Lütfen Tarayıcı Sürümünüzü Yükseltiniz.
BÖLÜM SPONSORU
İLİŞKİLİ HABERLER

Boğaziçi Köprüsü'nde İşçi...

Bakan Çelik: 680 Bin Tehlikeli...

İşte Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği...

"İş Güvenliği Konusunda Yeni...

Almanya'da 6 Bin, Türkiye'de...

Türkiye'den İş Güvenliği Manzaraları

"Soma Faciasının 'Son Uyarı'...

Lüks Konut Projeleri İş Güvenliğinde...

“Taşeron Çalıştırma” Derhal...

Çalışanların %77’si Güvenlik...

İşçiler için Çok Kötüyüz!

Maden Değil Ölüm Ocağı: 73...

Foto: DHA

Türkiye Soma için Ağlıyor

İnşaattan Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

Bu Yıl 97 İnşaat İşçisi İş...

Emniyet Kemeri Kopan İnşaat...

Her 10 Madenciden Biri İş...

İskele Faciası: 2 İşçi Hayatını...

İnşaatta Tehlikeli Mesai

Duble Yol İşçileri AİHM'e Gidiyor!

Madencilikte Genelge Sıkıntısı

Alçı Ustası, İlk İş Gününde...

Yaşam Merkezi İnşaatında Yaşamını...

Yağmur Yağınca Kubbe Çöktü

Akıllı Baret Yaptı

İnşaat İskelesinde Can Pazarı

TMMOB İş Cinayetlerine Karşı...

Tünel İnşaatında Kafasına...

2014 İş sağlığı ve Güvenliği...

İnşaatta İskele Çöktü

Eczacıbaşı İş Sağlığı ve Güvenliği...

Dur Dağı'ndaki Maden Durmuyor!

İş Güvenliği Uzmanlığı ve...

Madenlerde 2013'te Yine Acı Vardı!

2013’te Madenler 95 Madenciye...

"İş kazaları ve Ölüm Oranları Düşüyor"

İş Güvenliği Kapsamı Genişliyor

İş Güvenliğinde İkinci Kademe...

Uymayana 80 Bin Liraya Varan...

4 Maden İşçisi Hayatını Kaybetti

Madenlerdeki En Zor İşler Çinlilere

Maden Müzesi'ne Ödenek Engeli

"Patlayıcı Madde Kazalarının...

Enerji ve Maden Yatırımlarına...

Cemalettin Küçük, Ekoloji Kampı'nda gerçekleştirilen panelde de bir sunum yaptı

Türkiye Madenciliğinin Özeti:...

TESK'ten İş Güvenliği Uzmanı...

Avrupa'da Birinci, Dünyada Üçüncüyüz!

Maden Kazalarını Önlemek için...

Türkiye '2023 Maden Vizyonu'nu...

İşçi Güvenliği İçin 'Önce İnsan' Denmeli

İş Kazalarının 3'te 1'i İnşaat...

Mühendislerden İş Kazalarına Protesto

İş Kazalarında Durum Savaşlar...

Ölüm İnşaat Alanlarında Kol Geziyor!

Maden İşletmeleri 2010'da...

Madencilik Sektörü Bakanlık İstiyor

Bakan Yıldız'dan Maden Mühendislerine...

Maden Ocakları Hafriyatla...

Madenciler yine 'İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği' Diyor

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu sonuç bildirgesine göre sektörde yaşanan kazalarda son yıllarda belirgin bir artış var; pek çok maden işletmesi, denetim olmaksızın tamamen ilkel koşullarda çalışıyor. Bildirgede öne çıkan önerilerden biri Madencilik Bakanlığı'nın kurulması ve iş güvenliği mevzuatının yeniden ele alınması

yapi.com.tr
Madenciler yine 'İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği' Diyor

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi açıklandı. 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilen sempozyumda, Türkiye madenciliğinin önemli bir sorunu olan ve her yıl yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve binlercesinin sakat kalmasına neden olan iş kazaları, meslek hastalıkları ele alınmış; işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları ve uygulamaları masaya yatırılmıştı.

Maden Mühendisleri Odası tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde, ILO kaynaklarına göre her yıl 1,2 milyon kadının ve erkeğin iş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısıyla hayatını kaybettiği; 250 milyon kişinin iş kazaları, 160 milyon kişinin ise meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan zararlara maruz kaldığına dikkat çekiliyor. İş kazaları ve meslek hastalıklarının Türkiye'ye maliyetinin ise yılda yaklaşık 3 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğine işaret edilen bildirgede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği konularının toplumsal kalkınmanın belirleyici unsurları arasında olduğuna vurgu yapılıyor.

"Tamamen ilkel koşullarda çalışan pek çok maden işletmesi var"

'Zor, yıpratıcı, yüksek oranda risk taşıyan ve bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren, dünyanın en ağır iş kolu' olarak tanımlanan madencilik sektöründe yaşanan kazaların son yıllarda belirgin biçimde artmakta olduğunun ifade edildiği açıklamada; yüksek risk taşıyan, kuralsız ve denetimsiz, mühendislik bilim ve tekniğinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın tamamen ilkel koşullarda çalışan pek çok maden işletmesi bulunduğu savunuluyor ve şu uyarıda bulunuluyor:

"6331 sayılı İş Güvenliği Yasası ile işçi sağlığı ve iş güvenliği; mesleki risklerin ve tehlikelerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması sonucu iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ilkesinden uzaklaşarak kayıt ve belgelere dayalı hormonlu bir rant ekonomisine dönüşmüştür. Mevcut durum yakın zamanda kontrol altına alınamazsa, çalışma hayatının tüm taraflarının önemli sorunlar yaşanmasına neden olacaktır".

Sonuç bildirgesinde dile getirilen çözüm önerileri

1) Ülkemizin maden potansiyeli ile çok tehlikeli kapsamda yer alan madencilik faaliyetleri ve sonrasında karşılaşılan problemler nedeniyle oluşan yüksek iş riski, 'Madencilik Bakanlığı'nın kurulmasını ve iş güvenliği mevzuatının; meslek odalarının, sendikaların ve ilgili kuruluşların önerileri dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.

2) Ucuz işgücüne dayalı ve örgütlenmeyi engelleyen alt işverenlik ve rodövans uygulamaları kaldırılmalıdır.

3) Sektörün özelliği göz önüne alınarak kapsamlı bir risk haritasının ilgili Bakanlıklarca hazırlanması ve denetimlerin buna göre yapılması gerekmektedir.

4) Teknik nezaretçi ve iş güvenliği uzmanı ücretini, denetlemek durumunda olduğu işyeri sahibinden almakta olup, bu durum teknik nezaretçinin uzmanın işletme ile ilgili kararlarında özgür davranmasını engellemektedir. Bu açıdan, teknik nezaretçinin ve iş güvenliğinden sorumlu mühendisin özgürce karar verebilmesi ve görevini layıkıyla yerine getirebilmesi amacıyla, ücretini oluşturulacak bir fondan alması için gerekli yasal düzenlemeler kamu sektörü de göz önüne alınarak acilen yapılmalıdır.

5) İş güvenliği uzmanlarının mevcut çalışma süreleri yetersiz olup bu süre sektörün içerdiği riskler göz önüne alınarak artırılmalı ve maden işletmelerinde görevlendirilecek uzmanların mutlaka maden mühendisi olma zorunluluğu getirilmelidir.

6) İşçi sayısına bakılmaksızın tüm maden işletmelerinde yeterli sayıda maden mühendisi bulundurulma zorunluluğu getirilmelidir.

7) Kazaların önlenebilmesi için bilimsel ve teknik yatırımların yanı sıra, örgütlenmenin ve sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, çalışma yaşamı ile birlikte çalışanların sosyal ve ekonomik yaşamlarının da iyileştirilmesi zorunludur.

8) İşçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımları teşvik edilerek desteklenmeli ve iş güvenliği ekipmanları ile kişisel koruyucu donanımlar gümrük ve katma değer vergilerinden muaf tutulmalıdır.

9) İş güvenliği denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş kazalarının önlenebilmesi için iş güvenliği denetimini tam olarak yerine getirmelidir. Yasal mevzuatlarda yapılacak düzenlemelerle denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekirken, hazırlanmakta olan 'İş Teftiş Tüzüğü' ve 'İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği' taslakları ile uzmanlık gerektiren iş güvenliği denetimlerinin neredeyse yok sayılarak Genel Denetimler içerisinde basitleştirildiği ve yüzeyselleştirildiği görülmektedir. Bu düzenleme yapılırken ilgili meslek odalarının görüşleri dikkate alınarak bu yanlıştan dönülmelidir.

10) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, madencilik sektöründe etkin denetlemenin yapılabilmesi bakımından yetersiz olup ciddi sakıncalar içermektedir. Söz konusu mevzuat, yeniden gözden geçirilerek madencilik sektörünün özellik arz eden sorunları da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmeli, denetim elemanı olarak yararlanılacak maden mühendisi kadroları artırılmalıdır.

11) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın madencilikten sorumlu birimi olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘ne, yasa ile 'madencilik faaliyetlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme' görevi de verilmiştir. Bu kuruluş, madencilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak yeniden yapılandırılarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili taşra denetim birimleri oluşturulmalı, personel kadrosu nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmelidir.

http://www.yapi.com.tr/haberler/madenciler-yine-isci-sagligi-ve-is-guvenligi-diyor_114621.html

Read Comment Section
İlk Yorumu Siz Yapın
Gönder

Yorumum onaylandığında e-posta ile bildir.

E-posta adresimle bültenlere abone olmak istiyorum

Haber gönderin Hemen haber gönderin

Sosyal Medyada Yapi.com.tr:

Abone Ol Yapı sektöründeki tüm gelişmelerden en önce siz haberdar olmak isterseniz e-bültenimize abone olun.
Bülten arşivine erişmek için tıklayın

REKLAM VERİN

Ajanda
TAMAMI » Bugünkü Etkinlikler BUGÜN:
Herhangi bir etkinlik mevcut değil!