, çevresel ve sosyal bir dizi başlık altında incelendi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener'in açılış konuşmasını yaptığı Sürdürülebilirlik Raporu lansman toplantısında, Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Hakan Gürdal, Garanti Bankası Eski CEO’su, WWF-Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve TED İstanbul Koleji Vakfı  Mütevelli Üyesi Akın Öngör ile S360 Sürdürülebilirlik ve İletişim Hizmetleri Genel Müdürü Kerem Okumuş konuşmaları ile yer aldılar. Toplantı, Türkiye’nin inşaat malzemeleri sanayini temsil eden çok sayıda iş dünyası temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

“İyi yönetilen risklerin de fırsata çevrileceğine inanıyoruz”

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, toplantının açılış konuşmasına, bir ilke imza atarak Türkiye’nin sektöründe ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyuna sunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek başladı. Gelecek 10 yılda tüm dünyada çok daha hızlı bir değişimin yaşanacağını belirten Yetişener, nüfus artışı, doğal kaynakların azalması, hızlı tüketim artışı, haksız rekabet ve kayıt dışı ekonomiye ilişkin parametrelerin yanı sıra, yoğun kullanımı dolayısıyla,  enerji ve karbon yönetiminin de Türkiye İMSAD üye ve paydaşları tarafından öne çıkarılan, raporun başlıca konular arasında yer aldığını söyledi. Yetişener, sözlerine şöyle devam etti: “Paydaşlarımızın değişen şartlar karşısında verimliliğini, doğal kaynak kullanımını, üretim süreçlerini nasıl yönettikleri ve dünyadaki riskler karşısında geliştirdikleri çözümlerin rahatlıkla görülebileceği bu raporu hazırlayan sanayiciler olarak yapmaya çalıştığımız; inşaat malzemeleri sektörünün sürdürülebilirliği konusunda sadece Türkiye’de değil, dünyada rol model olmaktır. Hedeflerimize giden yolda olası risklerin bizleri beklediğini biliyoruz, fakat iyi yönetilen risklerin de fırsata çevrileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilirlik Raporu, Türkiye İMSAD’ın bu vizyonu doğrultusunda hazırlanmış, gelecek yatırımlarını desteklemek üzere sektör paydaşlarımıza bir rehber olarak sunulmuştur” dedi.

İnşaat malzemesi sanayinin ülkeye sağladığı ekonomik değer

Türkiye İMSAD’ın, 77 sanayici kuruluş, 29 sektör derneği ve 8 paydaş üyesiyle ülke genelinde 21 binden fazla noktaya ulaştığını, genel imalat sanayinde yüzde 17 payı, 54,8 milyar dolar iç pazar büyüklüğü ve 21,3 milyar dolar ihracat ile ülkemiz cari açığının azaltılmasına 10,9 milyar dolar net katkı sağladığını belirten Yetişener, “İnşaat malzemeleri, Türkiye ekonomisinde, ekonomik değeri en yüksek sektörlerinden birisidir” diye konuştu.

Dünyada yeni fırsat alanı: Düşük karbon ekonomisi

Dündar Yetişener, Sürdürülebilirlik 2013 Raporu’nun, inşaat malzemeleri sanayinin geleceğinin bugünden planlanması için atılan bir ilk adım olduğunu belirtti. Bir yol haritası verildiğinde, gerek sektörün gerekse şirketlerin süreçlere daha kolay adapte olarak yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini söyleyen Yetişener, doğal kaynakların kısıtlı olduğu dünyamızda artık gerek yasa yapıcılar gerekse özel sektörün, verimliliği artıracak ve tasarrufu teşvik edecek modelleri beraber kurguladıklarını vurguladı.

Dünya Ekonomik Formu’nun yaptığı, dünyada 5 trilyon dolarlık karbon piyasası araştırmasına dayanarak, bugün düşük karbon ekonomisinin dünyadaki en önemli fırsat alanlarından biri olarak öne çıktığına dikkati çeken Yetişener; “2012 yılında yapılan yasal düzenlemelerin gereği olarak, ülkemizde ilk defa şirketler 2016 yılında, 2015 yılına ilişkin sera gazı salımlarını raporlayacaklar. Sürdürülebilirlik Raporu, bu açıdan da sektöre yön gösteren bir görev üstlenmektedir” şeklinde konuştu.

 “Özel sektörün atık ısıdan enerji üretimi yüzde 127 arttı”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Hakan Gürdal da konuşmasında, Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan bazı önemli verileri paylaştı. Hakan Gürdal’ın araştırmaya katılan şirketlerin verilerine dayanarak verdiği bilgiye göre, bünyesinde çimento, cam, seramik gibi karbon yoğun sektörleri barındıran Türkiye İMSAD üyelerinin enerji tüketimleri, referans yıl olarak alınan 2011’e göre, 2013 yılında yüzde 3,4 oranında arttı. Aynı şekilde üye şirketlerin enerji tüketimleri de 2011 yılına göre 2013’te yüzde 3,4 arttığı halde, sera gazı salımları yüzde 1,2 oranında azaldı.

Enerji tüketimlerini azaltma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Türkiye İMSAD üyeleri, daha çok atık ısı geri kazanım projeleri üzerinde yoğunlaştı. Sanayici üyelerin atık ısıdan enerji üretimleri 2011 yılına göre 2013’te yüzde 127 oranında artış gösterirken, atık ısı geri kazanımı ve CO2e salımı da aynı oranda azaltıldı. Bununla birlikte, Türkiye İMSAD üyelerinin yüzde 28’i, sera gazı salımlarını uluslararası standartlara uygun olarak hesaplıyor ve yine üyelerin yüzde 44’ü de ISO 50001 EYS standardı uyguluyor. Türkiye İMSAD sanayi üyelerinin yüzde 28’inde enerji yönetimi biriminin olması ise, değişime ve geleceğe yatırıma verdikleri önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

“Esas olan geleceğe doğru sürdürülebilir ve verimli üretkenliktir”

Hakan Gürdal, konuşmasında, dünyada sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ciddi olarak tehdit eden küresel, çevresel ve toplumsal sorunlar olduğunu ve bu sorunların inşaat malzemesi sektörü için de büyük bir risk oluşturduğunu söyledi. Enerji maliyetleri, iklim değişikliğiyle mücadele, artan emtia fiyatları ve bu fiyatlar karşısında şirketlerin üstlendikleri rollerin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ve müşteri beklentilerinde de büyük değişimler yaşandığını kaydeden Gürdal, sözlerini şöyle tamamladı: “Sürdürülebilirlik Raporu ile yapmaya çalıştığımız; performans ölçen, hedef koyan ve kurumsal değişimi yöneten yaklaşımlarla, sürdürülebilirlik kapsamındaki olumlu ve olumsuz etkileri belirlemek ve kurumların stratejileri ile operasyonlarını bu doğrultuda yönetebilmelerine ışık tutmaktır. Nihai amacımız, daha az kaynak tüketerek, daha uzun ömürlü ve verimli ürünlere odaklanmaktır. Hazırladığımız bu rapor, aynı zamanda şeffaflığın da bir göstergesidir. Dünyada yeni bir ekonomik düzen oluşuyor. Eskiden üretebilmek yetkinlikti, şimdi ise esas olan, geleceğe doğru sürdürülebilir ve verimli üretkenliktir. Sürdürülebilirlik, var olmanın en büyük şartıdır. Doğal kaynaklarımızın sınırsız olduğunu düşünerek hareket ettiğimizde, bazı yaptırımlarla karşılaşacağımız muhakkaktır. Bizim amacımız, o yaptırımlarla karşılaşmadan sektör ve firmalar olarak kalıcı tedbirler almaktır. Üretimden kullanıma, hatta imha safhasına kadar, verimlilik süreçlerinin esas alınmasını sağlamaktır.”

Sürdürülebilir üretkenliğin kritik başarı faktörleri

Toplantıda, Garanti Bankası eski CEO’su, WWF-Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve TED İstanbul Koleji Vakfı Mütevelli Üyesi Akın Öngör de, sürdürülebilirlik, ayak izlerimiz ve doğanın kaynak yaratabilme kapasitesi konusunda yaptığı konuşmasında, özellikle enerji verimliliği konusu üzerinde durdu.

S360 Sürdürülebilirlikve İletişim Hizmetleri Genel Müdürü Kerem Okumuş da, Sürdürülebilirlik Raporu’nun uluslararası standartlarda hazırlanan süreçlerini anlattı ve küresel ekonomide kurumların geleceğinin inşasında, sürdürülebilir üretkenliğin kritik başarı faktörlerini dile getirdi.

Sürdürülebilirlik Raporu 2013'e ulaşmak için tıklayın.

TÜMÜNÜ GÖSTERSONRAKİ SAYFA HABERİN DEVAMI:   1  |   2
http://www.yapi.com.tr/haberler/dunyanin-ilk-surdurulebilirlik-raporu-aciklandi_119946.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!